Stan stref powietrznych na dzień 2022-12-1

Strefy aktywowane 2022-12-1*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPG2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 15:30:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD212022-12-01 06:30:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 21:00:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD272022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 22:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
DEPD292022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 01:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD302022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 14:00:00Z GND-A040FLNoneACTIVATED
DEPD312022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 17:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD382022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD51B2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 18:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD572022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 09:00:00Z GND-F165FLNoneACTIVATED
NPZEPNPZ32022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D4882/22ACTIVATED
NPZEPNPZ42022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D4882/22ACTIVATED
REPR1482022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E3226/22ACTIVATED
REPR2002022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A035FLSUP120/22ACTIVATED
REPR2702022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A020FLNoneACTIVATED
TRAEPTR05G2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A017-F095FLM346 PZL130 M28ACTIVATED
TRAEPTR10A2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 21:00:00Z GND-A065FLPA3/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1352022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 16:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR157A2022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR20D2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z GND-A020FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR22A2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 14:30:00Z A020-F075FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 14:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 14:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR3992022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F095-F125FLNOT.D6732/22ACTIVATED
TRAEPTR5432022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D5318/22ACTIVATED
TRAEPTR70A2022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS06B2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 09:30:00Z GND-F285FLF22/WACTIVATED
TSAEPTS06C2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 09:30:00Z A035-F285FLF22/WACTIVATED
TSAEPTS06D2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 09:30:00Z A055-F285FLF22/WACTIVATED
TSAEPTS06F2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 09:30:00Z F125-F285FLF22/WACTIVATED
ADHOCNW98B2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-A008FLNoneACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPTA2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
DEPD212022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD212022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2142022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5331/22PLANNED
DEPD2142022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5331/22PLANNED
DEPD2152022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5332/22PLANNED
DEPD2152022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5332/22PLANNED
DEPD242022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-F280FLNonePLANNED
DEPD2602022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5333/22PLANNED
DEPD2602022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5333/22PLANNED
DEPD2612022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5334/22PLANNED
DEPD2612022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5334/22PLANNED
DEPD292022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 01:00:00Z GND-F285FLNonePLANNED
DEPD312022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD332022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 17:00:00Z GND-F180FLNonePLANNED
DEPD362022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD382022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A035FLNonePLANNED
DEPD51B2022-12-01 17:00:00Z - 2022-12-01 23:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD572022-12-01 17:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
MRTEPMRT0112022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z GND-A010FLMI8PLANNED
MRTEPMRT0112022-12-01 11:30:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z GND-A010FLMI8PLANNED
MRTEPMRT0202022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0502022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT1312022-12-01 12:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
MRTEPMRT1492022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492022-12-01 12:30:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
NPZEPNPZ32022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D4882/22PLANNED
NPZEPNPZ42022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D4882/22PLANNED
REPR1042022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A018FLNOT.N5710/22PLANNED
REPR1042022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D6178/22PLANNED
REPR1052022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D5709/22PLANNED
REPR1052022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D6177/22PLANNED
REPR1482022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-F195FLNOT.U3226/22A02PLANNED
REPR2002022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A035FLSUP120/22PLANNED
REPR2702022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A020FLNOT.E3809/22PLANNED
TRAEPTR04A2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04A2022-12-01 15:00:00Z - 2022-12-01 16:00:00Z A015-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04A2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04B2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-F225FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04B2022-12-01 15:00:00Z - 2022-12-01 20:00:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04B2022-12-01 15:00:00Z - 2022-12-01 16:00:00Z A015-F225FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04B2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-F225FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F225FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-12-01 15:00:00Z - 2022-12-01 16:00:00Z A065-F225FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F225FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04G2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F095-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2022-12-01 15:00:00Z - 2022-12-01 16:00:00Z F095-F225FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F095-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2022-12-01 15:00:00Z - 2022-12-01 16:00:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR05D2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 08:30:00Z GND-F125FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05D2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-F245FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05D2022-12-01 13:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-F245FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-F125FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2022-12-01 13:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-F125FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05G2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A017-F095FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR1002022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1032022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 21:00:00Z GND-F095FLPA3/CLNPLANNED
TRAEPTR1102022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-12-01 10:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR120B2022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1252022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1262022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR1732022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z GND-A010FLH47PLANNED
TRAEPTR180D2022-12-01 15:00:00Z - 2022-12-01 20:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR180E2022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-01 23:59:00Z GND-A025FLBSP/UAV/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2022-12-01 07:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-A045FLC150 DA40/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2022-12-01 15:00:00Z - 2022-12-01 20:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 DA40 DV20PLANNED
TRAEPTR181B2022-12-01 20:00:00Z - 2022-12-01 22:00:00Z GND-A045FLDA40/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 20:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR182A2022-12-01 13:30:00Z - 2022-12-01 20:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR20C2022-12-01 12:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR23A2022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2022-12-01 10:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A055-F195FLPJEPLANNED
TRAEPTR24A2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 14:30:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24A2022-12-01 10:00:00Z - 2022-12-01 14:30:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 16:00:00Z A035-F090FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR24B2022-12-01 10:00:00Z - 2022-12-01 16:00:00Z A035-F090FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 14:27:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3162022-12-01 11:30:00Z - 2022-12-01 20:30:00Z F095-F155FLNOT.N5392/22PLANNED
TRAEPTR3902022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5322/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3902022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5322/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3922022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3922022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3932022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR3932022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR3992022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F095-F125FLNOT.D6732/22/OATPLANNED
TRAEPTR4492022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5330/22/OATPLANNED
TRAEPTR4492022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5330/22/OATPLANNED
TRAEPTR44B2022-12-01 12:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4572022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5324/22/OATPLANNED
TRAEPTR4572022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5324/22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR4582022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5325/22/OATPLANNED
TRAEPTR4582022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5325/22/OATPLANNED
TRAEPTR4592022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F155-F245FLNOT.D5326/22/OATPLANNED
TRAEPTR4592022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F155-F245FLNOT.D5326/22/OATPLANNED
TRAEPTR4792022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F455-F660FLNOT.D5329/22/OATPLANNED
TRAEPTR4792022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F455-F660FLNOT.D5329/22/OATPLANNED
TRAEPTR4882022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5327/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4882022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5327/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4892022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5328/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4892022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5328/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR48C2022-12-01 12:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4902022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4902022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4912022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4912022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4942022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5319/22PLANNED
TRAEPTR4942022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5319/22PLANNED
TRAEPTR522022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 09:00:00Z F095-F445FLF16/OAT/WPLANNED
TRAEPTR522022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 10:00:00Z F095-F445FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR522022-12-01 12:00:00Z - 2022-12-01 13:30:00Z F095-F445FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR53A2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 09:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53A2022-12-01 10:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53A2022-12-01 12:00:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53A2022-12-01 14:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 09:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2022-12-01 10:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2022-12-01 12:00:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2022-12-01 14:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR5422022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D5310/22PLANNED
TRAEPTR5422022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D5310/22PLANNED
TRAEPTR5432022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D5318/22PLANNED
TRAEPTR5452022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5311/22PLANNED
TRAEPTR5452022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5311/22PLANNED
TRAEPTR5472022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5312/22PLANNED
TRAEPTR5472022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5312/22PLANNED
TRAEPTR54A2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 10:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 12:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 14:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54B2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 10:00:00Z A025-F195FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54B2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 12:00:00Z A025-F195FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54B2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 14:00:00Z A025-F195FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR5502022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5313/22PLANNED
TRAEPTR5502022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5313/22PLANNED
TRAEPTR5512022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5314/22PLANNED
TRAEPTR5512022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5314/22PLANNED
TRAEPTR5522022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5315/22PLANNED
TRAEPTR5522022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5315/22PLANNED
TRAEPTR6062022-12-01 11:30:00Z - 2022-12-01 20:30:00Z A020-F095FLNOT.B4157/22PLANNED
TRAEPTR6072022-12-01 11:30:00Z - 2022-12-01 20:30:00Z GND-A055FLNOT.D5361/22PLANNED
TRAEPTR68A2022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 23:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR68A2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 23:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR69A2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z A015-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69F2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR70A2022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR792022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR952022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-01 12:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR952022-12-01 12:30:00Z - 2022-12-01 20:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR982022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR982022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-01 12:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR982022-12-01 12:30:00Z - 2022-12-01 20:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR982022-12-01 20:30:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR992022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR992022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-01 11:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR992022-12-01 11:30:00Z - 2022-12-01 20:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR992022-12-01 20:30:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TSAEPTS01A2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F095-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A015-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F115-F285FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-12-01 09:15:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 12:00:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-12-01 12:00:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z A035-F285FLWPLANNED
TSAEPTS02B2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-12-01 15:00:00Z - 2022-12-01 16:00:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-12-01 09:15:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 12:00:00Z F115-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-12-01 12:00:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z F115-F285FLWPLANNED
TSAEPTS02C2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F115-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-12-01 15:00:00Z - 2022-12-01 16:00:00Z F115-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-12-01 09:15:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F345FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-12-01 09:15:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2022-12-01 11:00:00Z - 2022-12-01 12:00:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS02F2022-12-01 12:00:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z A035-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS02F2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A025-F195FLF22PLANNED
TSAEPTS02F2022-12-01 15:00:00Z - 2022-12-01 16:00:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS02F2022-12-01 09:15:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS03C2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03C2022-12-01 13:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-12-01 13:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F095-F195FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-12-01 13:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F095-F195FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2022-12-01 13:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05E2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A017-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05E2022-12-01 13:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A017-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 14:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05F2022-12-01 14:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F095FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05F2022-12-01 13:30:00Z - 2022-12-01 14:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05G2022-12-01 08:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F225FLM346PLANNED
TSAEPTS05G2022-12-01 13:30:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F225FLM346PLANNED
TSAEPTS06B2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 09:30:00Z GND-F660FLF22/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-12-01 09:30:00Z - 2022-12-01 10:00:00Z GND-F285FLF22/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-12-01 10:00:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z A025-F285FLF22/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 09:30:00Z A035-F660FLF22/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-12-01 09:30:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z A035-F285FLF22/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 09:30:00Z A055-F660FLF22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-12-01 08:00:00Z - 2022-12-01 09:30:00Z F095-F660FLF22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-12-01 09:30:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z F095-F285FLF22/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-12-01 09:30:00Z - 2022-12-01 13:00:00Z F125-F285FLF22/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-12-01 09:15:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-12-01 09:15:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-12-01 13:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-12-01 09:15:00Z - 2022-12-01 11:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS262022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-12-01 00:00:00Z - 2022-12-01 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-12-01 06:00:00Z - 2022-12-02 06:00:00Z F205-F245FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS292022-12-01 07:00:00Z - 2022-12-01 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS