Stan stref powietrznych na dzień 2022-2-7

Strefy aktywowane 2022-2-7*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-02-07 07:10:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z GND-A035FLC150/AAT3/PJEACTIVATED
DEPD152022-02-07 10:20:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z GND-F155FLSU22ACTIVATED
DEPD152022-02-07 15:40:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z GND-F155FLSU22ACTIVATED
DEPD212022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A065FLDYZUR SAPERSKIACTIVATED
DEPD242022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD272022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-07 14:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD292022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-07 23:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD302022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-07 14:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD312022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-07 23:00:00Z GND-F110FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-07 23:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
DEPD542022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z GND-F470FLNoneACTIVATED
REPR1092022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D6728/21ACTIVATED
TRAEPTR10A2022-02-07 07:30:00Z - 2022-02-07 21:00:00Z GND-A065FLM28/S70/PA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2022-02-07 07:30:00Z - 2022-02-07 21:00:00Z GND-A065FLPA34/PA28/C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2022-02-07 07:30:00Z - 2022-02-07 21:00:00Z GND-A065FLPA28/C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2022-02-07 07:30:00Z - 2022-02-07 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2022-02-07 11:00:00Z - 2022-02-07 19:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR20C2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z GND-A045FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR20D2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z GND-A018FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR22A2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 16:00:00Z A035-F135FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 16:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 16:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR24A2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 18:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR44B2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z A018-A035FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR69C2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69C2022-02-07 15:20:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2022-02-07 15:20:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR70A2022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS12A2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z A009-F245FLSU22ACTIVATED
TSAEPTS12B2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z A035-F245FLSU22ACTIVATED
TSAEPTS16D2022-02-07 10:20:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z GND-F155FLSU22/CLNACTIVATED
TSAEPTS16D2022-02-07 15:40:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z GND-F155FLSU22/CLNACTIVATED
TSAEPTS16F2022-02-07 10:20:00Z - 2022-02-07 11:00:00Z A035-F155FLSU22/CLNACTIVATED
TSAEPTS16F2022-02-07 15:40:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z A045-F155FLSU22/CLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z GND-A035FLC150/AAT3/PJEPLANNED
DEPD152022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z GND-F155FLSU22PLANNED
DEPD372022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-07 09:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD372022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 19:30:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD452022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 19:00:00Z GND-F080FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0172022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0172022-02-07 15:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0182022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR04A2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04A2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04B2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04B2022-02-07 14:30:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z GND-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04B2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04D2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-02-07 14:30:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-07 12:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04F2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2022-02-07 12:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2022-02-07 12:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2022-02-07 14:30:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR1032022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2022-02-07 07:30:00Z - 2022-02-07 21:00:00Z GND-F095FLM28/S70/PA34/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 13:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z F135-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A035-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 13:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z F095-F245FLKS,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 13:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z F095-F245FLKS,LK/WPLANNED
TRAEPTR1242022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130A2022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR181B2022-02-07 07:30:00Z - 2022-02-07 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWPLANNED
TRAEPTR182A2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z GND-A020FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR182A2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z GND-A020FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR21A2022-02-07 11:00:00Z - 2022-02-07 19:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2022-02-07 11:00:00Z - 2022-02-07 19:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR22A2022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-07 16:00:00Z A035-F135FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-07 16:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-07 16:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23A2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23A2022-02-07 11:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2022-02-07 11:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2022-02-07 11:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR252022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-07 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A035-F095FLC150/AAT3/GLD/PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR69A2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A035-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69B2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 19:30:00Z GND-F135FLWPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 19:30:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z GND-F245FLKS,LK,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z F095-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z F095-F245FLKS,LK,SN/WPLANNED
TRAEPTR70A2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A045-F105FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR70A2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A045-F105FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR70A2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A045-F105FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR70B2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A035-F105FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR70B2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A035-F105FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR70B2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z A035-F105FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR842022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942022-02-07 06:00:00Z - 2022-02-08 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 13:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z F115-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-02-07 17:10:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z F115-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 13:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A035-F415FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-02-07 17:10:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A035-F415FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 13:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z F115-F415FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-02-07 17:10:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z F115-F415FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 13:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A035-F345FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-02-07 17:10:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A035-F345FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2022-02-07 17:10:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS03A2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-07 12:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-07 12:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06A2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 09:30:00Z GND-F405FLKS/WPLANNED
TSAEPTS06A2022-02-07 09:30:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z GND-F285FLKS/WPLANNED
TSAEPTS06A2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A025-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06A2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A025-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 09:30:00Z GND-F405FLKS,KK/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-07 09:30:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z GND-F285FLKS,KK/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A025-F285FLKS,KK,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-02-07 11:30:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A025-F285FLKS,KK,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-07 08:00:00Z - 2022-02-07 09:00:00Z A035-F285FLC295/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 09:30:00Z A035-F405FLKS,KK/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-07 09:30:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A035-F285FLKS,KK,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-02-07 11:30:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A035-F285FLKS,KK,LK/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 09:30:00Z A055-F405FLKS/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 09:30:00Z F095-F405FLKS/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-07 09:30:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z F095-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z F095-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 13:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A035-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS07D2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 13:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A055-F195FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS07E2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 13:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z A055-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS10A2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS16D2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z GND-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z A035-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2022-02-07 10:20:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z A035-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2022-02-07 11:00:00Z - 2022-02-07 17:00:00Z A045-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS262022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-07 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-02-07 07:00:00Z - 2022-02-07 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS