Stan stref powietrznych na dzień 2022-1-5

Strefy aktywowane 2022-1-5*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-01-05 07:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2022-01-05 09:15:00Z - 2022-01-05 13:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
DEPD212022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD292022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-05 16:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-01-05 07:00:00Z - 2022-01-05 16:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
REPR1092022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D6575/21ACTIVATED
REPR1132022-01-05 11:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A020FLNOT.N0023/22ACTIVATED
TRAEPTR10A2022-01-05 07:30:00Z - 2022-01-05 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2022-01-05 07:30:00Z - 2022-01-05 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2022-01-05 07:30:00Z - 2022-01-05 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR22A2022-01-05 07:00:00Z - 2022-01-05 14:30:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2022-01-05 07:00:00Z - 2022-01-05 14:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2022-01-05 07:00:00Z - 2022-01-05 14:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2022-01-05 07:00:00Z - 2022-01-05 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2022-01-05 07:00:00Z - 2022-01-05 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR69A2022-01-05 09:40:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A035-F245FLF16/LK,KS/WACTIVATED
TRAEPTR69C2022-01-05 09:40:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/WACTIVATED
TRAEPTR69C2022-01-05 11:40:00Z - 2022-01-05 13:00:00Z F095-F245FLTANGO, EPMBACTIVATED
TRAEPTR69E2022-01-05 09:40:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2022-01-05 09:40:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F095-F245FLF16/LK,KS/WACTIVATED
TRAEPTR70A2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 16:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 16:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS01A2022-01-05 14:30:00Z - 2022-01-05 19:00:00Z F095-F305FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS01B2022-01-05 14:30:00Z - 2022-01-05 19:00:00Z GND-F305FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS01C2022-01-05 14:30:00Z - 2022-01-05 19:00:00Z A035-F305FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS06B2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 09:30:00Z GND-F415FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS06C2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 09:30:00Z A035-F415FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS06D2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 09:30:00Z A055-F415FLF16/KS,LK/WACTIVATED
TSAEPTS06F2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 09:30:00Z F095-F415FLF16/KS,LK/WACTIVATED
ADHOCUKR202022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-F165FLNoneACTIVATED
ADHOCUKR212022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPTA2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 13:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
MRTEPMRT0172022-01-05 08:30:00Z - 2022-01-05 10:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0172022-01-05 10:30:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0182022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202022-01-05 08:30:00Z - 2022-01-05 12:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-01-05 08:30:00Z - 2022-01-05 12:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-01-05 08:30:00Z - 2022-01-05 12:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR1002022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2022-01-05 07:30:00Z - 2022-01-05 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F135-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F135-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 10:00:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-01-05 10:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A035-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 10:00:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F095-F245FLF16/LK,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F095-F245FLF16/LK,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F095-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F095-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR1242022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130A2022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2022-01-05 07:30:00Z - 2022-01-05 22:00:00Z GND-A045FLC150/LAWPLANNED
TRAEPTR24B2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 14:00:00Z A035-A065FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR24B2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 14:00:00Z A035-A065FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR24B2022-01-05 10:00:00Z - 2022-01-05 14:00:00Z A035-A065FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR24B2022-01-05 12:00:00Z - 2022-01-05 14:00:00Z A035-A065FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252022-01-05 07:00:00Z - 2022-01-05 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR44B2022-01-05 07:00:00Z - 2022-01-05 14:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR44B2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 14:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR44B2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 14:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR69A2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A035-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A035-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR842022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842022-01-05 21:30:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942022-01-05 06:00:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942022-01-05 21:30:00Z - 2022-01-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F115-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-01-05 08:15:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F115-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-01-05 12:15:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F115-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 10:00:00Z GND-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-05 10:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A035-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-05 08:15:00Z - 2022-01-05 10:00:00Z GND-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-05 12:15:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A035-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F115-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-05 08:15:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F115-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-05 12:15:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F115-F415FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-01-05 10:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A035-F345FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-01-05 12:15:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A035-F345FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS06B2022-01-05 09:30:00Z - 2022-01-05 10:00:00Z GND-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-05 10:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A025-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-05 12:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A025-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-05 09:30:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-05 12:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-05 09:30:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-05 12:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 10:00:00Z GND-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07C2022-01-05 10:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A035-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07C2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 10:00:00Z GND-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07D2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A055-F195FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07D2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A055-F195FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07E2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A055-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS07E2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z A055-F245FLF16/KS,LKPLANNED
TSAEPTS262022-01-05 07:00:00Z - 2022-01-05 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262022-01-05 09:20:00Z - 2022-01-05 11:20:00Z F205-F235FLKC135PLANNED
TSAEPTS262022-01-05 08:45:00Z - 2022-01-05 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-01-05 07:00:00Z - 2022-01-05 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS