Stan stref powietrznych na dzień 2023-1-5

Strefy aktywowane 2023-1-5*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD312023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD382023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
NPZEPNPZ32023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D6975/22ACTIVATED
NPZEPNPZ42023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D6975/22ACTIVATED
REPR1482023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E4164/22ACTIVATED
REPR2002023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D6483/22ACTIVATED
REPR2762023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D7280/22ACTIVATED
TRAEPTR1102023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1732023-01-05 15:00:00Z - 2023-01-05 19:00:00Z GND-A010FLH60ACTIVATED
TRAEPTR3992023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F125FLNOT.D6732/22ACTIVATED
TRAEPTR5432023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D7206/22ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2023-01-05 07:00:00Z - 2023-01-05 15:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 15:00:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPTA2023-01-05 09:00:00Z - 2023-01-05 13:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPZA2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD2142023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D7188/22PLANNED
DEPD2152023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D7189/22PLANNED
DEPD25A2023-01-05 07:00:00Z - 2023-01-05 14:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD2602023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D7190/22PLANNED
DEPD2612023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D7191/22PLANNED
DEPD292023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-05 15:00:00Z GND-A045FLNonePLANNED
DEPD332023-01-05 07:00:00Z - 2023-01-05 15:00:00Z GND-F180FLNonePLANNED
DEPD53A2023-01-05 07:00:00Z - 2023-01-05 17:00:00Z GND-A030FLNonePLANNED
MRTEPMRT0202023-01-05 09:00:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202023-01-05 13:00:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212023-01-05 09:00:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212023-01-05 13:00:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502023-01-05 09:00:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0502023-01-05 13:00:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
REPR1042023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7192/22PLANNED
REPR1052023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7193/22PLANNED
TRAEPTR1002023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-05 20:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-01-05 09:30:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-01-05 12:00:00Z - 2023-01-05 13:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-01-05 13:30:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:30:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-01-05 09:30:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-01-05 12:00:00Z - 2023-01-05 13:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-01-05 09:30:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-01-05 12:00:00Z - 2023-01-05 13:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-01-05 13:30:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-01-05 09:30:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-01-05 12:00:00Z - 2023-01-05 13:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-01-05 13:30:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1262023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR1732023-01-05 13:00:00Z - 2023-01-05 19:00:00Z GND-A010FLH60PLANNED
TRAEPTR22A2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 14:30:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 14:30:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 14:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2023-01-05 07:00:00Z - 2023-01-05 13:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2023-01-05 07:00:00Z - 2023-01-05 13:00:00Z A035-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR252023-01-05 07:00:00Z - 2023-01-05 19:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 14:38:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR292023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z A055-F155FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR3902023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D7195/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3922023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D7069/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3932023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D7069/22/WPLANNED
TRAEPTR4572023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D7197/22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR4582023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D7198/22/OATPLANNED
TRAEPTR4592023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F155-F245FLNOT.D7199/22/OATPLANNED
TRAEPTR4792023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F455-F660FLNOT.D7200/22/OATPLANNED
TRAEPTR4882023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D7201/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4892023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D7202/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4902023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4912023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4942023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7204/22PLANNED
TRAEPTR5422023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D7205/22PLANNED
TRAEPTR5452023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7207/22PLANNED
TRAEPTR5472023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D7208/22PLANNED
TRAEPTR5502023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7209/22PLANNED
TRAEPTR5512023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7210/22PLANNED
TRAEPTR5522023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5315/22PLANNED
TRAEPTR6062023-01-05 11:30:00Z - 2023-01-05 20:30:00Z A020-F095FLNOT.B6013/22PLANNED
TRAEPTR6072023-01-05 11:30:00Z - 2023-01-05 20:30:00Z GND-A055FLNOT.D7185/22PLANNED
TRAEPTR632A2023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z A045-F195FLNOT.F6212/22PLANNED
TRAEPTR632B2023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6215/22PLANNED
TRAEPTR632C2023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6216/22PLANNED
TRAEPTR6492023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D7069/22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-05 09:00:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-05 13:00:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2023-01-05 09:00:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2023-01-05 13:00:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-01-05 09:00:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-01-05 13:00:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2023-01-05 09:00:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2023-01-05 13:00:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR792023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-05 11:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842023-01-05 11:30:00Z - 2023-01-05 18:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842023-01-05 18:30:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-05 13:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR952023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-05 13:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR952023-01-05 13:30:00Z - 2023-01-05 20:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR952023-01-05 20:30:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR982023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-05 13:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR982023-01-05 13:30:00Z - 2023-01-05 20:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR982023-01-05 20:30:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR992023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-05 11:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR992023-01-05 11:30:00Z - 2023-01-05 18:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR992023-01-05 18:30:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TSAEPTS01A2023-01-05 14:30:00Z - 2023-01-05 18:30:00Z F095-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2023-01-05 14:30:00Z - 2023-01-05 18:30:00Z A015-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2023-01-05 14:30:00Z - 2023-01-05 18:30:00Z A035-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:15:00Z F115-F285FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-05 09:15:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-05 11:00:00Z - 2023-01-05 13:15:00Z F115-F285FLF15/W PLANNED
TSAEPTS02A2023-01-05 13:15:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:15:00Z GND-F455FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-05 09:15:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-05 11:00:00Z - 2023-01-05 13:15:00Z A035-F455FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-05 13:15:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:15:00Z F115-F455FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-05 09:15:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-05 11:00:00Z - 2023-01-05 13:15:00Z F115-F455FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-05 13:15:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-01-05 09:15:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-01-05 11:00:00Z - 2023-01-05 13:15:00Z A035-F345FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-01-05 13:15:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:15:00Z A025-F195FLF15PLANNED
TSAEPTS02F2023-01-05 09:15:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2023-01-05 11:00:00Z - 2023-01-05 13:15:00Z A025-F195FLF15PLANNED
TSAEPTS02F2023-01-05 13:15:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS06B2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:30:00Z GND-F660FLF15/W PLANNED
TSAEPTS06B2023-01-05 09:30:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-01-05 11:00:00Z - 2023-01-05 13:00:00Z A025-F285FLF15/W PLANNED
TSAEPTS06B2023-01-05 13:00:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:30:00Z A035-F660FLF15/W PLANNED
TSAEPTS06C2023-01-05 09:30:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-01-05 11:00:00Z - 2023-01-05 13:00:00Z A035-F285FLF15/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-01-05 13:00:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:30:00Z A055-F660FLF15/W PLANNED
TSAEPTS06F2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:30:00Z F095-F660FLF15/W PLANNED
TSAEPTS06F2023-01-05 09:30:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-01-05 11:00:00Z - 2023-01-05 13:00:00Z F095-F285FLF15/W PLANNED
TSAEPTS06F2023-01-05 13:00:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:15:00Z GND-F245FLF15PLANNED
TSAEPTS07C2023-01-05 09:15:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-01-05 12:00:00Z - 2023-01-05 13:15:00Z A035-F245FLF15PLANNED
TSAEPTS07C2023-01-05 13:15:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:15:00Z A055-F195FLF15PLANNED
TSAEPTS07D2023-01-05 09:15:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-01-05 12:00:00Z - 2023-01-05 13:15:00Z A055-F195FLF15PLANNED
TSAEPTS07D2023-01-05 13:15:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:15:00Z A055-F245FLF15PLANNED
TSAEPTS07E2023-01-05 09:15:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-01-05 12:00:00Z - 2023-01-05 13:15:00Z A055-F245FLF15PLANNED
TSAEPTS07E2023-01-05 13:15:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS262023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292023-01-05 06:00:00Z - 2023-01-06 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS