Stan stref powietrznych na dzień 2022-11-14

Strefy aktywowane 2022-11-14*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPSY2022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 20:00:00Z GND-A035FLF2THACTIVATED
DEPD212022-11-14 06:30:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212022-11-14 06:30:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-F310FLNoneACTIVATED
DEPD25A2022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 14:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD292022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-14 23:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
DEPD362022-11-14 07:30:00Z - 2022-11-14 08:30:00Z GND-A060FLNoneACTIVATED
DEPD382022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 17:00:00Z GND-A030FLNoneACTIVATED
NPZEPNPZ32022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D4882/22ACTIVATED
NPZEPNPZ42022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D4882/22ACTIVATED
REPR1482022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E3226/22ACTIVATED
REPR2002022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A035FLSUP120/22ACTIVATED
TRAEPTR10A2022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR181B2022-11-14 07:30:00Z - 2022-11-14 15:30:00Z GND-A045FLC150 DA40/AOACTIVATED
TRAEPTR23A2022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR5432022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D5318/22ACTIVATED
TRAEPTR70A2022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
ADHOCNW98B2022-11-14 07:15:00Z - 2022-11-14 16:00:00Z GND-A008FLNoneACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 16:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 16:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 16:30:00Z GND-A065FLNonePLANNED
ATZATZ EPPG2022-11-14 11:00:00Z - 2022-11-14 16:30:00Z GND-A065FLNonePLANNED
ATZATZ EPWSA2022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 19:30:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 19:30:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD212022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2142022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5331/22PLANNED
DEPD2152022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5332/22PLANNED
DEPD2602022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5333/22PLANNED
DEPD2612022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5334/22PLANNED
DEPD362022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 22:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD452022-11-14 12:00:00Z - 2022-11-14 20:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD482022-11-14 11:00:00Z - 2022-11-14 13:00:00Z GND-A010FLMI14PLANNED
MRTEPMRT0492022-11-14 12:00:00Z - 2022-11-14 16:00:00Z GND-A018FLW3PLANNED
MRTEPMRT1492022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492022-11-14 16:30:00Z - 2022-11-14 17:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
REPR1042022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D6178/22PLANNED
REPR1052022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D6177/22PLANNED
TRAEPTR022022-11-14 10:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z GND-A060FLPJEPLANNED
TRAEPTR04A2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z GND-F095FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04A2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z GND-F095FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04B2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z GND-F225FLM346 SW4 MI2/WPLANNED
TRAEPTR04B2022-11-14 19:00:00Z - 2022-11-14 21:30:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04B2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z GND-F225FLM346 SW4 MI2/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z A035-F225FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z A035-F225FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04G2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z F095-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z F095-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR05D2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z GND-F245FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05D2022-11-14 19:00:00Z - 2022-11-14 20:00:00Z GND-F125FLM28PLANNED
TRAEPTR05D2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z GND-F245FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 20:00:00Z GND-F125FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 20:00:00Z GND-F125FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05G2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 20:00:00Z A017-F095FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05G2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 20:00:00Z A017-F095FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR072022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR1262022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1262022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 17:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 17:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272022-11-14 19:09:00Z - 2022-11-14 23:59:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180E2022-11-14 15:30:00Z - 2022-11-14 21:30:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR181B2022-11-14 15:30:00Z - 2022-11-14 21:30:00Z GND-A045FLSW4 MI2 DA40 DV20PLANNED
TRAEPTR181B2022-11-14 21:30:00Z - 2022-11-14 22:00:00Z GND-A045FLDA40/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 21:30:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR182A2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 21:30:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR1862022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 19:30:00Z GND-A035FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1862022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:30:00Z GND-A035FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR20B2022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 14:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR22A2022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 22:00:00Z A020-F075FLMI24PLANNED
TRAEPTR22A2022-11-14 08:15:00Z - 2022-11-14 22:00:00Z A020-F075FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 22:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 22:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR24B2022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 14:00:00Z A035-F075FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 14:50:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
ADHOCEPTR3052022-11-14 10:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z A060-F095FLNOT.D6325/22PLANNED
TRAEPTR3162022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 20:30:00Z F095-F155FLNOT.N5392/22PLANNED
TRAEPTR3902022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5322/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3922022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR3932022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5321/22/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR3992022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F125FLSUP28/22/OATPLANNED
TRAEPTR3992022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F125FLSUP28/22/OATPLANNED
TRAEPTR3992022-11-14 16:36:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F125FLSUP28/22/OATPLANNED
TRAEPTR4492022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F145-F285FLNOT.D5330/22/OATPLANNED
TRAEPTR44B2022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 14:30:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR452022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 15:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR4572022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5324/22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR4582022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F245FLNOT.D5325/22/OATPLANNED
TRAEPTR4592022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F155-F245FLNOT.D5326/22/OATPLANNED
TRAEPTR4792022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F455-F660FLNOT.D5329/22/OATPLANNED
TRAEPTR4882022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5327/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4892022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F095-F285FLNOT.D5328/22/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR4902022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4912022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5320/22PLANNED
TRAEPTR4942022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5319/22PLANNED
TRAEPTR5422022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D5310/22PLANNED
TRAEPTR5452022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5311/22PLANNED
TRAEPTR5472022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5312/22PLANNED
TRAEPTR5502022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5313/22PLANNED
TRAEPTR5512022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D5314/22PLANNED
TRAEPTR5522022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D5315/22PLANNED
TRAEPTR6062022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 20:30:00Z A020-F095FLNOT.B4157/22PLANNED
TRAEPTR6072022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 20:30:00Z GND-A055FLNOT.D5361/22PLANNED
TRAEPTR68A2022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z GND-A065FLC152 AAT3PLANNED
TRAEPTR68A2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z GND-A065FLC152 AAT3PLANNED
TRAEPTR69A2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-11-14 10:10:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-11-14 10:10:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 22:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 22:00:00Z GND-F135FLCNL/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-11-14 10:10:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-11-14 10:10:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR70A2022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z A045-F105FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z A035-F105FLCLNPLANNED
TRAEPTR942022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR952022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-14 12:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR952022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 20:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR952022-11-14 20:30:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR982022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-14 12:30:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR982022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 20:30:00Z F155-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR982022-11-14 20:30:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR992022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z F115-F285FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z F115-F285FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-11-14 09:30:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z F115-F285FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 10:00:00Z GND-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-14 10:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z A035-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-14 12:00:00Z - 2022-11-14 13:00:00Z A035-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z A035-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-11-14 09:30:00Z - 2022-11-14 10:00:00Z GND-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z F115-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-14 12:00:00Z - 2022-11-14 13:00:00Z F115-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z F115-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-11-14 09:30:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z F115-F455FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-11-14 10:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z A035-F345FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z A035-F345FLF22/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z A025-F195FLF22PLANNED
TSAEPTS02F2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z A025-F195FLF22PLANNED
TSAEPTS02F2022-11-14 09:30:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z A025-F195FLF22PLANNED
TSAEPTS03C2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03C2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z F095-F195FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z F095-F195FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05E2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z A017-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05E2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z A017-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 11:45:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2022-11-14 11:45:00Z - 2022-11-14 15:55:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05F2022-11-14 15:55:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 15:55:00Z A035-F095FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05G2022-11-14 08:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z A035-F225FLM346PLANNED
TSAEPTS05G2022-11-14 12:30:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z A035-F225FLM346PLANNED
TSAEPTS06B2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 09:30:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-11-14 09:30:00Z - 2022-11-14 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-11-14 10:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 09:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-11-14 09:30:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-11-14 10:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 09:30:00Z A055-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 09:30:00Z F095-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-14 09:30:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-14 10:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-14 10:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z F125-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z F125-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-11-14 10:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-11-14 09:00:00Z - 2022-11-14 11:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-11-14 13:00:00Z - 2022-11-14 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS16D2022-11-14 11:00:00Z - 2022-11-14 13:00:00Z GND-A010FLMI14/CLNPLANNED
TSAEPTS262022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282022-11-14 06:00:00Z - 2022-11-15 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-11-14 07:00:00Z - 2022-11-14 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-11-14 08:40:00Z - 2022-11-14 12:30:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS4742022-11-14 08:00:00Z - 2022-11-14 17:00:00Z GND-F145FLSUP37/22PLANNED
TSAEPTS4742022-11-14 09:30:00Z - 2022-11-14 17:00:00Z GND-F145FLSUP37/22PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS