Stan stref powietrznych na dzień 2021-7-22

Strefy aktywowane 2021-7-22*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPKR2021-07-22 09:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z GND-A055FLM28ACTIVATED
ATZATZ EPNT2021-07-22 09:00:00Z - 2021-07-23 01:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPOD2021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 20:00:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPKB2021-07-22 09:00:00Z - 2021-07-22 19:30:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
ATZATZ EPSD2021-07-22 15:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPZR2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
DEPD212021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 23:59:00Z GND-F190FLNoneACTIVATED
DEPD292021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 01:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 23:59:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
MRTEPMRT0092021-07-22 19:10:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z GND-A016FLW3ACTIVATED
MRTEPMRT0102021-07-22 19:10:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z GND-A021FLW3ACTIVATED
MRTEPMRT0592021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-23 00:00:00Z GND-A018FLH60ACTIVATED
MRTEPMRT0602021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-23 00:00:00Z GND-A018FLH60/CLNACTIVATED
MRTEPMRT1312021-07-22 14:30:00Z - 2021-07-22 19:30:00Z GND-A012FLMI2 MI24ACTIVATED
ADHOCEPR1832021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A023FLNOT.D3726/21ACTIVATED
TRAEPTR04A2021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z GND-F095FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04B2021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04D2021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 18:36:00Z A065-F315FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04F2021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z GND-F315FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04G2021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z F095-F315FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04P2021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z A065-F095FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR05E2021-07-22 13:00:00Z - 2021-07-22 18:30:00Z GND-F125FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05G2021-07-22 13:00:00Z - 2021-07-22 18:30:00Z A017-F095FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR10A2021-07-22 14:30:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-07-22 06:30:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-07-22 06:30:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1132021-07-22 17:45:00Z - 2021-07-23 02:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115B2021-07-22 19:30:00Z - 2021-07-22 21:30:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR132021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 20:00:00Z A065-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR157A2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR1582021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 18:00:00Z GND-A045FLDA40/LAW/126,705MHZACTIVATED
TRAEPTR180E2021-07-22 16:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z GND-A025FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-07-22 16:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR182A2021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4 ACTIVATED
TRAEPTR20C2021-07-22 14:30:00Z - 2021-07-22 19:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR20D2021-07-22 14:30:00Z - 2021-07-22 19:30:00Z GND-A018FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-07-22 13:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-07-22 13:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 21:30:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 21:30:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR26A2021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z A035-A055FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR3302021-07-22 19:10:00Z - 2021-07-23 00:00:00Z GND-A047FLSUP60/21ACTIVATED
TRAEPTR3992021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR44B2021-07-22 14:30:00Z - 2021-07-22 19:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR452021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-22 20:00:00Z GND-A020FLPJEACTIVATED
TRAEPTR48C2021-07-22 14:30:00Z - 2021-07-22 19:30:00Z GND-A009FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR68A2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-A065FLC152/119,580MHZACTIVATED
TRAEPTR69D2021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
TRAEPTR69E2021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z GND-A050FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70A2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TRAEPTR852021-07-22 08:29:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F235-F245FLBSP/UAV/OATACTIVATED
TRAEPTR862021-07-22 08:28:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F235-F245FLBSP/UAV/OATACTIVATED
TSAEPTS06C2021-07-22 20:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F095-F285FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS06F2021-07-22 20:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F125-F285FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS4702021-07-22 14:30:00Z - 2021-07-22 23:59:00Z GND-A035FLSUP68/21ACTIVATED
ADHOCR1942021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z GND-A050FLNOT.D3652/21ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-07-22 05:00:00Z - 2021-07-22 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKM2021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 18:00:00Z GND-A035FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLR2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 18:30:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPNT2021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-23 01:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPKB2021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 19:30:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
ATZATZ EPSD2021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD212021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD25A2021-07-22 04:00:00Z - 2021-07-22 06:00:00Z GND-F190FLNonePLANNED
DEPD332021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 18:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD362021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 17:30:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 08:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD372021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD452021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
MRTEPMRT0042021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0092021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 18:45:00Z GND-A011FLW3/WPLANNED
MRTEPMRT0092021-07-22 18:45:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 18:45:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-07-22 18:45:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z GND-A021FLW3PLANNED
TRAEPTR04A2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04B2021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z A065-F125FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-07-22 18:36:00Z - 2021-07-22 20:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-07-22 20:00:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 09:00:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-07-22 09:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z A065-F125FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z A065-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-07-22 18:36:00Z - 2021-07-22 20:00:00Z A035-F315FLM346 TA11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-07-22 09:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z A065-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z GND-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z GND-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04H2021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 13:00:00Z GND-F265FLTS11 C295/DE,KK/WPLANNED
TRAEPTR04H2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 08:00:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04H2021-07-22 13:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04P2021-07-22 14:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 17:30:00Z A020-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-07-22 17:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 15:30:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR05E2021-07-22 06:30:00Z - 2021-07-22 13:00:00Z GND-F125FLPZL130/DE,RAPLANNED
TRAEPTR05G2021-07-22 06:30:00Z - 2021-07-22 12:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR072021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-07-22 06:30:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1132021-07-22 06:30:00Z - 2021-07-22 12:30:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11C2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F145-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR120B2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1352021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 18:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1582021-07-22 05:00:00Z - 2021-07-22 06:00:00Z GND-A045FLDA40 LAW/126,705MHZPLANNED
TRAEPTR180C2021-07-22 10:00:00Z - 2021-07-22 16:30:00Z GND-A025FLDV20 AOPLANNED
TRAEPTR180E2021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 14:00:00Z GND-A025FLBSP LAWPLANNED
TRAEPTR180E2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 14:00:00Z GND-A025FLBSP LAWPLANNED
TRAEPTR181B2021-07-22 06:30:00Z - 2021-07-22 15:00:00Z GND-A045FLDV20 LAWPLANNED
TRAEPTR181D2021-07-22 15:00:00Z - 2021-07-22 16:30:00Z GND-A035FLDV20 AOPLANNED
TRAEPTR182A2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4 PLANNED
TRAEPTR22D2021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR252021-07-22 04:00:00Z - 2021-07-22 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 18:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
ADHOCEPTR3122021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 18:00:00Z GND-A035FLNOT.D3605/21/CLNPLANNED
TRAEPTR3302021-07-22 19:00:00Z - 2021-07-23 00:00:00Z GND-A047FLSUP60/21PLANNED
TRAEPTR33B2021-07-22 07:30:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z A055-F155FLC152PLANNED
TRAEPTR33B2021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-22 22:00:00Z A055-F155FLC152PLANNED
TRAEPTR3452021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 08:00:00Z GND-F135FLSUP27/21PLANNED
TRAEPTR3462021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 14:00:00Z GND-A020FLSUP88/21PLANNED
ADHOCEPTR3582021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 14:00:00Z GND-F095FLNOT.N2370/21/CLNPLANNED
TRAEPTR69B2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-07-22 08:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR812021-07-22 10:00:00Z - 2021-07-22 10:48:00Z F455-F660FLRQ4/OATPLANNED
TRAEPTR812021-07-22 17:04:00Z - 2021-07-22 17:52:00Z F455-F660FLRQ4/OATPLANNED
TRAEPTR842021-07-22 18:30:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR852021-07-22 17:29:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F235-F245FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR872021-07-22 17:55:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR902021-07-22 08:28:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F175-F245FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR912021-07-22 08:01:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR922021-07-22 07:38:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F235-F245FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-07-22 18:30:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-07-22 06:00:00Z - 2021-07-23 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-07-22 20:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 14:00:00Z F095-F660FLBSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-07-22 20:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-07-22 20:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-07-22 20:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2021-07-22 20:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS03A2021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-07-22 15:30:00Z - 2021-07-22 22:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06C2021-07-22 17:20:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z F145-F285FLTANGOPLANNED
TSAEPTS06F2021-07-22 16:00:00Z - 2021-07-22 23:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-07-22 17:20:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z F100-F285FLTANGOPLANNED
TSAEPTS262021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-07-22 07:00:00Z - 2021-07-22 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS