Stan stref powietrznych na dzień 2021-7-30

Strefy aktywowane 2021-7-30*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPEL2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGL2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPKM2021-07-30 08:00:00Z - 2021-07-30 18:00:00Z GND-A035FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPKP2021-07-30 10:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A023FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLR2021-07-30 08:00:00Z - 2021-07-30 18:30:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
ATZATZ EPWSA2021-07-30 11:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2021-07-30 11:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPZA2021-07-30 09:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPZP2021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPZR2021-07-30 09:00:00Z - 2021-07-30 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
DEPD212021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-F150FLNoneACTIVATED
DEPD292021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 18:00:00Z GND-A060FLNoneACTIVATED
DEPD362021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD382021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
REPR1212021-07-30 06:15:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A033FLNOT.D3366/21ACTIVATED
TRAEPTR05C2021-07-30 10:00:00Z - 2021-07-30 13:00:00Z GND-F245FLPZL130 F16/DE,RAACTIVATED
TRAEPTR05D2021-07-30 08:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z GND-A032FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR05E2021-07-30 10:00:00Z - 2021-07-30 16:00:00Z GND-F120FLF16ACTIVATED
TRAEPTR072021-07-30 11:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR10A2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 22:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 22:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 22:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1582021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 18:00:00Z GND-A045FLDA40 LAW/126,705MHZACTIVATED
TRAEPTR180E2021-07-30 06:30:00Z - 2021-07-30 13:00:00Z GND-A025FLBSP/UAV LAWACTIVATED
TRAEPTR181B2021-07-30 06:30:00Z - 2021-07-30 15:00:00Z GND-A045FLDV20 C150 LAWACTIVATED
TRAEPTR1902021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z A055-F145FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR24A2021-07-30 08:00:00Z - 2021-07-30 13:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR26A2021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 18:30:00Z A035-A055FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR26B2021-07-30 08:00:00Z - 2021-07-30 18:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR292021-07-30 09:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z A055-F155FLPJE/WACTIVATED
TRAEPTR3502021-07-30 10:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z GND-A055FLSUP82/21ACTIVATED
TRAEPTR3992021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR462021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z A055-F135FLPJEACTIVATED
TRAEPTR68A2021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 23:00:00Z GND-A065FLC152 AAT3ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
ATZATZ EPBA2021-07-30 15:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
ATZATZ EPBK2021-07-30 14:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-07-30 05:00:00Z - 2021-07-30 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPNT2021-07-30 12:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPNT2021-07-30 12:30:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A065FLPA25 Z526F GLDPLANNED
ATZATZ EPWK2021-07-30 11:00:00Z - 2021-07-30 19:30:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWK2021-07-30 12:00:00Z - 2021-07-30 19:30:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-07-30 08:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-07-30 08:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZR2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
DEPD25A2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 10:00:00Z GND-F120FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042021-07-30 07:30:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z GND-A018FLM346PLANNED
REPR1212021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A033FLNOT.D3366/21PLANNED
ADHOCEPR1272021-07-30 08:00:00Z - 2021-07-30 11:00:00Z GND-A020FLNOT.A2655/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04B2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 07:30:00Z GND-F245FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-07-30 07:30:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 07:30:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-07-30 07:30:00Z - 2021-07-30 09:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-07-30 09:00:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-07-30 07:30:00Z - 2021-07-30 08:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-07-30 08:30:00Z - 2021-07-30 10:00:00Z A065-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-07-30 10:00:00Z - 2021-07-30 12:30:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-07-30 12:30:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z A065-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 07:30:00Z GND-F245FLTS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-07-30 07:30:00Z - 2021-07-30 08:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-07-30 08:30:00Z - 2021-07-30 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-07-30 10:00:00Z - 2021-07-30 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-07-30 12:30:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 07:30:00Z F095-F245FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-07-30 07:30:00Z - 2021-07-30 08:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-07-30 08:30:00Z - 2021-07-30 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-07-30 10:00:00Z - 2021-07-30 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-07-30 12:30:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04H2021-07-30 07:30:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 C295/DE,KK/WPLANNED
TRAEPTR04P2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 07:00:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z A020-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR05C2021-07-30 09:00:00Z - 2021-07-30 10:00:00Z GND-F245FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05C2021-07-30 13:00:00Z - 2021-07-30 16:00:00Z GND-F120FLF16PLANNED
TRAEPTR072021-07-30 08:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 22:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR115A2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1582021-07-30 05:00:00Z - 2021-07-30 06:00:00Z GND-A045FLDA40 LAW/126,705MHZPLANNED
TRAEPTR180C2021-07-30 10:00:00Z - 2021-07-30 15:00:00Z GND-A025FLC150 AOPLANNED
TRAEPTR180E2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 13:00:00Z GND-A025FLBSP/UAV LAWPLANNED
TRAEPTR180E2021-07-30 15:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A025FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR181B2021-07-30 15:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR182A2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4 PLANNED
TRAEPTR182A2021-07-30 16:30:00Z - 2021-07-30 22:30:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR22A2021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 13:30:00Z A020-F135FLMI2PLANNED
TRAEPTR23A2021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 14:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23A2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 14:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 14:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 14:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR252021-07-30 04:00:00Z - 2021-07-30 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 18:30:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3502021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z GND-A055FLSUP82/21PLANNED
ADHOCEPTR3542021-07-30 14:00:00Z - 2021-07-30 21:00:00Z GND-F095FLNOT.D3746/21/CLNPLANNED
TRAEPTR372021-07-30 13:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z GND-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR44B2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 13:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR452021-07-30 14:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR552021-07-30 12:00:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR552021-07-30 12:30:00Z - 2021-07-30 20:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR592021-07-30 14:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR60B2021-07-30 11:00:00Z - 2021-07-30 19:30:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR60B2021-07-30 12:00:00Z - 2021-07-30 19:30:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR65A2021-07-30 14:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z GND-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR68A2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-30 23:00:00Z GND-A065FLC152 AAT3PLANNED
TRAEPTR69D2021-07-30 08:00:00Z - 2021-07-30 13:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
TRAEPTR69E2021-07-30 08:00:00Z - 2021-07-30 13:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2021-07-30 12:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-07-30 12:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-07-30 18:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-07-30 18:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS03A2021-07-30 07:30:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-07-30 10:00:00Z - 2021-07-30 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-07-30 07:30:00Z - 2021-07-30 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-07-30 08:30:00Z - 2021-07-30 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-07-30 10:00:00Z - 2021-07-30 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-07-30 12:30:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-07-30 07:30:00Z - 2021-07-30 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-07-30 08:30:00Z - 2021-07-30 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-07-30 10:00:00Z - 2021-07-30 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-07-30 12:30:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-07-30 07:30:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-07-30 07:30:00Z - 2021-07-30 14:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS262021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-07-30 07:00:00Z - 2021-07-30 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS