Stan stref powietrznych na dzień 2021-6-7

Strefy aktywowane 2021-6-7*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPKM2021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-A035FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPLR2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 18:30:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 21:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
ATZATZ EPSK2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSA2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPZR2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
DEPD212021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 13:00:00Z GND-F660FLNoneACTIVATED
DEPD262021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 23:59:00Z GND-F255FLNoneACTIVATED
DEPD272021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD292021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 22:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD362021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 09:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
DEPD362021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD372021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 18:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 22:00:00Z GND-F340FLNoneACTIVATED
DEPD53B2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 22:00:00Z SFC-F340FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1032021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z GND-F095FLNOT.D2768/21ACTIVATED
REPR1462021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A020FLSUP34/21ACTIVATED
TRAEPTR05E2021-06-07 06:30:00Z - 2021-06-07 13:30:00Z GND-F125FLPZL130 MI2/DE,RAACTIVATED
TRAEPTR05G2021-06-07 06:30:00Z - 2021-06-07 13:30:00Z A017-F095FLPZL130/DEACTIVATED
TRAEPTR072021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR115B2021-06-07 08:30:00Z - 2021-06-07 12:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR1582021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 18:00:00Z GND-A045FLDA20 LAW/126,705MHZACTIVATED
TRAEPTR180E2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 21:00:00Z GND-A025FLSW4ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 21:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR182A2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 13:00:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 13:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 13:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR26B2021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR33B2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 21:00:00Z A055-F155FLC152/WACTIVATED
TRAEPTR3992021-06-07 07:10:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR452021-06-07 10:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-A020FLPJEACTIVATED
TRAEPTR612021-06-07 09:30:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-F095FLPJEACTIVATED
TRAEPTR69A2021-06-07 12:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z F085-F245FLKS,MB/WACTIVATED
TRAEPTR69B2021-06-07 12:00:00Z - 2021-06-07 13:00:00Z F085-F245FLKS,MB/WACTIVATED
TRAEPTR69C2021-06-07 12:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F085-F245FLKS,MB/WACTIVATED
TRAEPTR69D2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 18:00:00Z GND-F135FL/WACTIVATED
TRAEPTR69D2021-06-07 12:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F135-F245FLKS,MB/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 18:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-06-07 12:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F135-F245FLKS,MB/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2021-06-07 08:10:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F095-F245FLKS,MI,MB/WACTIVATED
TRAEPTR70A2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS02A2021-06-07 07:55:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z F115-F285FLSUP56/21/DRAGON21ACTIVATED
TSAEPTS02B2021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z F095-F455FLSUP56/21/DRAGON21ACTIVATED
TSAEPTS02C2021-06-07 07:55:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z F115-F455FLSUP56/21/DRAGON21ACTIVATED
TSAEPTS02D2021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z F095-F345FLSUP56/21/DRAGON21ACTIVATED
TSAEPTS02F2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z A025-F195FLSUP56/21/DRAGON21ACTIVATED
TSAEPTS4202021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 09:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21ACTIVATED
TSAEPTS4212021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 12:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21ACTIVATED
TSAEPTS4712021-06-07 10:30:00Z - 2021-06-07 18:30:00Z A065-F085FLSUP43/21/CLNACTIVATED
TSAEPTS4722021-06-07 10:30:00Z - 2021-06-07 18:30:00Z A045-F085FLSUP43/21/CLNACTIVATED
TSAEPTS4762021-06-07 09:30:00Z - 2021-06-07 12:00:00Z F095-F245FLDRAGONACTIVATED
ADHOCSZYBPOWCE2021-06-07 10:30:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBK2021-06-07 14:00:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPEL2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-06-07 05:00:00Z - 2021-06-07 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 21:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPPTA2021-06-07 06:30:00Z - 2021-06-07 21:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
DEPD132021-06-07 15:30:00Z - 2021-06-07 18:30:00Z GND-F195FLSUP61/21/CLNPLANNED
DEPD2002021-06-07 15:30:00Z - 2021-06-07 18:30:00Z SFC-F195FLSUP61/21/CLNPLANNED
DEPD25A2021-06-07 13:00:00Z - 2021-06-07 23:59:00Z GND-F190FLNonePLANNED
DEPD452021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
MRTEPMRT0022021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0042021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z GND-A018FLM346/WPLANNED
MRTEPMRT0182021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 09:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
ADHOCEPR1042021-06-07 14:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D2769/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z GND-F095FLTS11 M346 M28PLANNED
TRAEPTR04A2021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z GND-F095FLTS11 M346 M28PLANNED
TRAEPTR04A2021-06-07 11:30:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z GND-F095FLTS11 M346 M28PLANNED
TRAEPTR04B2021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 07:30:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z GND-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-06-07 14:00:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z GND-F115FLM28/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-06-07 11:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z GND-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-06-07 11:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z GND-F245FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 07:30:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 09:00:00Z A035-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-06-07 11:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-06-07 11:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z A065-F245FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 08:30:00Z A035-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-07 08:30:00Z - 2021-06-07 10:00:00Z A065-F245FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-07 10:00:00Z - 2021-06-07 12:30:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-07 12:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z A065-F245FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-07 11:30:00Z - 2021-06-07 12:30:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-06-07 11:30:00Z - 2021-06-07 12:30:00Z A065-F245FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 08:30:00Z GND-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-06-07 08:30:00Z - 2021-06-07 10:00:00Z GND-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-06-07 10:00:00Z - 2021-06-07 12:30:00Z GND-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-06-07 12:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z GND-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-06-07 11:30:00Z - 2021-06-07 12:30:00Z GND-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-06-07 11:30:00Z - 2021-06-07 12:30:00Z GND-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 07:30:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 08:30:00Z F095-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-07 08:30:00Z - 2021-06-07 10:00:00Z F095-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-07 10:00:00Z - 2021-06-07 12:30:00Z F095-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-07 12:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z F095-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-07 11:30:00Z - 2021-06-07 12:30:00Z F095-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-06-07 11:30:00Z - 2021-06-07 12:30:00Z F095-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04P2021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z A020-F095FLTS11 M346 M28/WPLANNED
TRAEPTR04P2021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z A020-F095FLTS11 M346 M28/WPLANNED
TRAEPTR04P2021-06-07 11:30:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z A020-F095FLTS11 M346 M28/WPLANNED
TRAEPTR1002021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR120B2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1582021-06-07 05:00:00Z - 2021-06-07 06:00:00Z GND-A045FLDA20 LAW/126,705MHZPLANNED
TRAEPTR182A2021-06-07 18:00:00Z - 2021-06-07 21:00:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR1902021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z A055-F145FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR24A2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252021-06-07 04:00:00Z - 2021-06-07 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 18:50:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z A035-F095FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR312A2021-06-07 13:00:00Z - 2021-06-07 22:00:00Z GND-A032FLSUP37/21PLANNED
TRAEPTR312B2021-06-07 13:00:00Z - 2021-06-07 22:00:00Z GND-A010FLSUP37/21PLANNED
TRAEPTR33B2021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 21:00:00Z A055-F155FLC152/WPLANNED
TRAEPTR51A2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 09:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR51A2021-06-07 15:30:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR592021-06-07 14:00:00Z - 2021-06-07 19:00:00Z A055-F145FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR612021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR69A2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z A035-F245FLKS,MB/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-06-07 15:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F095-F245FLMB/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-06-07 12:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z A035-F245FLKS,MB/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 13:00:00Z GND-F245FLKS,MB/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-06-07 13:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z A035-F245FLKS,MB/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-06-07 12:00:00Z - 2021-06-07 13:00:00Z GND-F245FLKS,MB/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z GND-F245FLKS,MB/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-06-07 12:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z GND-F245FLKS,MB/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-06-07 08:10:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z GND-F245FLKS,MB/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z GND-F245FLKS,MB/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-06-07 08:10:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z GND-F245FLKS,MB/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F095-F245FLKS,MI,MB/WPLANNED
TRAEPTR842021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR852021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR942021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-08 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01A2021-06-07 10:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z F095-F455FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS01B2021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z A030-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-06-07 10:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z GND-F455FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS01C2021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-06-07 10:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z A035-F455FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02A2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F115-F285FLLK,KS,MB/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z F115-F285FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02A2021-06-07 08:55:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F115-F285FLLK,KS,MB/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 09:00:00Z GND-F405FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 09:00:00Z GND-F455FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02B2021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F095-F405FLLK,KS,MB/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z F115-F455FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02C2021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F115-F405FLLK,KS,MB/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 17:00:00Z F095-F345FLLK,KS,MB/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS03A2021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-06-07 10:00:00Z - 2021-06-07 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-07 08:30:00Z - 2021-06-07 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-07 10:00:00Z - 2021-06-07 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-06-07 12:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-07 08:30:00Z - 2021-06-07 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-07 10:00:00Z - 2021-06-07 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-06-07 12:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-06-07 07:30:00Z - 2021-06-07 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 08:30:00Z GND-F405FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-06-07 08:30:00Z - 2021-06-07 09:00:00Z GND-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 10:00:00Z A065-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-06-07 10:00:00Z - 2021-06-07 15:30:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 08:30:00Z A035-F405FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-06-07 08:30:00Z - 2021-06-07 09:00:00Z A035-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 15:30:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 08:30:00Z A055-F285FLLK/WPLANNED
TSAEPTS06E2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 08:30:00Z F095-F285FLLK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 15:30:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 09:00:00Z GND-F245FLF16/RMK EPLANNED
TSAEPTS07C2021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z A035-F245FLF16/RMK EPLANNED
TSAEPTS07D2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z A055-F195FLF16/RMK EPLANNED
TSAEPTS07E2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS14A2021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 11:00:00Z A035-F195FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS14A2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 11:00:00Z A035-F195FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS14C2021-06-07 07:00:00Z - 2021-06-07 11:00:00Z GND-F195FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS14C2021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 11:00:00Z GND-F195FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4202021-06-07 12:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4202021-06-07 13:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4202021-06-07 14:00:00Z - 2021-06-07 16:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4212021-06-07 05:00:00Z - 2021-06-07 06:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4212021-06-07 16:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4232021-06-07 10:00:00Z - 2021-06-07 15:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4262021-06-07 15:00:00Z - 2021-06-07 20:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
ADHOCEPTS4282021-06-07 18:00:00Z - 2021-06-07 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D2449/21/DRAGON21PLANNED
ADHOCEPTS4292021-06-07 06:00:00Z - 2021-06-07 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D2450/21/DRAGON21PLANNED
ADHOCEPTS4292021-06-07 16:00:00Z - 2021-06-07 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D2450/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4712021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 18:30:00Z A065-F085FLSUP43/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4722021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 18:30:00Z A045-F085FLSUP43/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4742021-06-07 08:00:00Z - 2021-06-07 10:00:00Z GND-F145FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4762021-06-07 09:00:00Z - 2021-06-07 12:00:00Z F095-F245FLDRAGONPLANNED
TSAEPTS4922021-06-07 14:00:00Z - 2021-06-07 20:45:00Z GND-A036FLSUP57/21/BSP/UAVPLANNED
ADHOCOZZY2021-06-07 15:30:00Z - 2021-06-07 18:30:00Z GND-F195FLNonePLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS