Stan stref powietrznych na dzień 2024-7-15

Strefy aktywowane 2024-7-15*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPBY2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPGLA2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPLR2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 18:00:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPNT2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 22:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 19:30:00Z GND-A065FLGLD C172ACTIVATED
ATZATZ EPWSA2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 21:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 21:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPZR2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
DEPD212024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-F130FL4332/24ACTIVATED
DEPD242024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-F410FL4333/24ACTIVATED
DEPD25A2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 23:59:00Z GND-F265FL4334/24ACTIVATED
DEPD25A2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 23:59:00Z GND-F265FL4334/24ACTIVATED
DEPD272024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 15:00:00Z GND-F085FL4335/24ACTIVATED
DEPD292024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z GND-A045FL4336/24ACTIVATED
DEPD302024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z GND-A020FL4337/24ACTIVATED
DEPD312024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-F135FL4338/24ACTIVATED
DEPD332024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 22:00:00Z GND-F180FL4339/24ACTIVATED
DEPD372024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-F135FL4341/24ACTIVATED
DEPD382024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A035FL4342/24ACTIVATED
DEPD53A2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 20:00:00Z GND-A030FL4345/24ACTIVATED
REPR1122024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A045FLNOT.D4311/24ACTIVATED
REPR1612024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D2568/24ACTIVATED
REPR2002024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3874/24ACTIVATED
TRAEPTR10A2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 20:00:00Z GND-A065FLPA34 C152 GLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR11A2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F135-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11A2024-07-15 13:20:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F135-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11C2024-07-15 13:20:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR11E2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F095-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11E2024-07-15 13:20:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F095-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR120B2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1352024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 22:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1652024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR181B2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 12:30:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR181B2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 22:30:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR24A2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR26A2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z A035-A065FLGLD PJE/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR312024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR3992024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24ACTIVATED
TRAEPTR4002024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z A007-F095FLSUP57/24ACTIVATED
TRAEPTR552024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 22:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR592024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 18:00:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR592024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 18:00:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR6702024-07-15 13:33:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F095-F175FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR6852024-07-15 09:40:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F235-F245FLOATC/SUP43/24ACTIVATED
TRAEPTR68A2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR6902024-07-15 07:09:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F135-F245FLOATC/SUP43/24ACTIVATED
TRAEPTR6912024-07-15 07:20:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F235-F245FLOATC/SUP43/24ACTIVATED
TRAEPTR69A2024-07-15 09:09:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z A035-F125FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69B2024-07-15 09:09:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z GND-F125FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69B2024-07-15 13:09:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A035-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69C2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69C2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z GND-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69D2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-F135FL/WACTIVATED
TRAEPTR69D2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z F135-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z F135-F245FLF16/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F135-F245FLF16/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z F095-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR72024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR70A2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TRAEPTR7332024-07-15 10:01:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F235-F245FLOATC/SUP43/24ACTIVATED
TRAEPTR792024-07-15 09:25:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F165-F175FLOATC/BSP/UAV/WACTIVATED
TSAEPTS2E2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A025-F195FLFA50/RMK EACTIVATED
TSAEPTS6A2024-07-15 13:45:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F095-F285FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS6F2024-07-15 13:45:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F125-F285FLF16/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGLA2024-07-15 04:00:00Z - 2024-07-15 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-07-15 04:00:00Z - 2024-07-15 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPMR2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-A021FLNonePLANNED
ATZATZ EPPG2024-07-15 03:00:00Z - 2024-07-15 06:00:00Z GND-A065FLGLD C172PLANNED
ATZATZ EPPG2024-07-15 03:00:00Z - 2024-07-15 06:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
BVLOSBVLOS5382024-07-15 05:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD142024-07-15 15:30:00Z - 2024-07-15 18:00:00Z GND-F195FL4330/24PLANNED
DEPD152024-07-15 15:30:00Z - 2024-07-15 18:00:00Z GND-F195FL4331/24PLANNED
DEPD152024-07-15 15:30:00Z - 2024-07-15 18:00:00Z GND-F195FL/WPLANNED
DEPD212024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2152024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD242024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-F410FLNonePLANNED
DEPD25A2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 23:59:00Z GND-F265FLNonePLANNED
DEPD272024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 15:00:00Z GND-F085FLNonePLANNED
DEPD292024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z GND-A045FLNonePLANNED
DEPD302024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVPLANNED
DEPD312024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD332024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 22:00:00Z GND-F180FLNonePLANNED
DEPD362024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z GND-F095FL4340/24PLANNED
DEPD362024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD382024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A035FLNonePLANNED
DEPD452024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 22:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD51B2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 15:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD53A2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 20:00:00Z GND-A030FLNonePLANNED
MRTEPMRT1362024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z GND-A018FLSU22/RMK EPLANNED
MRTEPMRT1492024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492024-07-15 11:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT482024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z GND-A018FLSU22/CLN/RMK EPLANNED
MRTEPMRT922024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT932024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
TRAEPTR1032024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 20:00:00Z GND-F095FLPA34 C152 GLD/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 12:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-07-15 19:00:00Z - 2024-07-15 20:00:00Z F155-F185FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 12:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11D2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z F095-F195FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11D2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z F095-F195FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 12:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1272024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2024-07-15 15:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR180E2024-07-15 12:30:00Z - 2024-07-15 18:30:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR180E2024-07-15 19:30:00Z - 2024-07-15 22:30:00Z GND-A025FLMI2PLANNED
TRAEPTR181B2024-07-15 03:30:00Z - 2024-07-15 06:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-07-15 12:30:00Z - 2024-07-15 18:30:00Z GND-A045FLSW4 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR181B2024-07-15 18:30:00Z - 2024-07-15 19:30:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-07-15 19:30:00Z - 2024-07-15 22:30:00Z GND-A045FLMI2 C150 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR182A2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 18:30:00Z GND-A020FLM346 SW4PLANNED
TRAEPTR182A2024-07-15 19:30:00Z - 2024-07-15 22:30:00Z GND-A020FLMI2PLANNED
TRAEPTR22A2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 13:30:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 13:30:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 13:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2024-07-15 05:00:00Z - 2024-07-15 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23A2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23A2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23B2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-A055FLMI8/WPLANNED
TRAEPTR23B2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-A055FLMI8/WPLANNED
TRAEPTR23E2024-07-15 05:00:00Z - 2024-07-15 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2024-07-15 05:00:00Z - 2024-07-15 06:00:00Z A035-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR23F2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A035-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR23F2024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A035-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR24A2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z A035-F095FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR24B2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z A035-F095FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLN/WPLANNED
TRAEPTR3162024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F095-F155FLOATC/SUP60/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3562024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z GND-A018FLSUP64/24/WPLANNED
TRAEPTR4572024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4792024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR4A2024-07-15 11:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 11:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4D2024-07-15 11:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 11:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-07-15 11:00:00Z - 2024-07-15 12:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-07-15 12:30:00Z - 2024-07-15 14:30:00Z A065-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-07-15 14:30:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-07-15 08:30:00Z - 2024-07-15 10:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 11:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-07-15 11:00:00Z - 2024-07-15 12:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-07-15 12:30:00Z - 2024-07-15 14:30:00Z GND-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-07-15 14:30:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 08:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-07-15 08:30:00Z - 2024-07-15 10:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 11:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-07-15 11:00:00Z - 2024-07-15 12:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-07-15 12:30:00Z - 2024-07-15 14:30:00Z F095-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-07-15 14:30:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 08:30:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-07-15 08:30:00Z - 2024-07-15 10:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 11:00:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-07-15 11:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 11:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 18:30:00Z GND-A015FLSW4PLANNED
TRAEPTR4H2024-07-15 19:30:00Z - 2024-07-15 22:30:00Z GND-A015FLMI2PLANNED
TRAEPTR4P2024-07-15 11:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4P2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 11:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR5052024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 15:00:00Z A035-A055FLSUP65/24/124,415MHZ/CLNPLANNED
TRAEPTR51A2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR51A2024-07-15 15:30:00Z - 2024-07-15 17:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR5D2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 08:30:00Z GND-F145FLPZL130 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-07-15 08:30:00Z - 2024-07-15 10:00:00Z GND-F245FLPZL130 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 12:30:00Z GND-F145FLPZL130 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-07-15 12:30:00Z - 2024-07-15 18:30:00Z GND-F245FLPZL130 M346PLANNED
TRAEPTR5E2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z GND-F125FLM346PLANNED
TRAEPTR5G2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z A020-A035FLM346PLANNED
TRAEPTR6402024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F095-F145FLOATC/SUP64/24PLANNED
TRAEPTR6412024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z A035-F105FLOATC/SUP64/24PLANNED
TRAEPTR6702024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6762024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 20:00:00Z GND-A035FLNOT.G0904/24PLANNED
TRAEPTR6862024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR6932024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR69A2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 12:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-07-15 12:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-07-15 12:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 12:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-07-15 12:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z F135-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z F135-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z F135-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 12:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 12:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 12:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 12:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 09:00:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-07-15 12:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-07-15 12:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR7142024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z A065-F085FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7162024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z A035-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7172024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z A016-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7192024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z GND-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7202024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z A055-F075FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR72B2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR832024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F095-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR972024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12A2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS14B2024-07-15 15:30:00Z - 2024-07-15 18:00:00Z GND-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS16B2024-07-15 15:30:00Z - 2024-07-15 18:00:00Z GND-F155FLCLNPLANNED
TSAEPTS16C2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z GND-A035FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z GND-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z GND-A045FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z A035-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS262024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282024-07-15 12:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS292024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS2A2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 11:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-07-15 11:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z F115-F285FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-07-15 14:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 11:00:00Z F095-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-07-15 11:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z F095-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-07-15 14:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F095-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z F095-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z F095-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 11:00:00Z F115-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-07-15 11:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-07-15 14:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F115-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 11:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-07-15 11:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z F095-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-07-15 14:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 09:45:00Z F115-F305FLTANGOPLANNED
TSAEPTS2E2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A025-F195FLFA50/RMK EPLANNED
TSAEPTS2E2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z A025-F195FLF16/RMK EPLANNED
TSAEPTS2E2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS3A2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-07-15 08:30:00Z - 2024-07-15 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-07-15 12:30:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-07-15 08:30:00Z - 2024-07-15 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-07-15 12:30:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5422024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-07-15 06:00:00Z - 2024-07-16 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5D2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-07-15 07:00:00Z - 2024-07-15 10:25:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-07-15 10:25:00Z - 2024-07-15 13:00:00Z A035-F145FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS6A2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 10:00:00Z A065-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-07-15 10:00:00Z - 2024-07-15 12:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 12:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-07-15 16:00:00Z - 2024-07-15 19:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-07-15 20:00:00Z - 2024-07-15 23:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS7B2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 12:00:00Z A035-F245FLF16/RMK EPLANNED
TSAEPTS7B2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A035-F245FLF16/RMK EPLANNED
TSAEPTS7D2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 12:00:00Z A055-F195FLF16/RMK EPLANNED
TSAEPTS7D2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A055-F195FLF16/RMK EPLANNED
TSAEPTS7E2024-07-15 09:00:00Z - 2024-07-15 12:00:00Z A055-F245FLF16/RMK EPLANNED
TSAEPTS7E2024-07-15 13:00:00Z - 2024-07-15 16:00:00Z A055-F245FLF16/RMK EPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS