Stan stref powietrznych na dzień 2022-2-3

Strefy aktywowane 2022-2-3*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 13:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
ATZATZ EPSY2022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 23:00:00Z GND-A035FLF2TH/WACTIVATED
DEPD212022-02-03 06:30:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 22:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 22:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD292022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-03 23:00:00Z GND-F500FLNoneACTIVATED
DEPD312022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 15:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD372022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F245FLNoneACTIVATED
DEPD382022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 16:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
REPR1092022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D6728/21ACTIVATED
TRAEPTR10A2022-02-03 07:30:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2022-02-03 07:30:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2022-02-03 07:30:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR11A2022-02-03 10:15:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F135-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11C2022-02-03 10:15:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR11E2022-02-03 10:15:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F095-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR1212022-02-03 16:00:00Z - 2022-02-04 02:00:00Z GND-A044FLRPA660687217ACTIVATED
TRAEPTR157A2022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180C2022-02-03 08:30:00Z - 2022-02-03 15:30:00Z GND-A025FLC150/AOACTIVATED
TRAEPTR181B2022-02-03 07:30:00Z - 2022-02-03 22:00:00Z GND-A045FLC150/LAWACTIVATED
TRAEPTR22A2022-02-03 08:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z A035-F135FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2022-02-03 08:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2022-02-03 08:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23F2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 15:00:00Z A055-F075FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR69A2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A035-F245FLKS,SN,MB,LK/WACTIVATED
TRAEPTR69C2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z GND-F245FLKS,SN,MB,LK/WACTIVATED
TRAEPTR69D2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F245FLWACTIVATED
TRAEPTR69E2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F245FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z F095-F245FLKS,SN,MB,LK/WACTIVATED
TRAEPTR70A2022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS02A2022-02-03 16:45:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WACTIVATED
TSAEPTS02B2022-02-03 16:45:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A035-F415FLKS,LK,MB,MM/WACTIVATED
TSAEPTS02C2022-02-03 16:45:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z F115-F415FLKS,LK,MB,MM/WACTIVATED
TSAEPTS02D2022-02-03 16:45:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A035-F345FLKS,LK,MB,MM/WACTIVATED
TSAEPTS02F2022-02-03 16:45:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A025-F195FLLK,MMACTIVATED
TSAEPTS12A2022-02-03 10:30:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z A009-F245FLSU22ACTIVATED
TSAEPTS12B2022-02-03 10:30:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z A035-F245FLSU22ACTIVATED
TSAEPTS262022-02-03 09:25:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F205-F245FLKC135ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD152022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z GND-F155FLSU22PLANNED
DEPD212022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD372022-02-03 08:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F245FLNonePLANNED
DEPD53A2022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 16:00:00Z GND-F175FLNonePLANNED
MRTEPMRT0092022-02-03 13:00:00Z - 2022-02-03 15:30:00Z GND-A011FLW3PLANNED
MRTEPMRT0092022-02-03 15:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102022-02-03 13:00:00Z - 2022-02-03 15:32:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102022-02-03 15:32:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z GND-A021FLW3PLANNED
MRTEPMRT0172022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 14:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0172022-02-03 14:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0182022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT1282022-02-03 13:00:00Z - 2022-02-03 20:00:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR04A2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z GND-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04B2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z GND-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 10:00:00Z A065-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 14:30:00Z A065-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-03 14:30:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 10:00:00Z GND-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04F2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z GND-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04F2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 14:30:00Z GND-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04F2022-02-03 14:30:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z GND-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 10:00:00Z F095-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 14:30:00Z F095-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2022-02-03 14:30:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR1002022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2022-02-03 07:30:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z F135-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A035-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z F095-F245FLKS,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z F095-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR1242022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130A2022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180C2022-02-03 07:30:00Z - 2022-02-03 15:30:00Z GND-A025FLC150/AOPLANNED
TRAEPTR20C2022-02-03 13:00:00Z - 2022-02-03 20:00:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2022-02-03 13:00:00Z - 2022-02-03 20:00:00Z GND-A018FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR21A2022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR23F2022-02-03 08:00:00Z - 2022-02-03 15:00:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2022-02-03 13:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-02-03 08:00:00Z - 2022-02-03 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR44B2022-02-03 13:00:00Z - 2022-02-03 20:00:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR452022-02-03 08:00:00Z - 2022-02-03 15:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR48C2022-02-03 13:00:00Z - 2022-02-03 20:00:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR69A2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A035-F245FLKS,SN,MB,LK/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z GND-F245FLKS,SN,MB,LK/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F245FLJTACPLANNED
TRAEPTR69C2022-02-03 12:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F245FLJTACPLANNED
TRAEPTR69D2022-02-03 08:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F245FLWPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-03 08:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F245FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z GND-F245FLKS,SN,MB,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F245FLJTAC/CLNPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z GND-F245FLKS,SN,MB,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-03 12:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F245FLJTAC/CLNPLANNED
TRAEPTR69F2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z F095-F245FLKS,SN,MB,LK/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z F095-F245FLJTACPLANNED
TRAEPTR69F2022-02-03 12:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z F095-F245FLJTACPLANNED
TRAEPTR842022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842022-02-03 15:30:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942022-02-03 06:00:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942022-02-03 15:30:00Z - 2022-02-04 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2022-02-03 12:00:00Z - 2022-02-03 18:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01A2022-02-03 12:00:00Z - 2022-02-03 18:00:00Z F095-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2022-02-03 12:00:00Z - 2022-02-03 18:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2022-02-03 12:00:00Z - 2022-02-03 18:00:00Z GND-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2022-02-03 12:00:00Z - 2022-02-03 18:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2022-02-03 12:00:00Z - 2022-02-03 18:00:00Z A035-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 12:00:00Z F115-F285FLF16/KS/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z F115-F285FLJTACPLANNED
TSAEPTS02A2022-02-03 12:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-02-03 13:20:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 10:00:00Z GND-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A035-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z A035-F660FLJTACPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-03 13:20:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A035-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z F115-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z F115-F660FLJTACPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-03 13:20:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z F115-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 10:00:00Z GND-F405FLF16/KS/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A035-F345FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z A035-F345FLJTACPLANNED
TSAEPTS02D2022-02-03 13:20:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A035-F345FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z A025-F195FLMG29/MMPLANNED
TSAEPTS02F2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A025-F195FLLK,MMPLANNED
TSAEPTS02F2022-02-03 13:20:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A025-F195FLLK,MMPLANNED
TSAEPTS03A2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F135-F285FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-02-03 14:30:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z F135-F285FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 10:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F135-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 14:30:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-03 14:30:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z F135-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 10:00:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 14:30:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-03 14:30:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z F095-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z A065-F115FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 09:30:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-03 09:30:00Z - 2022-02-03 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A025-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 09:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-03 09:30:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A035-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 09:30:00Z A055-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 09:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-03 09:30:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z F095-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A035-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS07D2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A055-F195FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS07E2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z A055-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS10A2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS16D2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z GND-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z A035-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS222022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS262022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 09:45:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262022-02-03 09:45:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F195-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-02-03 13:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-02-03 07:00:00Z - 2022-02-03 19:00:00Z F205-F245FLKC135/WPLANNED
ADHOCEPTS4742022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F145FLNOT.D0364/22PLANNED
ADHOCEPTS4752022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z GND-F145FLNOT.D0365/22PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS