Stan stref powietrznych na dzień 2023-9-18

Strefy aktywowane 2023-9-18*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPWSA2023-09-18 07:00:00Z - 2023-09-18 19:30:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2023-09-18 07:00:00Z - 2023-09-18 19:30:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
DEPD212023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z GND-F130FLD5791/23ACTIVATED
DEPD242023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z GND-F180FLD5792/23ACTIVATED
DEPD272023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-18 16:00:00Z GND-F070FLD5794/23ACTIVATED
REPR1622023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3407/23ACTIVATED
REPR2002023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D4120/23ACTIVATED
TRAEPTR1102023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR181B2023-09-18 10:30:00Z - 2023-09-18 16:30:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40ACTIVATED
TRAEPTR182A2023-09-18 07:30:00Z - 2023-09-18 16:30:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR23A2023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23F2023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-18 13:00:00Z A055-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR5192023-09-18 09:00:00Z - 2023-09-18 17:00:00Z GND-A030FLSUP99/23ACTIVATED
TRAEPTR72023-09-18 07:00:00Z - 2023-09-18 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR70A2023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TSAEPTS10A2023-09-18 08:00:00Z - 2023-09-18 15:00:00Z GND-F145FLSU22ACTIVATED
TSAEPTS10B2023-09-18 08:00:00Z - 2023-09-18 15:00:00Z A035-F095FLSU22ACTIVATED
TSAEPTS1A2023-09-18 11:30:00Z - 2023-09-18 13:00:00Z F095-F355FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS1B2023-09-18 11:30:00Z - 2023-09-18 13:00:00Z A015-F355FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS1C2023-09-18 11:30:00Z - 2023-09-18 13:00:00Z A035-F355FLMG29/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
MRTEPMRT992023-09-18 08:00:00Z - 2023-09-18 15:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
TRAEPTR130B2023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2023-09-18 04:00:00Z - 2023-09-18 06:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR252023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-18 20:00:00Z GND-A050FLAO/CLNPLANNED
TRAEPTR4792023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR792023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS262023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F225-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS3A2023-09-18 11:30:00Z - 2023-09-18 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2023-09-18 07:30:00Z - 2023-09-18 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-18 07:30:00Z - 2023-09-18 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-18 08:30:00Z - 2023-09-18 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-18 11:30:00Z - 2023-09-18 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-18 12:30:00Z - 2023-09-18 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-09-18 12:30:00Z - 2023-09-18 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-09-18 07:30:00Z - 2023-09-18 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-09-18 11:30:00Z - 2023-09-18 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-09-18 07:30:00Z - 2023-09-18 10:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2023-09-18 11:30:00Z - 2023-09-18 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5802023-09-18 21:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z A065-F095FLSUP102/23PLANNED
TSAEPTS5812023-09-18 21:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F085-F135FLSUP102/23PLANNED
TSAEPTS5892023-09-18 22:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F165-F185FLSUP102/23PLANNED
TSAEPTS5902023-09-18 21:30:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F165-F185FLSUP102/23PLANNED
TSAEPTS5912023-09-18 21:30:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F125-F205FLSUP102/23PLANNED
ADHOCLISYBK092023-09-18 13:00:00Z - 2023-09-18 16:50:00Z GND-A020FLNonePLANNED
ADHOCLISYBK092023-09-18 12:30:00Z - 2023-09-18 16:50:00Z GND-A020FLNonePLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS