Strona gromadząca archiwalne dane z UUP airspace.pansa.pl

Strona zawiera archiwalne rekordy dotyczące rezerwacji przestrzeni powietrznej publikowane na airspace.pansa.pl. Ważne jest tu wyjaśnienie, iż w kwesti przygotowania do lotu należy zawsze weryfikować informacje dzwoniąc na infolinię FIS. Statusy w archiwach mają znaczenie pomocnicze i nie są gawarantem takiego stanu rzeczy. Satus ACTIVATED oznacza, że dana strefa była aktywowana, status PLANNED oznacza że zaplanowano rezerwację (jednak nie wyklucza jej aktywacji w danym dniu).

Status projektu

W chwili obecnej:

TODO:

Zarchiwizowane zapisy UUP