Stan stref powietrznych na dzień 2023-1-18

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2023-1-18*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPBA2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPBY2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z GND-A055FLZZZZACTIVATED
ATZATZ EPGLA2024-06-18 05:00:00Z - 2024-06-18 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-06-18 05:00:00Z - 2024-06-18 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPKE2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLR2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLR2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPLS2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLS2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLU2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLU2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z GND-A065FLC172ACTIVATED
ATZATZ EPPTA2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPWK2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z GND-A055FLPJE C208ACTIVATED
BVLOSBVLOS5382024-06-18 05:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD242024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD332024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z GND-F215FLNoneACTIVATED
DEPD362024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD362024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD452024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 22:00:00Z GND-F080FLPJEACTIVATED
DEPD51B2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53B2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 22:00:00Z GND-F505FLBALTOPS24ACTIVATED
DEPD53B2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 22:00:00Z GND-F505FLBALTOPS24ACTIVATED
MRTEPMRT1362024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z GND-A018FLSU22/RMK GPLANNED
MRTEPMRT1492024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1532024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A018FLW3PLANNED
MRTEPMRT922024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT932024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 21:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 21:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR11A2024-06-18 08:05:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-18 10:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-18 14:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F135-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11A2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-18 08:05:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-18 08:05:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR11C2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-18 08:05:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-18 10:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-18 14:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F095-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1652024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR180E2024-06-18 03:30:00Z - 2024-06-18 06:00:00Z GND-A025FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180E2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-A025FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR180E2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR180E2024-06-18 19:40:00Z - 2024-06-18 22:40:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR181B2024-06-18 03:30:00Z - 2024-06-18 06:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR181B2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40ACTIVATED
TRAEPTR181B2024-06-18 19:40:00Z - 2024-06-18 22:40:00Z GND-A045FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-18 19:40:00Z - 2024-06-18 22:40:00Z GND-A020FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR21A2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z A018-A055FLAW 101PLANNED
TRAEPTR21A2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z A018-A055FLAW 101PLANNED
TRAEPTR22A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR24A2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 21:00:00Z A020-A055FLW3 AW149ACTIVATED
TRAEPTR252024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR252024-06-18 13:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z GND-A035FLAW/CLNACTIVATED
TRAEPTR26A2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A035-A055FLGLD PJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR26A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR33B2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR33B2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR33B2024-06-18 09:36:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR33B2024-06-18 10:50:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR33B2024-06-18 12:40:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR33B2024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 23:59:00Z A055-F175FLPJEPLANNED
TRAEPTR3462024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z GND-A030FLSUP39/24/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR3792024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3792024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3792024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR4002024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z A007-F095FLSUP57/24PLANNED
TRAEPTR4A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z GND-F095FLFA50ACTIVATED
TRAEPTR4D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A065-F315FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-18 12:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A065-F245FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4F2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-18 12:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z GND-F245FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4G2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-18 12:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F095-F245FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4H2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z GND-F315FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4H2024-06-18 15:30:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4H2024-06-18 19:40:00Z - 2024-06-18 22:40:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A065-F095FLFA50ACTIVATED
TRAEPTR4P2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR5152024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A050FLSUP80/24/CLN/122.205MHZPLANNED
TRAEPTR5152024-06-18 13:14:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A050FLSUP80/24/CLN/122.205MHZPLANNED
TRAEPTR5152024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 18:00:00Z GND-A050FLSUP80/24/CLN/122.205MHZPLANNED
TRAEPTR51A2024-06-18 15:30:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR522024-06-18 06:00:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z F095-F425FLOATC/F16/WPLANNED
TRAEPTR592024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR5D2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR5D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5E2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR5E2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5G2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR60A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208ACTIVATED
TRAEPTR60B2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208/WPLANNED
TRAEPTR60B2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A055-F095FLPJE C208/WACTIVATED
TRAEPTR60B2024-06-18 15:00:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208/WPLANNED
TRAEPTR60B2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208/WACTIVATED
TRAEPTR622024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A055-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR68A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR69A2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-18 13:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLF16/W/RMK HPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-F135FLWACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F135-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F135-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z GND-F245FLMG29/CLN//WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z GND-F245FLMG29/CLN//WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 12:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR70A2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 20:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TRAEPTR7142024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A065-F085FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7162024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A035-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7172024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A016-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7192024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z GND-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7202024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 19:00:00Z A055-F075FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR72A2024-06-18 09:45:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z A023-A035FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72B2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72B2024-06-18 09:45:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z A023-A045FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72C2024-06-18 09:45:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z A035-A055FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72D2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-06-18 09:45:00Z - 2024-06-18 17:00:00Z A035-A065FLGLDACTIVATED
TRAEPTR7302024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 23:00:00Z F155-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS10A2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z F095-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z F095-F235FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS1B2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z GND-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z GND-F235FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS1C2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z A035-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-06-18 08:00:00Z - 2024-06-18 14:00:00Z A035-F235FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS262024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS262024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-18 13:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z F115-F285FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 11:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-18 13:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z F095-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 11:30:00Z F095-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z F115-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-18 13:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z F115-F345FLM346/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 11:30:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 13:30:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-18 13:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z F095-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z GND-F345FLM346/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 11:30:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A025-F195FLFA50/RMK GPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-18 12:30:00Z - 2024-06-18 15:30:00Z A025-F195FLFA50/RMK GPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z A025-F195FLM346PLANNED
TSAEPTS2E2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 11:30:00Z A025-F195FLF16/RMK GPLANNED
TSAEPTS3A2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-18 12:30:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-18 12:30:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-06-18 11:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5D2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-06-18 09:30:00Z - 2024-06-18 13:00:00Z A035-F145FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5F2024-06-18 07:00:00Z - 2024-06-18 09:30:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS6A2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z GND-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 10:00:00Z A065-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-18 10:00:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z A035-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6D2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z A055-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 08:30:00Z F095-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-18 10:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-18 14:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-18 08:30:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-18 14:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 09:00:00Z GND-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-18 09:00:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-18 10:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-18 14:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-18 10:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-18 12:00:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-18 14:30:00Z - 2024-06-18 15:00:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-18 07:30:00Z - 2024-06-18 10:30:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-18 10:30:00Z - 2024-06-18 11:00:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-18 11:30:00Z - 2024-06-18 14:30:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED

Strefy aktywowane 2023-1-18*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2023-01-18 07:00:00Z - 2023-01-18 20:00:00Z GND-A035FLC150 AAT3ACTIVATED
ATZATZ EPSY2023-01-18 07:00:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z GND-A035FLF2THACTIVATED
DEPD212023-01-18 06:30:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-F280FLNoneACTIVATED
DEPD25A2023-01-18 07:00:00Z - 2023-01-18 14:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272023-01-18 07:00:00Z - 2023-01-18 22:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD292023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-18 23:00:00Z GND-F150FLNoneACTIVATED
DEPD312023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332023-01-18 07:00:00Z - 2023-01-18 22:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD382023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD51B2023-01-18 07:00:00Z - 2023-01-18 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53A2023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
NWEPNW98B2023-01-18 07:10:00Z - 2023-01-18 15:00:00Z GND-A008FL530156209ACTIVATED
REPR1482023-01-18 06:02:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-F095FLNOT.E4164/22ACTIVATED
REPR2002023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D6483/22ACTIVATED
REPR2762023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D7280/22ACTIVATED
TRAEPTR10A2023-01-18 07:00:00Z - 2023-01-18 21:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252023-01-18 06:03:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z A020-A045FLAN28ACTIVATED
TRAEPTR181D2023-01-18 07:50:00Z - 2023-01-18 12:00:00Z GND-A045FLC150 DA20/LAWACTIVATED
TRAEPTR22A2023-01-18 06:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z A020-F085FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2023-01-18 06:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2023-01-18 06:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2023-01-18 07:00:00Z - 2023-01-18 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-01-18 07:00:00Z - 2023-01-18 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR3992023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F125FLOAT/NOT.D6732/22ACTIVATED
TRAEPTR5432023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D7206/22ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPG2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 15:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
ATZATZ EPPTA2023-01-18 09:00:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPSY2023-01-18 07:00:00Z - 2023-01-18 20:00:00Z GND-A035FLF2THPLANNED
DEPD212023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2142023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7188/22PLANNED
DEPD2152023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7189/22PLANNED
DEPD2602023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7190/22PLANNED
DEPD2612023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7191/22PLANNED
DEPD362023-01-18 10:00:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD372023-01-18 09:00:00Z - 2023-01-18 20:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
MRTEPMRT0202023-01-18 12:30:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212023-01-18 12:30:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0302023-01-18 15:20:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502023-01-18 15:20:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0542023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 15:20:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0602023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 15:20:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT1312023-01-18 12:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
MRTEPMRT1492023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492023-01-18 12:30:00Z - 2023-01-18 14:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
NPZEPNPZ32023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D6975/22PLANNED
NPZEPNPZ42023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D6975/22PLANNED
REPR1042023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7192/22PLANNED
REPR1052023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7193/22PLANNED
REPR1482023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E4164/22PLANNED
REPR1482023-01-18 06:01:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E4164/22PLANNED
TRAEPTR04A2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z GND-F095FLM346 MI2 SW4PLANNED
TRAEPTR04A2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z GND-F095FLM346 MI2 SW4PLANNED
TRAEPTR04B2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z GND-F225FLM346 MI2 SW4/WPLANNED
TRAEPTR04B2023-01-18 14:30:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z GND-A015FLMI2 SW4PLANNED
TRAEPTR04B2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z GND-F225FLM346 MI2 SW4/WPLANNED
TRAEPTR04D2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z A035-F225FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04G2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z F095-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2023-01-18 10:00:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR05D2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z GND-F225FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z GND-F125FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2023-01-18 14:30:00Z - 2023-01-18 18:00:00Z GND-F125FLPZL130, M28PLANNED
TRAEPTR05E2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z GND-F125FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05G2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z A017-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR05G2023-01-18 14:30:00Z - 2023-01-18 18:00:00Z A017-F095FLPZL130, M28PLANNED
TRAEPTR05G2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z A017-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR1002023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2023-01-18 07:00:00Z - 2023-01-18 21:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1252023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1732023-01-18 10:00:00Z - 2023-01-18 20:00:00Z GND-A010FLH47/H60PLANNED
TRAEPTR180E2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4PLANNED
TRAEPTR181B2023-01-18 07:30:00Z - 2023-01-18 12:00:00Z GND-A045FLC150 DA20/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z GND-A045FLMI2 SW4 DA20 C150PLANNED
TRAEPTR181B2023-01-18 17:00:00Z - 2023-01-18 22:00:00Z GND-A045FLC150 DA20/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z GND-A020FLM346 MI2 SW4PLANNED
TRAEPTR182A2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z GND-A020FLM346 MI2 SW4PLANNED
TRAEPTR20C2023-01-18 12:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2023-01-18 12:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z GND-A020FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR21A2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 19:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21A2023-01-18 09:00:00Z - 2023-01-18 19:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 19:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2023-01-18 09:00:00Z - 2023-01-18 19:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR24A2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 18:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252023-01-18 07:00:00Z - 2023-01-18 19:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 14:55:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3162023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 20:30:00Z F095-F155FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3302023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 22:00:00Z GND-A030FLSUP85/22PLANNED
TRAEPTR3902023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7195/22/UAVPLANNED
TRAEPTR3922023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7069/22/UAVPLANNED
TRAEPTR3932023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7069/22/WPLANNED
TRAEPTR44B2023-01-18 12:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4572023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7197/22/WPLANNED
TRAEPTR4582023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7198/22PLANNED
TRAEPTR4592023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F155-F245FLOAT/NOT.D7199/22PLANNED
TRAEPTR4792023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F455-F660FLOAT/NOT.D7200/22PLANNED
TRAEPTR4882023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7201/22/UAVPLANNED
TRAEPTR4882023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7201/22/UAVPLANNED
TRAEPTR4892023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7202/22/UAVPLANNED
TRAEPTR48C2023-01-18 12:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4902023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4912023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4942023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7204/22PLANNED
TRAEPTR51A2023-01-18 09:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z F095-F375FLOAT/SU22/WPLANNED
TRAEPTR51A2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 13:30:00Z F095-F375FLOAT/SU22/WPLANNED
TRAEPTR5422023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D7205/22PLANNED
TRAEPTR5452023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7207/22PLANNED
TRAEPTR5452023-01-18 08:50:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7207/22PLANNED
TRAEPTR5472023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D7208/22PLANNED
TRAEPTR5502023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7209/22PLANNED
TRAEPTR5512023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7210/22PLANNED
TRAEPTR5522023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D0071/23PLANNED
TRAEPTR6062023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 20:30:00Z A020-F095FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6072023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 20:30:00Z GND-A055FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR632A2023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z A045-F195FLNOT.F6212/22PLANNED
TRAEPTR632B2023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6215/22/WPLANNED
TRAEPTR632C2023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6216/22/WPLANNED
TRAEPTR6492023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F145-F285FLOAT/NOT.D7069/22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2023-01-18 14:30:00Z - 2023-01-18 16:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2023-01-18 16:00:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z A015-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2023-01-18 14:30:00Z - 2023-01-18 16:00:00Z A015-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2023-01-18 16:00:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69D2023-01-18 09:00:00Z - 2023-01-18 20:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-01-18 09:00:00Z - 2023-01-18 20:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z A015-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-01-18 14:30:00Z - 2023-01-18 16:00:00Z A015-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-01-18 16:00:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2023-01-18 14:30:00Z - 2023-01-18 16:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2023-01-18 16:00:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR792023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR842023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-18 11:30:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR842023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR842023-01-18 18:30:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR872023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR952023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-18 13:30:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR952023-01-18 13:30:00Z - 2023-01-18 20:30:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR952023-01-18 20:30:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-18 13:30:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982023-01-18 13:30:00Z - 2023-01-18 20:30:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982023-01-18 20:30:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-18 11:30:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR992023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR992023-01-18 18:30:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS01A2023-01-18 10:00:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z F095-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2023-01-18 10:00:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z A015-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2023-01-18 10:00:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z A035-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-18 10:00:00Z - 2023-01-18 11:30:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-18 11:00:00Z - 2023-01-18 11:30:00Z F115-F285FL/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-18 14:00:00Z - 2023-01-18 15:30:00Z F115-F285FL/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-18 14:30:00Z - 2023-01-18 16:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-18 16:00:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-18 17:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-18 10:00:00Z - 2023-01-18 11:30:00Z A035-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-18 11:00:00Z - 2023-01-18 11:30:00Z A035-F345FL/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z A035-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-18 14:00:00Z - 2023-01-18 15:30:00Z A035-F345FL/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-18 14:30:00Z - 2023-01-18 16:00:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-18 16:00:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z A035-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-18 17:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-18 10:00:00Z - 2023-01-18 11:30:00Z F115-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-18 11:00:00Z - 2023-01-18 11:30:00Z F115-F345FL/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z F115-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-18 14:00:00Z - 2023-01-18 15:30:00Z F115-F345FL/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-18 14:30:00Z - 2023-01-18 16:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-18 16:00:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z F115-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-18 17:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-01-18 10:00:00Z - 2023-01-18 11:30:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 14:00:00Z A035-F285FL/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-01-18 14:30:00Z - 2023-01-18 16:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-01-18 16:00:00Z - 2023-01-18 17:00:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-01-18 17:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02E2023-01-18 11:00:00Z - 2023-01-18 11:30:00Z A035-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS02E2023-01-18 14:00:00Z - 2023-01-18 15:30:00Z A035-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS02F2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2023-01-18 11:00:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z A025-F195FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2023-01-18 13:30:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z A025-F195FLF16/WPLANNED
TSAEPTS03C2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z F095-F195FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05F2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05F2023-01-18 14:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z A035-F095FLM34PLANNED
TSAEPTS05F2023-01-18 14:00:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z A035-F095FLM34PLANNED
TSAEPTS05G2023-01-18 08:30:00Z - 2023-01-18 14:30:00Z A035-F225FLM346PLANNED
TSAEPTS06B2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 09:00:00Z GND-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-01-18 09:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-01-18 11:00:00Z - 2023-01-18 15:00:00Z A025-F285FLF15 F16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-01-18 15:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 09:00:00Z A035-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-01-18 09:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-01-18 11:00:00Z - 2023-01-18 15:00:00Z A035-F285FLF15 F16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-01-18 15:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 09:30:00Z A055-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06E2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 09:30:00Z F095-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 09:00:00Z F095-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-01-18 09:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-01-18 11:00:00Z - 2023-01-18 15:00:00Z F095-F285FLF15 F16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-01-18 15:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12C2023-01-18 11:30:00Z - 2023-01-18 18:30:00Z GND-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS262023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292023-01-18 06:00:00Z - 2023-01-19 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS