Stan stref powietrznych na dzień 2021-8-10

Strefy aktywowane 2021-8-10*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPG2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPKB2021-08-10 10:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-08-10 06:30:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
ATZATZ EPZR2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
DEPD212021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD242021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 23:59:00Z GND-F190FLNoneACTIVATED
DEPD292021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 01:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 22:00:00Z GND-F165FLNoneACTIVATED
DEPD372021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD452021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F080FLPJEACTIVATED
DEPD482021-08-10 11:00:00Z - 2021-08-10 15:00:00Z GND-F155FLKORMORAN21ACTIVATED
DEPD53A2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 22:00:00Z GND-F175FLNoneACTIVATED
DEPD53B2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 22:00:00Z SFC-F175FLNoneACTIVATED
DEPD542021-08-10 15:00:00Z - 2021-08-10 22:00:00Z GND-F165FLNoneACTIVATED
REPR1122021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A045FLNOT.D3934/21ACTIVATED
TRAEPTR05E2021-08-10 09:30:00Z - 2021-08-10 15:30:00Z GND-F125FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05E2021-08-10 16:00:00Z - 2021-08-10 22:00:00Z GND-F125FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05G2021-08-10 09:30:00Z - 2021-08-10 15:30:00Z A017-F095FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05G2021-08-10 16:00:00Z - 2021-08-10 22:00:00Z A017-F095FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR10A2021-08-10 06:30:00Z - 2021-08-10 21:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-08-10 06:30:00Z - 2021-08-10 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-08-10 06:30:00Z - 2021-08-10 21:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-08-10 06:30:00Z - 2021-08-10 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1132021-08-10 10:41:00Z - 2021-08-10 14:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2021-08-10 14:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR1582021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 18:00:00Z GND-A045FLDA40 LAWACTIVATED
TRAEPTR181D2021-08-10 15:00:00Z - 2021-08-10 18:00:00Z GND-A045FLC150 AOACTIVATED
TRAEPTR181D2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 15:00:00Z GND-A045FLDA40 C150 LAWACTIVATED
TRAEPTR20C2021-08-10 16:00:00Z - 2021-08-10 23:00:00Z GND-A045FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR20D2021-08-10 16:00:00Z - 2021-08-10 23:00:00Z GND-A018FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 22:00:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 22:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-08-10 16:00:00Z - 2021-08-10 22:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 22:30:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 22:30:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2021-08-10 15:30:00Z - 2021-08-10 22:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR252021-08-10 07:10:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR26A2021-08-10 11:00:00Z - 2021-08-10 18:10:00Z A035-A055FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR3572021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 18:45:00Z GND-F145FLSUP38/21ACTIVATED
TRAEPTR3992021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR44B2021-08-10 16:00:00Z - 2021-08-10 23:00:00Z A018-A035FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR48C2021-08-10 16:00:00Z - 2021-08-10 23:00:00Z GND-A009FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR68A2021-08-10 06:40:00Z - 2021-08-10 23:00:00Z GND-A065FL119,580 DEPULTYCZEACTIVATED
TRAEPTR69A2021-08-10 08:45:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z A035-F245FLKS/LK/SN/WACTIVATED
TRAEPTR69B2021-08-10 08:45:00Z - 2021-08-10 13:00:00Z GND-F245FLKS/LK/WACTIVATED
TRAEPTR69C2021-08-10 08:45:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z GND-F245FLKS/LK/SN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z GND-F135FLCLNACTIVATED
TRAEPTR69E2021-08-10 08:45:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F135-F245FLKS/LK/SN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2021-08-10 08:45:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F245FLKS/LK/SN/WACTIVATED
TSAEPTS16D2021-08-10 11:00:00Z - 2021-08-10 15:00:00Z GND-F155FLKORMORAN21/CLNACTIVATED
TSAEPTS16F2021-08-10 11:00:00Z - 2021-08-10 15:00:00Z A035-F155FLKORMORAN21/CLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2021-08-10 11:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-08-10 05:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKM2021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 18:00:00Z GND-A035FLGLDPLANNED
ATZATZ EPOP2021-08-10 10:00:00Z - 2021-08-10 18:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPSD2021-08-10 14:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD132021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F195FLSU22PLANNED
DEPD152021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F155FLSU22/WPLANNED
DEPD262021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 14:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD542021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 12:00:00Z GND-A035FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0112021-08-10 18:30:00Z - 2021-08-10 22:30:00Z GND-A010FLMI8PLANNED
MRTEPMRT0502021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT0892021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT1312021-08-10 16:00:00Z - 2021-08-10 23:00:00Z GND-A012FLMI2/MI24PLANNED
TRAEPTR03A2021-08-10 11:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z F095-F125FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR03C2021-08-10 11:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z A065-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR04A2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04A2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04B2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 12:30:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-10 12:30:00Z - 2021-08-10 14:30:00Z A065-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-10 14:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 14:30:00Z A065-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 12:30:00Z GND-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-10 12:30:00Z - 2021-08-10 14:30:00Z GND-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-10 14:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 14:30:00Z GND-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 12:30:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-10 12:30:00Z - 2021-08-10 14:30:00Z F095-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-10 14:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 14:30:00Z F095-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR072021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 21:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR10B2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 21:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 21:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR1102021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F135-F245FLKS/LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 09:00:00Z GND-F245FLKS/LK/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-08-10 09:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F245FLKS/LK/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F245FLKS/LK/WPLANNED
TRAEPTR120B2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR1582021-08-10 05:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A045FLDA40/LAW/126,705MHZPLANNED
TRAEPTR180C2021-08-10 06:30:00Z - 2021-08-10 18:00:00Z GND-A025FLC150 AOPLANNED
TRAEPTR180E2021-08-10 05:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR181B2021-08-10 05:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A045FLSW4PLANNED
TRAEPTR181B2021-08-10 06:30:00Z - 2021-08-10 15:00:00Z GND-A045FLDA40 C150 LAWPLANNED
TRAEPTR182A2021-08-10 05:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR20D2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 13:00:00Z GND-A018FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR22E2021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 22:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-08-10 15:00:00Z - 2021-08-10 22:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR252021-08-10 04:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 18:10:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 18:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR3562021-08-10 03:30:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z GND-A050FLSUP91/21/CLNPLANNED
TRAEPTR3562021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 08:30:00Z GND-A050FLSUP91/21/CLNPLANNED
TRAEPTR3992021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR452021-08-10 08:00:00Z - 2021-08-10 23:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR452021-08-10 18:00:00Z - 2021-08-10 23:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR632021-08-10 10:00:00Z - 2021-08-10 18:00:00Z A055-F135FLGLDPLANNED
TRAEPTR68A2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-10 23:00:00Z GND-A065FL119,580 DEPULTYCZEPLANNED
TRAEPTR69A2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z A035-F245FLKS/LK/SN/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-08-10 16:30:00Z - 2021-08-10 18:45:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 13:00:00Z GND-F245FLKS/LK/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z A035-F245FLKS/LK/SN/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-10 16:30:00Z - 2021-08-10 18:45:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-10 18:45:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A035-F245FLMB/SN/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-10 19:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A035-F245FLMB/SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z GND-F245FLKS/LK/SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-10 16:30:00Z - 2021-08-10 18:45:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-10 18:45:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-10 19:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F245FLKS/LK/SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-08-10 16:30:00Z - 2021-08-10 18:45:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-08-10 18:45:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F095-F245FLMB/SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-08-10 19:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F095-F245FLMB/SN/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-08-10 10:30:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-08-10 17:30:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-10 10:30:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-10 17:30:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-08-10 18:45:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F095-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-08-10 18:45:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-08-10 18:45:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A035-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-08-10 18:45:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-08-10 13:40:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F415FLKS/MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-10 16:30:00Z - 2021-08-10 18:45:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-10 18:45:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F095-F355FLMB/MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-10 12:30:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F415FLKS/MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F115-F415FLKS/MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-10 16:30:00Z - 2021-08-10 18:45:00Z F115-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-10 18:45:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F115-F355FLMB/MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-10 12:30:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F115-F415FLKS/MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F345FLKS/MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-10 18:45:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F095-F345FLMB/MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-10 12:30:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F345FLKS/MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z A025-F195FLKS/LK/MMPLANNED
TSAEPTS02F2021-08-10 16:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS02F2021-08-10 12:30:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z A025-F195FLKS/LK/MMPLANNED
TSAEPTS03A2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 12:30:00Z F135-F285FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-08-10 14:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F135-F285FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 12:30:00Z F135-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-10 12:30:00Z - 2021-08-10 14:30:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-10 14:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F135-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 14:30:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 12:30:00Z F095-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-10 12:30:00Z - 2021-08-10 14:30:00Z F095-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-10 14:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F095-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 14:30:00Z F095-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03F2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F095-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03F2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z F095-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-08-10 11:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A065-F115FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A065-F115FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 08:30:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 08:30:00Z GND-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06B2021-08-10 08:30:00Z - 2021-08-10 09:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-10 08:30:00Z - 2021-08-10 09:00:00Z GND-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06B2021-08-10 09:00:00Z - 2021-08-10 10:00:00Z A065-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-10 09:00:00Z - 2021-08-10 10:00:00Z A065-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06B2021-08-10 10:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-10 10:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 08:30:00Z A035-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 08:30:00Z A035-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-10 08:30:00Z - 2021-08-10 09:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-08-10 08:30:00Z - 2021-08-10 09:00:00Z A035-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-10 09:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-08-10 09:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 08:30:00Z A055-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 08:30:00Z A055-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06F2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 08:30:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 08:30:00Z F095-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06F2021-08-10 08:30:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-08-10 08:30:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06F2021-08-10 13:30:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F125-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07B2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07D2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12C2021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS14A2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z A035-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS14C2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 13:00:00Z GND-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS14C2021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z GND-F195FLKS/SNPLANNED
TSAEPTS14C2021-08-10 16:30:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS16C2021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-A035FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS16E2021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z GND-A045FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS16F2021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z A035-F155FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS262021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS282021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS292021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS4112021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z A055-F515FLSUP96/21/WPLANNED
TSAEPTS4132021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z A055-F515FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS4162021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-10 16:30:00Z F245-F285FLSUP96/21PLANNED
ADHOCEPTS4302021-08-10 12:00:00Z - 2021-08-11 04:00:00Z GND-A055FLNOT.D3956/21PLANNED
ADHOCEPTS4302021-08-10 18:00:00Z - 2021-08-11 04:00:00Z GND-A055FLNOT.D3956/21PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS