Stan stref powietrznych na dzień 2024-6-15

Strefy aktywowane 2024-6-15*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGLA2024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 23:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 23:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPKP2024-06-15 06:30:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z GND-A023FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPKR2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z GND-A055FLPJE GLDACTIVATED
ATZATZ EPLR2024-06-15 08:00:00Z - 2024-06-15 18:00:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPLS2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLU2024-06-15 09:00:00Z - 2024-06-15 18:30:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPNT2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 20:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z GND-A065FLC172ACTIVATED
ATZATZ EPPTA2024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPSY2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 18:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPWSA2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 21:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 21:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPZA2024-06-15 06:30:00Z - 2024-06-15 20:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPZR2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
DEPD212024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 18:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 23:59:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD292024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 18:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD332024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 15:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
DEPD372024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-F245FLNoneACTIVATED
DEPD382024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53B2024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 22:00:00Z GND-F505FLBALTOPS24ACTIVATED
ADHOCEPR1352024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D3484/24ACTIVATED
ADHOCEPR1362024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D3587/24ACTIVATED
ADHOCEPR1372024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D3591/24ACTIVATED
REPR1612024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D2568/24ACTIVATED
REPR2002024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D1819/24ACTIVATED
TRAEPTR10A2024-06-15 06:30:00Z - 2024-06-15 20:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR180C2024-06-15 06:30:00Z - 2024-06-15 18:30:00Z GND-A025FLC150 DA20/AOACTIVATED
TRAEPTR181D2024-06-15 06:30:00Z - 2024-06-15 18:30:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOACTIVATED
TRAEPTR1902024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A055-F145FLPJE/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR26A2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A035-A055FLGLD PJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR292024-06-15 06:30:00Z - 2024-06-15 20:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR312024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR33B2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR362024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A055-F135FLPJEACTIVATED
TRAEPTR372024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:30:00Z GND-F145FLPJE C208ACTIVATED
TRAEPTR3A2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z F095-F125FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR3C2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A065-F095FLPJEACTIVATED
TRAEPTR4012024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 23:00:00Z GND-F115FLNOT.D3376/24/CLNACTIVATED
TRAEPTR412024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:30:00Z GND-F145FLPJE/WACTIVATED
TRAEPTR5052024-06-15 08:30:00Z - 2024-06-15 15:00:00Z A035-A055FLSUP65/24/124,415MHZ/CLNACTIVATED
TRAEPTR552024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 20:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR572024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A055-F165FLPJEACTIVATED
TRAEPTR582024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:30:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
TRAEPTR592024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A055-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR592024-06-15 07:40:00Z - 2024-06-15 20:30:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR68A2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR72024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR712024-06-15 08:30:00Z - 2024-06-15 18:30:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
TRAEPTR72B2024-06-15 09:00:00Z - 2024-06-15 17:00:00Z A023-A065FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72D2024-06-15 09:00:00Z - 2024-06-15 17:00:00Z A035-A065FLGLDACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGLA2024-06-15 05:00:00Z - 2024-06-15 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-06-15 05:00:00Z - 2024-06-15 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPKP2024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z GND-A023FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2024-06-15 03:00:00Z - 2024-06-15 06:00:00Z GND-A065FLC172PLANNED
ATZATZ EPPG2024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z GND-A065FLC172PLANNED
ATZATZ EPST2024-06-15 10:00:00Z - 2024-06-15 12:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
BVLOSBVLOS5382024-06-15 05:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD2152024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD242024-06-15 18:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-F115FLNonePLANNED
DEPD362024-06-15 10:00:00Z - 2024-06-15 12:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD362024-06-15 10:00:00Z - 2024-06-15 12:00:00Z GND-A060FL3610/24PLANNED
ADHOCEPR1362024-06-15 03:00:00Z - 2024-06-15 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3587/24PLANNED
ADHOCEPR1372024-06-15 03:00:00Z - 2024-06-15 06:00:00Z GND-A035FLNOTAMPLANNED
TRAEPTR1032024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2024-06-15 06:30:00Z - 2024-06-15 20:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR1272024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1702024-06-15 14:00:00Z - 2024-06-15 18:00:00Z GND-A025FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR1762024-06-15 14:00:00Z - 2024-06-16 04:00:00Z GND-A035FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR180C2024-06-15 06:30:00Z - 2024-06-15 18:30:00Z GND-A025FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR182A2024-06-15 14:00:00Z - 2024-06-15 18:00:00Z GND-A020FLM346PLANNED
TRAEPTR252024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR292024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 20:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR3102024-06-15 12:00:00Z - 2024-06-15 15:00:00Z GND-A035FLSUP14/24PLANNED
TRAEPTR33B2024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A055-F175FLPJEPLANNED
TRAEPTR33B2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A055-F175FLPJEPLANNED
TRAEPTR3562024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z GND-A018FLSUP64/24/WPLANNED
TRAEPTR3992024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24PLANNED
TRAEPTR4572024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4792024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR5052024-06-15 08:00:00Z - 2024-06-15 15:00:00Z A035-A055FLSUP65/24/124,415MHZ/CLNPLANNED
TRAEPTR582024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-15 19:30:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
TRAEPTR592024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 20:30:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR6402024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F095-F145FLOATC/SUP63/24PLANNED
TRAEPTR6412024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z A035-F105FLOATC/SUP63/24PLANNED
TRAEPTR6702024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6762024-06-15 16:00:00Z - 2024-06-15 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
TRAEPTR6932024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR712024-06-15 08:00:00Z - 2024-06-15 18:30:00Z GND-F095FLNonePLANNED
TRAEPTR7142024-06-15 10:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A065-F085FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7162024-06-15 10:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A035-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7172024-06-15 10:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A016-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7192024-06-15 10:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z GND-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7202024-06-15 10:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A055-F075FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7202024-06-15 10:00:00Z - 2024-06-15 19:00:00Z A055-F075FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7352024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F145-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR792024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS12A2024-06-15 10:00:00Z - 2024-06-15 11:30:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2024-06-15 10:00:00Z - 2024-06-15 11:30:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS14A2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 09:00:00Z A035-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS14C2024-06-15 07:00:00Z - 2024-06-15 09:00:00Z GND-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS262024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS5422024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-06-15 06:00:00Z - 2024-06-16 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS