Stan stref powietrznych na dzień 2022-2-18

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2022-2-18*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPBA2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPBY2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z GND-A055FLZZZZACTIVATED
ATZATZ EPGLA2024-06-18 05:00:00Z - 2024-06-18 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-06-18 05:00:00Z - 2024-06-18 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPKE2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLR2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLR2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPLS2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLS2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLU2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLU2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z GND-A065FLC172ACTIVATED
ATZATZ EPPTA2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPWK2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z GND-A055FLPJE C208ACTIVATED
BVLOSBVLOS5382024-06-18 05:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD242024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD332024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z GND-F215FLNoneACTIVATED
DEPD362024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD362024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD452024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 22:00:00Z GND-F080FLPJEACTIVATED
DEPD51B2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53B2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 22:00:00Z GND-F505FLBALTOPS24ACTIVATED
DEPD53B2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 22:00:00Z GND-F505FLBALTOPS24ACTIVATED
MRTEPMRT1362024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z GND-A018FLSU22/RMK GPLANNED
MRTEPMRT1492024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1532024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A018FLW3PLANNED
MRTEPMRT922024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT932024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 21:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 21:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR11A2024-06-18 08:05:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-18 10:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-18 14:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F135-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11A2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-18 08:05:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-18 08:05:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR11C2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-18 08:05:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-18 10:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-18 14:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F095-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1652024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR180E2024-06-18 03:30:00Z - 2024-06-18 06:00:00Z GND-A025FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180E2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-A025FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR180E2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR180E2024-06-18 19:40:00Z - 2024-06-18 22:40:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR181B2024-06-18 03:30:00Z - 2024-06-18 06:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR181B2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40ACTIVATED
TRAEPTR181B2024-06-18 19:40:00Z - 2024-06-18 22:40:00Z GND-A045FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-18 19:40:00Z - 2024-06-18 22:40:00Z GND-A020FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR21A2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z A018-A055FLAW 101PLANNED
TRAEPTR21A2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z A018-A055FLAW 101PLANNED
TRAEPTR22A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR24A2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 21:00:00Z A020-A055FLW3 AW149ACTIVATED
TRAEPTR252024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR252024-06-18 13:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z GND-A035FLAW/CLNACTIVATED
TRAEPTR26A2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A035-A055FLGLD PJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR26A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR33B2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR33B2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR33B2024-06-18 09:36:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR33B2024-06-18 10:50:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR33B2024-06-18 12:40:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR33B2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z A055-F175FLPJEPLANNED
TRAEPTR3462024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z GND-A030FLSUP39/24/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR3792024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3792024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3792024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR4002024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z A007-F095FLSUP57/24PLANNED
TRAEPTR4A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z GND-F095FLFA50ACTIVATED
TRAEPTR4D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A065-F315FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-18 12:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A065-F245FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4F2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-18 12:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z GND-F245FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4G2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-18 12:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F095-F245FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4H2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z GND-F315FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4H2024-06-18 15:30:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4H2024-06-18 19:40:00Z - 2024-06-18 22:40:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A065-F095FLFA50ACTIVATED
TRAEPTR4P2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR5152024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A050FLSUP80/24/CLN/122.205MHZPLANNED
TRAEPTR5152024-06-18 13:14:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A050FLSUP80/24/CLN/122.205MHZPLANNED
TRAEPTR5152024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A050FLSUP80/24/CLN/122.205MHZPLANNED
TRAEPTR51A2024-06-18 15:30:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR522024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z F095-F425FLOATC/F16/WPLANNED
TRAEPTR592024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR5D2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR5D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5E2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR5E2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5G2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR60A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208ACTIVATED
TRAEPTR60B2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208/WPLANNED
TRAEPTR60B2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A055-F095FLPJE C208/WACTIVATED
TRAEPTR60B2024-06-18 15:00:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208/WPLANNED
TRAEPTR60B2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208/WACTIVATED
TRAEPTR622024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A055-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR68A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR69A2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLF16/W/RMK HPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-F135FLWACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F135-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F135-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z GND-F245FLMG29/CLN//WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z GND-F245FLMG29/CLN//WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR70A2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TRAEPTR7142024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A065-F085FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7162024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A035-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7172024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A016-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7192024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7202024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A055-F075FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR72A2024-06-18 09:45:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z A023-A035FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72B2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72B2024-06-18 09:45:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z A023-A045FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72C2024-06-18 09:45:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z A035-A055FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72D2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-06-18 09:45:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z A035-A065FLGLDACTIVATED
TRAEPTR7302024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z F155-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS10A2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z F095-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z F095-F235FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS1B2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z GND-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z GND-F235FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS1C2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z A035-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z A035-F235FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS262024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS262024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-18 13:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z F115-F285FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 11:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-18 13:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z F095-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 11:30:00Z F095-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z F115-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-18 13:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z F115-F345FLM346/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 11:30:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-18 13:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z F095-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z GND-F345FLM346/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 11:30:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A025-F195FLFA50/RMK GPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-18 12:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A025-F195FLFA50/RMK GPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z A025-F195FLM346PLANNED
TSAEPTS2E2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 11:30:00Z A025-F195FLF16/RMK GPLANNED
TSAEPTS3A2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-18 12:30:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-18 12:30:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-06-18 09:30:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A035-F145FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5F2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 09:30:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS6A2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z GND-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z A065-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z A035-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6D2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z A055-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z F095-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-18 10:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-18 14:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-18 14:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z GND-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-18 10:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-18 14:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-18 10:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-18 14:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-18 10:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED

Strefy aktywowane 2022-2-18*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 13:00:00Z GND-A055FLC152 TECNAMACTIVATED
ATZATZ EPSY2022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-A035FLF2TH/WACTIVATED
ADHOCEPD2062022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A065FLNOT.G0151/22ACTIVATED
DEPD212022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD292022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD302022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 14:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
DEPD312022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD362022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 14:30:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD382022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
REPR1092022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D0539/22ACTIVATED
REPR1132022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D0645/22ACTIVATED
ADHOCEPR1272022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A035FLNOT.G0146/22ACTIVATED
TRAEPTR04A2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04B2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 12:00:00Z GND-F245FLM346 TS11 SW4/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04B2022-02-18 12:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-F295FLM346 TS11 SW4/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04D2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 12:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04D2022-02-18 12:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z A035-F295FLM346 TS11/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04E2022-02-18 12:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04E2022-02-18 11:13:00Z - 2022-02-18 12:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04F2022-02-18 12:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-F245FLM346 TS11 SW4/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04F2022-02-18 11:14:00Z - 2022-02-18 12:00:00Z GND-F245FLM346 TS11/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04G2022-02-18 12:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04G2022-02-18 11:14:00Z - 2022-02-18 12:00:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04P2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 14:30:00Z A020-F095FLM346 TS11/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR10A2022-02-18 07:30:00Z - 2022-02-18 21:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2022-02-18 07:30:00Z - 2022-02-18 21:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2022-02-18 07:30:00Z - 2022-02-18 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR181B2022-02-18 07:30:00Z - 2022-02-18 14:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWACTIVATED
TRAEPTR182A2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 20:00:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4ACTIVATED
TRAEPTR22A2022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR312A2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-A032FLSUP16/22ACTIVATED
TRAEPTR312B2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-A015FLSUP16/22ACTIVATED
TRAEPTR3212022-02-18 13:00:00Z - 2022-02-18 19:00:00Z GND-A036FLSUP17/22ACTIVATED
TRAEPTR69C2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-F245FL/WACTIVATED
TRAEPTR69C2022-02-18 12:50:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-F245FL/WACTIVATED
TRAEPTR69D2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 14:30:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
TRAEPTR69D2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z F135-F245FL/WACTIVATED
TRAEPTR69D2022-02-18 12:50:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z F135-F245FL/WACTIVATED
TRAEPTR69E2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 14:30:00Z GND-F135FLCLNACTIVATED
TRAEPTR69E2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z F135-F245FL/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2022-02-18 12:50:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z F135-F245FL/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR70A2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS02B2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 14:00:00Z A035-F245FLBY,MM,KS/WACTIVATED
TSAEPTS02C2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 14:00:00Z F115-F245FLBY,MM,KS/WACTIVATED
TSAEPTS02D2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 17:00:00Z A035-F245FLBY,MM,KS/WACTIVATED
TSAEPTS02F2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z A025-F195FLMG29ACTIVATED
TSAEPTS12A2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 14:30:00Z A009-F245FLSU22ACTIVATED
TSAEPTS12B2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 14:30:00Z A035-F245FLSU22ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD152022-02-18 10:00:00Z - 2022-02-18 12:00:00Z GND-F155FLSU22PLANNED
DEPD25A2022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 12:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD272022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 21:00:00Z GND-F070FLNonePLANNED
DEPD292022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-A045FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0172022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 11:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0172022-02-18 14:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0182022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 14:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 14:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 14:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
ADHOCEPR1342022-02-18 19:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A065FLPLANNED
ADHOCEPR1352022-02-18 19:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-F095FLPLANNED
TRAEPTR04B2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04B2022-02-18 15:00:00Z - 2022-02-18 20:00:00Z GND-A015FLSW4/WPLANNED
TRAEPTR04B2022-02-18 12:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-02-18 12:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-18 10:00:00Z - 2022-02-18 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-18 12:00:00Z - 2022-02-18 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-18 10:00:00Z - 2022-02-18 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-18 12:00:00Z - 2022-02-18 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-02-18 10:00:00Z - 2022-02-18 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-02-18 12:00:00Z - 2022-02-18 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2022-02-18 14:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z A065-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR1002022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2022-02-18 07:30:00Z - 2022-02-18 21:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 17:00:00Z F135-F245FLLK,BY,KS/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 10:00:00Z GND-F245FLLK,BY/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-02-18 10:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z A035-F245FLLK,BY,KS/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-02-18 16:00:00Z - 2022-02-18 17:00:00Z F135-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 17:00:00Z F095-F245FLLK,BY,KS/W/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 17:00:00Z F095-F245FLLK,BY,KS/WPLANNED
TRAEPTR1242022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180E2022-02-18 14:00:00Z - 2022-02-18 20:00:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR181B2022-02-18 14:00:00Z - 2022-02-18 20:00:00Z GND-A045FLSW4 DA40 DV20PLANNED
TRAEPTR181B2022-02-18 20:00:00Z - 2022-02-18 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR23A2022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR252022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3212022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 19:00:00Z GND-A036FLSUP17/22PLANNED
TRAEPTR69A2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z A035-F245FLLK,SN,KS/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-F245FLLK,SN,KS/WPLANNED
TRAEPTR69D2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 14:30:00Z GND-F135FLNonePLANNED
TRAEPTR69E2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 14:30:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-F245FLLK,SN,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-F245FL/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z F095-F245FLLK,SN,KS/WPLANNED
TRAEPTR842022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842022-02-18 09:30:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942022-02-18 09:30:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 14:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 09:00:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 11:00:00Z A035-F345FLBY,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 14:00:00Z A035-F460FLBY,MM,KS/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-18 14:00:00Z - 2022-02-18 17:00:00Z A035-F345FLBY,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-18 14:00:00Z - 2022-02-18 17:00:00Z A035-F245FLBY,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 09:00:00Z F135-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 11:00:00Z F115-F345FLBY,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 14:00:00Z F115-F460FLBY,MM,KS/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-18 14:00:00Z - 2022-02-18 17:00:00Z F135-F345FLBY,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-18 14:00:00Z - 2022-02-18 17:00:00Z F135-F245FLBY,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 17:00:00Z A035-F345FLBY,MM,KS/WPLANNED
TSAEPTS03A2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z F135-F245FLM346 BOZ EPDEPLANNED
TSAEPTS03B2022-02-18 10:00:00Z - 2022-02-18 12:30:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 10:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-18 10:00:00Z - 2022-02-18 12:30:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-18 12:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 10:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-18 10:00:00Z - 2022-02-18 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-18 12:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z A065-F115FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 09:30:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-18 09:30:00Z - 2022-02-18 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-18 10:00:00Z - 2022-02-18 11:00:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z A025-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 09:30:00Z A035-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-18 09:30:00Z - 2022-02-18 11:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z A035-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 09:30:00Z A055-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 09:30:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-18 09:30:00Z - 2022-02-18 11:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-02-18 10:00:00Z - 2022-02-18 11:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z A035-F245FLLK,KSPLANNED
TSAEPTS07D2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 11:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z A055-F195FLLK,KSPLANNED
TSAEPTS07E2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 11:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z A055-F245FLLK,KSPLANNED
TSAEPTS10A2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 14:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 14:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS16D2022-02-18 10:00:00Z - 2022-02-18 12:00:00Z GND-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2022-02-18 10:00:00Z - 2022-02-18 12:00:00Z A035-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS262022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262022-02-18 12:00:00Z - 2022-02-18 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262022-02-18 14:00:00Z - 2022-02-18 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-02-18 07:00:00Z - 2022-02-18 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-02-18 12:00:00Z - 2022-02-18 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-02-18 14:00:00Z - 2022-02-18 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS4682022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z GND-F095FLSUP10/22PLANNED
TSAEPTS4692022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 16:00:00Z F095-F165FLSUP10/22PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS