Strona gromadząca archiwalne dane z UUP airspace.pansa.pl

Strona zawiera archiwalne rekordy dotyczące rezerwacji przestrzeni powietrznej publikowane na airspace.pansa.pl. Ważne jest tu wyjaśnienie, iż podczas przygotowania do lotu należy zawsze weryfikować informacje dzwoniąc na infolinię FIS. Statusy w archiwach mają znaczenie pomocnicze i nie są gawarantem takiego stanu rzeczy. Status ACTIVATED oznacza, że strefa była aktywowana, status PLANNED oznacza że zaplanowano rezerwację (jednak sam fakt zmiany statusu na ACTIVATED nie wyklucza jej aktywacji w danym dniu).

Status projektu

W chwili obecnej:

TODO:

Zarchiwizowane zapisy UUP