Stan stref powietrznych na dzień 2022-1-17

Strefy aktywowane 2022-1-17*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-17 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
DEPD212022-01-17 06:30:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212022-01-17 06:30:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A065FLDYZUR SAPERSKIACTIVATED
DEPD242022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD292022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-17 16:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD382022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-17 16:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
REPR1092022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D6728/21ACTIVATED
TRAEPTR10A2022-01-17 07:30:00Z - 2022-01-17 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2022-01-17 07:30:00Z - 2022-01-17 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2022-01-17 07:30:00Z - 2022-01-17 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2022-01-17 06:30:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR181B2022-01-17 15:30:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR22A2022-01-17 08:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z A020-F135FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2022-01-17 08:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23F2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z A055-F075FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR70A2022-01-17 08:00:00Z - 2022-01-17 16:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-01-17 08:00:00Z - 2022-01-17 16:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS02A2022-01-17 16:10:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z F115-F285FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS02B2022-01-17 16:10:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F415FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS02C2022-01-17 16:10:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F115-F415FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS02D2022-01-17 16:10:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F345FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS02F2022-01-17 16:10:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A025-F195FLF16/LK/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD372022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-17 09:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD372022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 21:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 15:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0042022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0172022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 14:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0172022-01-17 14:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0182022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
TRAEPTR04A2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04A2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04A2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04A2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-A025FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04B2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04B2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-F315FLM346 TS11WPLANNED
TRAEPTR04B2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-A025FLM346 TS11WPLANNED
TRAEPTR04C2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z A035-F315FLM346 TS11WPLANNED
TRAEPTR04D2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-17 10:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-17 12:30:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-17 14:30:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-17 12:30:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-17 14:30:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04F2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2022-01-17 10:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-01-17 12:30:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-01-17 12:30:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-01-17 14:30:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2022-01-17 12:30:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2022-01-17 14:30:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2022-01-17 10:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-01-17 12:30:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-01-17 14:30:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2022-01-17 12:30:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2022-01-17 14:30:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04H2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04H2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-A025FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04P2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z A065-F095FLM346 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z A065-F095FLM346 PLANNED
TRAEPTR1032022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2022-01-17 07:30:00Z - 2022-01-17 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 12:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F135-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F135-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 12:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F095-F245FLF16/KS,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F095-F245FLF16/KS,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 12:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F095-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F095-F245FLF16/KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR1242022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130A2022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR181B2022-01-17 07:30:00Z - 2022-01-17 13:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWPLANNED
TRAEPTR181B2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR181B2022-01-17 18:00:00Z - 2022-01-17 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWPLANNED
TRAEPTR182A2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR182A2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR182A2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR20C2022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20C2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z GND-A018FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z GND-A018FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR21A2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR22E2022-01-17 08:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23F2022-01-17 08:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2022-01-17 08:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-17 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-01-17 08:00:00Z - 2022-01-17 14:55:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR44B2022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR44B2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR48C2022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR48C2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR54A2022-01-17 08:00:00Z - 2022-01-17 15:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 15:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 15:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 15:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2022-01-17 13:20:00Z - 2022-01-17 15:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54B2022-01-17 08:00:00Z - 2022-01-17 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-01-17 13:20:00Z - 2022-01-17 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR69A2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F245FLF16 SU22/KS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F245FLF16 SU22/KS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-01-17 13:20:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F245FLF16 SU22/KS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z GND-F245FLF16 SU22/KS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z GND-F245FLF16 SU22/KS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-01-17 13:20:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z GND-F245FLF16 SU22/KS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69D2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 21:00:00Z GND-F135FLWPLANNED
TRAEPTR69E2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 21:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z GND-F245FLF16 SU22/KS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z GND-F245FLF16 SU22/KS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-01-17 13:20:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z GND-F245FLF16 SU22/KS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F095-F245FLF16 SU22/KS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F095-F245FLF16 SU22/KS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-01-17 13:20:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F095-F245FLF16 SU22/KS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR842022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842022-01-17 21:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942022-01-17 06:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942022-01-17 21:00:00Z - 2022-01-18 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 12:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z F115-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z F115-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-01-17 14:00:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z F115-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 10:00:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-17 10:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F415FLF16 MG29/KS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-17 14:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F115-F415FLF16 MG29/KS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F115-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-17 14:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F115-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-01-17 10:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F345FLF16 MG29/KS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F345FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-01-17 14:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F345FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A025-F195FLF16 MG29/LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A025-F195FLF16/LK/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-01-17 14:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A025-F195FLF16/LK/WPLANNED
TSAEPTS03A2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-01-17 10:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 12:30:00Z F135-F285FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-01-17 14:30:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z F135-F285FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-01-17 14:30:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-17 10:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 12:30:00Z F135-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-17 12:30:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-17 14:30:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z F135-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-17 12:30:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-17 14:30:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-17 10:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 12:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-17 12:30:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-17 14:30:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-17 12:30:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-17 14:30:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03E2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z A065-F115FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 09:30:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-17 09:30:00Z - 2022-01-17 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-17 10:00:00Z - 2022-01-17 12:00:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A025-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A025-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-17 16:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A025-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-17 17:15:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A025-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 09:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-17 09:30:00Z - 2022-01-17 12:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-17 16:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-17 17:15:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 09:30:00Z A055-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 09:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-17 09:30:00Z - 2022-01-17 12:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-17 16:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-17 17:15:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-01-17 10:00:00Z - 2022-01-17 12:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07C2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A035-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07D2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 12:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A055-F195FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07D2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A055-F195FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07E2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 12:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A055-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07E2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z A055-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS10A2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 16:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 16:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 16:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 16:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS262022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS