Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR69A

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TRAEPTR69A2023-03-22 12:50:00Z - 2023-03-22 18:00:00Z A035-F245FLSU22/WACTIVATED
TRAEPTR69A2023-03-22 11:00:00Z - 2023-03-22 18:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-22 11:00:00Z - 2023-03-22 18:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-21 11:00:00Z - 2023-03-21 18:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-21 11:00:00Z - 2023-03-21 18:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-16 19:00:00Z - 2023-03-16 21:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-15 19:00:00Z - 2023-03-15 21:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-15 14:30:00Z - 2023-03-15 19:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-15 14:00:00Z - 2023-03-15 14:30:00Z A035-F225FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-14 18:00:00Z - 2023-03-14 21:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-14 12:00:00Z - 2023-03-14 21:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-13 19:00:00Z - 2023-03-13 21:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-08 19:30:00Z - 2023-03-08 21:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-08 10:00:00Z - 2023-03-08 14:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-03-07 12:30:00Z - 2023-03-07 14:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-27 13:30:00Z - 2023-02-27 20:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-27 13:00:00Z - 2023-02-27 13:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-23 13:30:00Z - 2023-02-23 20:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-20 17:30:00Z - 2023-02-20 20:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-20 13:30:00Z - 2023-02-20 20:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-15 19:30:00Z - 2023-02-15 20:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-14 19:30:00Z - 2023-02-14 20:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-13 19:30:00Z - 2023-02-13 21:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-13 13:00:00Z - 2023-02-13 14:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-10 09:00:00Z - 2023-02-10 13:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-09 08:30:00Z - 2023-02-09 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-08 08:30:00Z - 2023-02-08 12:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-07 08:30:00Z - 2023-02-07 12:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-02-06 12:00:00Z - 2023-02-06 14:00:00Z A035-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69A2023-02-06 08:00:00Z - 2023-02-06 14:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-27 10:00:00Z - 2023-01-27 13:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-26 15:00:00Z - 2023-01-26 19:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-26 13:30:00Z - 2023-01-26 15:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-26 10:30:00Z - 2023-01-26 12:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-25 16:00:00Z - 2023-01-25 19:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-24 16:00:00Z - 2023-01-24 19:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-20 08:00:00Z - 2023-01-20 09:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-19 18:30:00Z - 2023-01-19 19:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-19 12:30:00Z - 2023-01-19 13:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-19 10:30:00Z - 2023-01-19 12:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-17 11:30:00Z - 2023-01-17 13:00:00Z A035-F245FLMG29 /WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-17 08:00:00Z - 2023-01-17 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-13 08:00:00Z - 2023-01-13 09:00:00Z A035-F245FLF15 F16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-12 08:00:00Z - 2023-01-12 09:00:00Z A035-F245FLF15 F16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-11 08:00:00Z - 2023-01-11 09:00:00Z A035-F245FLF15 F16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-10 09:00:00Z - 2023-01-10 17:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-10 08:00:00Z - 2023-01-10 09:00:00Z A035-F245FLF15 F16/WPLANNED

*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS