Stan stref powietrznych na dzień 2021-12-10

Strefy aktywowane 2021-12-10*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 13:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
DEPD212021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-10 06:30:00Z GND-A065FLDYZ SAPACTIVATED
DEPD212021-12-10 06:30:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-F215FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 11:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 13:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD292021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-10 16:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD302021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z GND-A040FLNoneACTIVATED
DEPD312021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 15:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD382021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 16:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
TRAEPTR10A2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1352021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 15:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR22A2021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A020-F135FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD362021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0202021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 12:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 12:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 12:30:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
REPR1172021-12-10 21:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A023FLP4775/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04A2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z GND-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04A2021-12-10 14:00:00Z - 2021-12-10 15:00:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04B2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-12-10 14:00:00Z - 2021-12-10 15:00:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-12-10 14:00:00Z - 2021-12-10 15:00:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-10 08:30:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-10 12:30:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 08:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-12-10 08:30:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 12:30:00Z GND-F315FLMG29/MJDOPPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 BOZ EPDE 1RODNPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-10 12:30:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z GND-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-10 14:00:00Z - 2021-12-10 15:00:00Z GND-F215FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 08:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-10 08:30:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-12-10 12:30:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-12-10 14:00:00Z - 2021-12-10 15:00:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z A020-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z A020-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-12-10 14:00:00Z - 2021-12-10 15:00:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z A020-A065FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR05D2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z GND-F145FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR1032021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-12-10 07:30:00Z - 2021-12-10 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-12-10 07:30:00Z - 2021-12-10 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-12-10 07:30:00Z - 2021-12-10 21:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR11A2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F135-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11A2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F135-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z GND-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A035-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z GND-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F095-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F095-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR1242021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2021-12-10 07:30:00Z - 2021-12-10 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 15:00:00Z GND-A020FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR182A2021-12-10 11:30:00Z - 2021-12-10 15:00:00Z GND-A020FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR20C2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR23F2021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR24B2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 13:00:00Z A035-F085FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:25:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3282021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 11:00:00Z GND-A010FLSUP51/21PLANNED
TRAEPTR44B2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR522021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z F095-F375FLSU22/OATPLANNED
TRAEPTR522021-12-10 12:00:00Z - 2021-12-10 13:30:00Z F095-F375FLSU22/OATPLANNED
TRAEPTR69A2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 15:30:00Z GND-F135FLNonePLANNED
TRAEPTR69E2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 15:30:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F095-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F095-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 21:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 21:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-12-10 06:00:00Z - 2021-12-11 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F115-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F115-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F115-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z GND-F415FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A035-F415FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z GND-F415FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F115-F415FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F115-F415FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F115-F415FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A035-F345FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A025-F195FLLK,MMPLANNED
TSAEPTS02F2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A025-F195FLLK,MMPLANNED
TSAEPTS02F2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A025-F195FLLK,MMPLANNED
TSAEPTS03A2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 12:30:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-10 08:30:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 12:30:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-10 12:30:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-10 08:30:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-10 12:30:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z A065-F115FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 09:30:00Z GND-F415FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-10 09:30:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z GND-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A025-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 09:30:00Z GND-F415FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-10 10:10:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A025-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 09:30:00Z A035-F415FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-10 09:30:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A035-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 09:30:00Z A035-F415FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-10 10:10:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A035-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 09:30:00Z A055-F415FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 09:30:00Z A055-F415FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 09:30:00Z F095-F415FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-10 09:30:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 09:30:00Z F095-F415FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-10 10:10:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z F095-F285FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z GND-F245FLLK,KSPLANNED
TSAEPTS07C2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A035-F245FLLK,KSPLANNED
TSAEPTS07C2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z GND-F245FLLK,KSPLANNED
TSAEPTS07D2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A055-F195FLLK,KSPLANNED
TSAEPTS07D2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A055-F195FLLK,KSPLANNED
TSAEPTS07D2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A055-F195FLLK,KSPLANNED
TSAEPTS07E2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A055-F245FLLK,KSPLANNED
TSAEPTS07E2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A055-F245FLLK,KSPLANNED
TSAEPTS07E2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z A055-F245FLLK,KSPLANNED
TSAEPTS10A2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS262021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-12-10 07:00:00Z - 2021-12-10 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-12-10 12:00:00Z - 2021-12-10 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS