Stan stref powietrznych na dzień 2021-12-17

Strefy aktywowane 2021-12-17*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
DEPD212021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD292021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-17 16:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD372021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 15:30:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 16:00:00Z GND-F175FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1092021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D6575/21ACTIVATED
TRAEPTR10A2021-12-17 07:30:00Z - 2021-12-17 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-12-17 07:30:00Z - 2021-12-17 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-12-17 07:30:00Z - 2021-12-17 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR181B2021-12-17 07:30:00Z - 2021-12-17 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWACTIVATED
TRAEPTR23A2021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR69D2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 15:30:00Z GND-F135FLWACTIVATED
TRAEPTR69E2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 15:30:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPTA2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 13:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPSY2021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 23:00:00Z GND-A035FLF2TH/WPLANNED
ATZATZ EPSY2021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 14:00:00Z GND-A035FLF2TH/WPLANNED
DEPD25A2021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 12:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD272021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 14:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
DEPD332021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD372021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 15:30:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD482021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 12:00:00Z GND-A020FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 14:00:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-12-17 14:00:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 14:00:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0092021-12-17 08:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z GND-A011FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-12-17 08:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0182021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
REPR1132021-12-17 18:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D6628/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04A2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z GND-F095FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04A2021-12-17 15:00:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z GND-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04B2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z GND-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-12-17 15:00:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z GND-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z A035-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-12-17 15:00:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-17 08:30:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-17 12:30:00Z - 2021-12-17 14:00:00Z A035-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-17 14:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-17 14:30:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z A035-F315FLTS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 08:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-12-17 08:30:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-17 12:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-17 14:30:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z GND-F315FLTS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-17 15:00:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z GND-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 08:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-17 08:30:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11 PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-12-17 12:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-12-17 14:30:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z F095-F315FLTS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-12-17 15:00:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z A065-F095FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-12-17 15:00:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR05D2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z GND-F145FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR1032021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-12-17 07:30:00Z - 2021-12-17 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z F135-F245FLLK,KS,BY/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z GND-F245FLF16/LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z A035-F245FLLK,KS,BY/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z F095-F245FLLK,KS,BY/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z F095-F245FLLK,KS,BY/WPLANNED
TRAEPTR1242021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR182A2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z GND-A020FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR20C2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z GND-A018FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR21A2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 21:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 21:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR22A2021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z A020-F135FLMI24/WPLANNED
TRAEPTR22D2021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23F2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 14:00:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2021-12-17 08:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A035-F095FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3462021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 14:00:00Z GND-A020FLSUP88/21PLANNED
TRAEPTR44B2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR452021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR48C2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR51A2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 09:15:00Z F095-F245FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR51A2021-12-17 12:00:00Z - 2021-12-17 12:45:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR522021-12-17 09:15:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z F095-F445FLSU22/OATPLANNED
TRAEPTR522021-12-17 12:45:00Z - 2021-12-17 13:30:00Z F095-F445FLSU22/OATPLANNED
TRAEPTR54A2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54B2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR69A2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A035-F245FLSU22/SN,LK/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z GND-F245FLSU22/SN,LK/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 15:30:00Z GND-F135FLWPLANNED
TRAEPTR69E2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 15:30:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z GND-F245FLSU22/SN,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z F095-F245FLSU22/SN,LK/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z A045-F105FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z A035-F105FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-12-17 15:30:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-12-17 06:00:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-12-17 15:30:00Z - 2021-12-18 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z F115-F285FLLK/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z GND-F415FLLK/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A035-F415FLLK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-17 14:30:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z F115-F415FLLK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-17 14:30:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z F115-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z GND-F415FLF16/LK/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A035-F345FLLK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A025-F195FLLK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-12-17 14:30:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z A025-F195FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS03A2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-12-17 14:30:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 12:30:00Z F135-F285FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-12-17 12:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-12-17 14:30:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z F135-F285FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-17 08:30:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 12:30:00Z F135-F315FLM346 MG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-17 12:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z F135-F245FLM346 MG/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-17 14:30:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z F135-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-17 08:30:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 12:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-17 12:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-17 14:30:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-12-17 14:30:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A065-F115FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-12-17 14:30:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z A065-F115FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:00:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS262021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-12-17 07:00:00Z - 2021-12-17 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS