Stan stref powietrznych na dzień 2021-8-17

Strefy aktywowane 2021-8-17*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPOM2021-08-17 08:00:00Z - 2021-08-17 17:30:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-08-17 06:35:00Z - 2021-08-17 19:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
DEPD212021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 13:00:00Z GND-F120FLNoneACTIVATED
DEPD272021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 13:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD292021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 01:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD302021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z GND-F110FLNoneACTIVATED
DEPD312021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 22:00:00Z GND-F165FLNoneACTIVATED
DEPD372021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 01:00:00Z GND-F110FLNoneACTIVATED
DEPD572021-08-17 08:00:00Z - 2021-08-17 13:00:00Z GND-F100FLNoneACTIVATED
REPR1122021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A045FLNOT.D4255/21ACTIVATED
TRAEPTR10A2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 21:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 21:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1582021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 18:00:00Z GND-A045FLDA40 LAWACTIVATED
TRAEPTR22A2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 21:00:00Z A020-A045FLMI24/RMK EACTIVATED
TRAEPTR22D2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 21:00:00Z GND-A045FLMI24/RMK EACTIVATED
TRAEPTR22E2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 21:00:00Z GND-A012FLMI24/RMK EACTIVATED
TRAEPTR23A2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 22:00:00Z A020-A055FLMI8/RMK EACTIVATED
TRAEPTR23E2021-08-17 10:00:00Z - 2021-08-17 22:00:00Z GND-A055FLMI8/RMK EACTIVATED
TRAEPTR252021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR3992021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR65A2021-08-17 10:00:00Z - 2021-08-17 22:00:00Z GND-A030FLBSP/UAV/122.600ACTIVATED
TRAEPTR68A2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z GND-A065FLC152/AAT3ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBK2021-08-17 14:00:00Z - 2021-08-17 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-08-17 05:00:00Z - 2021-08-17 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLS2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 17:30:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPG2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 19:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPG2021-08-17 10:00:00Z - 2021-08-17 19:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 19:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPWSA2021-08-17 08:00:00Z - 2021-08-17 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-08-17 08:00:00Z - 2021-08-17 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZR2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZR2021-08-17 10:00:00Z - 2021-08-17 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
DEPD452021-08-17 08:00:00Z - 2021-08-17 20:00:00Z GND-F080FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-08-17 11:40:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0092021-08-17 15:30:00Z - 2021-08-17 17:59:00Z GND-A011FLW3PLANNED
MRTEPMRT0092021-08-17 17:59:00Z - 2021-08-17 21:30:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-08-17 15:30:00Z - 2021-08-17 17:59:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-08-17 17:59:00Z - 2021-08-17 21:30:00Z GND-A021FLW3PLANNED
MRTEPMRT0112021-08-17 18:04:00Z - 2021-08-17 22:00:00Z GND-A010FLMI8/RMK EPLANNED
MRTEPMRT1312021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z GND-A012FLMI2/MI24PLANNED
REPR1122021-08-17 15:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A045FLNOT.D4255/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z GND-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04A2021-08-17 11:40:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z GND-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04B2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z GND-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-08-17 11:40:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z GND-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-17 11:40:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 10:00:00Z A065-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-17 10:00:00Z - 2021-08-17 12:30:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-17 12:30:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z A065-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-17 11:40:00Z - 2021-08-17 12:30:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 10:00:00Z GND-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-17 10:00:00Z - 2021-08-17 12:30:00Z GND-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-17 12:30:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z GND-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-17 11:40:00Z - 2021-08-17 12:30:00Z GND-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 10:00:00Z F095-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-17 10:00:00Z - 2021-08-17 12:30:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-17 12:30:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z F095-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-17 11:40:00Z - 2021-08-17 12:30:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2021-08-17 11:40:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR072021-08-17 08:00:00Z - 2021-08-17 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 21:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR120B2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1342021-08-17 08:00:00Z - 2021-08-17 17:00:00Z GND-A028FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR137A2021-08-17 07:30:00Z - 2021-08-17 15:00:00Z GND-A035FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR157A2021-08-17 14:00:00Z - 2021-08-17 22:00:00Z A020-A045FLAN28PLANNED
TRAEPTR1582021-08-17 05:00:00Z - 2021-08-17 06:00:00Z GND-A045FLDA40 LAW/126,705MHZPLANNED
TRAEPTR181B2021-08-17 06:30:00Z - 2021-08-17 18:00:00Z GND-A035FLC150 DA20 LAWPLANNED
TRAEPTR181B2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 18:00:00Z GND-A035FLC150 DA20 LAWPLANNED
TRAEPTR20C2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z GND-A045FLMI2/MI24PLANNED
TRAEPTR20D2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 13:00:00Z GND-A018FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR20D2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z GND-A018FLMI2/MI24PLANNED
TRAEPTR23E2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 22:00:00Z GND-A055FLMI8/RMK EPLANNED
TRAEPTR23F2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 17:00:00Z A055-F090FLPJE/RMK EPLANNED
TRAEPTR23F2021-08-17 13:00:00Z - 2021-08-17 17:00:00Z A055-F090FLPJE/RMK EPLANNED
TRAEPTR24A2021-08-17 15:30:00Z - 2021-08-17 21:30:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252021-08-17 04:00:00Z - 2021-08-17 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 17:55:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR44B2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z A018-A035FLMI2/MI24PLANNED
TRAEPTR452021-08-17 08:00:00Z - 2021-08-17 18:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR452021-08-17 10:00:00Z - 2021-08-17 18:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR452021-08-17 12:00:00Z - 2021-08-17 18:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR48C2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z GND-A009FLMI2/MI24PLANNED
TRAEPTR53A2021-08-17 08:00:00Z - 2021-08-17 18:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-08-17 08:00:00Z - 2021-08-17 09:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-08-17 10:00:00Z - 2021-08-17 11:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-08-17 14:00:00Z - 2021-08-17 18:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54A2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 08:00:00Z F095-F465FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54A2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 10:00:00Z F095-F465FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54A2021-08-17 11:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z F095-F465FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 08:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 10:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2021-08-17 11:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR592021-08-17 14:00:00Z - 2021-08-17 19:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR69A2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-17 13:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-17 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2021-08-17 12:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-08-17 12:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR842021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR942021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 09:00:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z F095-F415FLLK/MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-17 14:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z F095-F415FLLK/MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 09:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z F115-F415FLLK/MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-17 14:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z F115-F415FLLK/MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 09:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z F095-F345FLLK/MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-17 14:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z F095-F345FLLK/MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 09:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z A025-F195FLLK/MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-08-17 14:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z A025-F195FLLK/MM/WPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-17 11:40:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z F095-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-17 11:40:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z F095-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z A065-F115FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-08-17 11:40:00Z - 2021-08-17 14:00:00Z A065-F115FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 08:30:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-17 08:30:00Z - 2021-08-17 09:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 10:00:00Z A065-F285FLF16/W/RMK EPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-17 10:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-17 07:30:00Z - 2021-08-17 08:30:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 08:30:00Z A035-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-08-17 08:30:00Z - 2021-08-17 09:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-08-17 07:30:00Z - 2021-08-17 08:30:00Z A035-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 08:30:00Z A055-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-08-17 07:30:00Z - 2021-08-17 08:30:00Z A055-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 08:30:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-08-17 08:30:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-08-17 07:30:00Z - 2021-08-17 08:30:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-08-17 07:30:00Z - 2021-08-17 08:30:00Z F125-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-08-17 11:30:00Z - 2021-08-17 16:00:00Z F125-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z A035-F245FLF16/RMK EPLANNED
TSAEPTS07D2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z A055-F195FLF16/RMK EPLANNED
TSAEPTS07E2021-08-17 16:00:00Z - 2021-08-17 23:00:00Z A055-F245FLF16/RMK EPLANNED
TSAEPTS262021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282021-08-17 05:20:00Z - 2021-08-17 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS282021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-17 07:20:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-08-17 07:00:00Z - 2021-08-17 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS4522021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 17:00:00Z A035-A065FLSUP48/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4542021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 17:00:00Z A065-F085FLSUP48/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4592021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 17:00:00Z GND-A065FLSUP48/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4602021-08-17 09:00:00Z - 2021-08-17 17:00:00Z A055-F075FLSUP48/21/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS