Stan stref powietrznych na dzień 2024-7-13

Strefy aktywowane 2024-7-13*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-07-13 08:00:00Z - 2024-07-13 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPBY2024-07-13 10:30:00Z - 2024-07-13 16:30:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPGLA2024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 23:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 23:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPKP2024-07-13 06:30:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z GND-A023FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPKR2024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z GND-A055FLGLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPLS2024-07-13 10:15:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPMR2024-07-13 10:00:00Z - 2024-07-13 16:00:00Z GND-A021FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-07-13 10:00:00Z - 2024-07-13 19:30:00Z GND-A065FLGLD C172ACTIVATED
ATZATZ EPWSA2024-07-13 08:00:00Z - 2024-07-13 21:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2024-07-13 08:00:00Z - 2024-07-13 21:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPZA2024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPZA2024-07-13 07:10:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPZR2024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
DEPD212024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-F410FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 14:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD292024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD312024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 15:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
DEPD382024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD452024-07-13 07:30:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-F080FLPJEACTIVATED
DEPD53A2024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-A030FLNoneACTIVATED
REPR1122024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A045FLNOT.D4311/24ACTIVATED
REPR1612024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D2568/24ACTIVATED
REPR2002024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3874/24ACTIVATED
TRAEPTR10A2024-07-13 06:30:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR26A2024-07-13 08:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z A035-A055FLGLD PJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR292024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR292024-07-13 07:10:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR302024-07-13 11:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z GND-F095FLPJEACTIVATED
TRAEPTR312024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR362024-07-13 10:15:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z A055-F135FLPJEACTIVATED
TRAEPTR3992024-07-13 06:29:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24ACTIVATED
TRAEPTR412024-07-13 10:00:00Z - 2024-07-13 19:30:00Z GND-F145FLPJE/WACTIVATED
TRAEPTR422024-07-13 12:00:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-F145FLPJE C208ACTIVATED
TRAEPTR4792024-07-13 11:28:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F490-F550FLOATC/SUP43/24ACTIVATED
TRAEPTR572024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z A055-F165FLPJEACTIVATED
TRAEPTR582024-07-13 08:00:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
TRAEPTR592024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 18:00:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR68A2024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR72024-07-13 08:00:00Z - 2024-07-13 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPEL2024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 19:30:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPEL2024-07-13 13:00:00Z - 2024-07-13 19:30:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-07-13 04:00:00Z - 2024-07-13 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-07-13 04:00:00Z - 2024-07-13 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPKM2024-07-13 08:00:00Z - 2024-07-13 16:00:00Z GND-A035FLC172PLANNED
ATZATZ EPKP2024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z GND-A023FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLR2024-07-13 08:00:00Z - 2024-07-13 18:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLS2024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPMR2024-07-13 09:00:00Z - 2024-07-13 16:00:00Z GND-A021FLNonePLANNED
ATZATZ EPPG2024-07-13 03:00:00Z - 2024-07-13 06:00:00Z GND-A065FLGLD C172PLANNED
ATZATZ EPPG2024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 19:30:00Z GND-A065FLGLD C172PLANNED
ATZATZ EPSY2024-07-13 13:30:00Z - 2024-07-13 18:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPWSA2024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
BVLOSBVLOS5382024-07-13 05:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD212024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2152024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD362024-07-13 10:00:00Z - 2024-07-13 12:00:00Z GND-A040FLNonePLANNED
TRAEPTR1032024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2024-07-13 06:30:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR1272024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180C2024-07-13 06:30:00Z - 2024-07-13 18:30:00Z GND-A025FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR181D2024-07-13 06:30:00Z - 2024-07-13 18:30:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR1902024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 19:30:00Z A055-F145FLPJE/CLN/WPLANNED
TRAEPTR1902024-07-13 13:00:00Z - 2024-07-13 19:30:00Z A055-F145FLPJE/CLN/WPLANNED
TRAEPTR252024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2024-07-13 08:00:00Z - 2024-07-13 16:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR302024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z GND-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR3162024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F095-F155FLOATC/SUP60/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR33B2024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z A055-F175FLPJEPLANNED
TRAEPTR3562024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z GND-A018FLSUP64/24/WPLANNED
TRAEPTR362024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z A055-F135FLPJEPLANNED
TRAEPTR3992024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24PLANNED
TRAEPTR412024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 19:30:00Z GND-F145FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR422024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-F145FLPJE C208PLANNED
TRAEPTR452024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 19:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR452024-07-13 08:05:00Z - 2024-07-13 19:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR4572024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR472024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-F145FLNonePLANNED
TRAEPTR4792024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR582024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
TRAEPTR6402024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F095-F145FLOATC/SUP64/24PLANNED
TRAEPTR6412024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z A035-F105FLOATC/SUP64/24PLANNED
TRAEPTR6702024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6762024-07-13 08:00:00Z - 2024-07-13 20:00:00Z GND-A035FLNOT.G0904/24PLANNED
TRAEPTR6862024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR6862024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR6932024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR72024-07-13 07:00:00Z - 2024-07-13 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR7142024-07-13 10:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z A065-F085FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7162024-07-13 10:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z A035-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7172024-07-13 10:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z A016-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7192024-07-13 10:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z GND-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7202024-07-13 10:00:00Z - 2024-07-13 19:00:00Z A055-F075FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR72B2024-07-13 09:00:00Z - 2024-07-13 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-07-13 09:00:00Z - 2024-07-13 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR7352024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F145-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR792024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR832024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F095-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR972024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS16B2024-07-13 10:00:00Z - 2024-07-13 13:00:00Z GND-F105FLAN28/CNLPLANNED
TSAEPTS16F2024-07-13 10:00:00Z - 2024-07-13 13:00:00Z A035-F105FLAN28/CNLPLANNED
TSAEPTS1C2024-07-13 13:10:00Z - 2024-07-13 15:00:00Z F095-F315FLTANGOPLANNED
TSAEPTS262024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS5422024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-07-13 06:00:00Z - 2024-07-14 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS