Stan stref powietrznych na dzień 2024-6-10

Strefy aktywowane 2024-6-10*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGLA2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 23:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 23:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-06-10 07:00:00Z - 2024-06-11 00:00:00Z GND-A065FLC172ACTIVATED
DEPD212024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A065FLDS.ACTIVATED
DEPD242024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 18:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 23:59:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD262024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 18:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 16:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
DEPD292024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 01:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD302024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 14:00:00Z GND-F140FLS70IACTIVATED
DEPD312024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 23:59:00Z GND-F215FLNoneACTIVATED
DEPD372024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 20:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53B2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 22:00:00Z GND-F660FLBALTOPS24ACTIVATED
ADHOCEPR1352024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D2933/24ACTIVATED
REPR1612024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D2568/24ACTIVATED
REPR2002024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D1819/24ACTIVATED
ADHOCEPR9152024-06-10 11:00:00Z - 2024-06-10 18:00:00Z GND-A030FLNOT.G0826/24ACTIVATED
ADHOCEPR9172024-06-10 10:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z GND-A020FLNOT G0841/24ACTIVATED
TRAEPTR10A2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 21:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR1652024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR180D2024-06-10 06:30:00Z - 2024-06-10 12:30:00Z GND-A025FLSW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR180E2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 22:00:00Z GND-A025FLBSP/UAV/OSOBSP LAWACTIVATED
TRAEPTR181B2024-06-10 06:30:00Z - 2024-06-10 12:30:00Z GND-A045FLSW4 MI2 DA20 DA40 C150ACTIVATED
TRAEPTR181B2024-06-10 12:35:00Z - 2024-06-10 19:40:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR22A2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 23:00:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 23:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 23:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR24A2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z A020-A055FLAW149ACTIVATED
TRAEPTR312024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR592024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 22:30:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR5D2024-06-10 08:30:00Z - 2024-06-10 12:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR5D2024-06-10 12:45:00Z - 2024-06-10 23:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346/WACTIVATED
TRAEPTR5E2024-06-10 08:30:00Z - 2024-06-10 23:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR5G2024-06-10 08:30:00Z - 2024-06-10 23:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR6402024-06-10 06:50:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F095-F145FLOATC/D1928/24ACTIVATED
TRAEPTR6412024-06-10 06:50:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z A035-F105FLOATC/D1929/24ACTIVATED
TRAEPTR68A2024-06-10 11:00:00Z - 2024-06-10 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR69A2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 14:00:00Z A035-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69B2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 13:00:00Z GND-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69C2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 14:00:00Z GND-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69D2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 20:00:00Z GND-F135FL/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 20:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 14:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 14:00:00Z F095-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR70A2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS16F2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 21:00:00Z A035-F145FLPJE/CLNACTIVATED
TSAEPTS2A2024-06-10 12:10:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z F115-F285FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS2B2024-06-10 12:10:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z F095-F455FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS2C2024-06-10 12:10:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z F115-F455FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS2D2024-06-10 12:10:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z F095-F345FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS2E2024-06-10 12:10:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z A025-F195FLF16ACTIVATED
TSAEPTS6A2024-06-10 11:00:00Z - 2024-06-10 12:00:00Z F095-F215FLSAAB340/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-06-10 05:00:00Z - 2024-06-10 06:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-06-10 05:00:00Z - 2024-06-10 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLR2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 18:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLS2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 18:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPNT2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 22:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSA2024-06-10 07:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-06-10 07:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZR2024-06-10 07:00:00Z - 2024-06-10 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
BVLOSBVLOS5382024-06-10 05:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD2152024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD242024-06-10 18:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-F115FLNonePLANNED
DEPD362024-06-10 10:00:00Z - 2024-06-10 12:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD362024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z GND-F095FLNonePLANNED
MRTEPMRT1492024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492024-06-10 16:30:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT572024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT922024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT932024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z GND-A018FLSU22/CLN/WPLANNED
ADHOCEPR9152024-06-10 11:00:00Z - 2024-06-10 18:00:00Z GND-A030FLNOT.G0826/24PLANNED
ADHOCEPR9162024-06-10 15:00:00Z - 2024-06-10 18:00:00Z GND-A020FLNOT G 0827/24PLANNED
ADHOCEPR9162024-06-10 15:00:00Z - 2024-06-10 18:00:00Z GND-A020FLNOT G 0827/24PLANNED
ADHOCEPR9172024-06-10 10:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z GND-A020FLNOT G0841/24PLANNED
TRAEPTR1032024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 21:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1272024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1532024-06-10 21:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D2759/24PLANNED
TRAEPTR1532024-06-10 21:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D2759/24PLANNED
TRAEPTR180D2024-06-10 19:40:00Z - 2024-06-10 22:40:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR180D2024-06-10 19:40:00Z - 2024-06-10 22:40:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR180E2024-06-10 05:30:00Z - 2024-06-10 06:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4PLANNED
TRAEPTR180E2024-06-10 05:30:00Z - 2024-06-10 06:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4PLANNED
TRAEPTR181B2024-06-10 03:30:00Z - 2024-06-10 06:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 DA40 C150PLANNED
TRAEPTR181B2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 19:40:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-06-10 19:40:00Z - 2024-06-10 22:40:00Z GND-A045FLSW4 MI2 DA20 DA40 C150PLANNED
TRAEPTR181B2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 06:30:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR182A2024-06-10 05:30:00Z - 2024-06-10 06:00:00Z GND-A020FLMI2 SW4PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-10 19:40:00Z - 2024-06-10 22:40:00Z GND-A020FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-10 06:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR21A2024-06-10 10:00:00Z - 2024-06-10 22:00:00Z A018-A055FLAW101PLANNED
TRAEPTR21C2024-06-10 10:00:00Z - 2024-06-10 22:00:00Z GND-A055FLAW101PLANNED
TRAEPTR22A2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 23:00:00Z A020-F125FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23A2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2024-06-10 14:00:00Z - 2024-06-10 22:00:00Z A035-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR252024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-10 07:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-10 14:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3562024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D2312/24/WPLANNED
TRAEPTR362024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 18:00:00Z A055-F070FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR3722024-06-10 17:00:00Z - 2024-06-11 01:00:00Z GND-A055FLSUP17/24PLANNED
TRAEPTR3792024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3792024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 17:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3992024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24PLANNED
TRAEPTR4002024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z A007-F095FLSUP57/24PLANNED
TRAEPTR452024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 19:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR4572024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4792024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR4A2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4D2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 14:30:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-10 14:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 14:30:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-10 14:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 14:30:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-10 14:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-06-10 05:30:00Z - 2024-06-10 06:00:00Z GND-A015FLMI2 SW4PLANNED
TRAEPTR4H2024-06-10 05:30:00Z - 2024-06-10 06:00:00Z GND-A015FLMI2 SW4PLANNED
TRAEPTR4H2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-06-10 19:40:00Z - 2024-06-10 22:40:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4H2024-06-10 06:30:00Z - 2024-06-10 12:30:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR51A2024-06-10 15:30:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR522024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 09:00:00Z F095-F425FLOATC/F16/WPLANNED
ADHOCEPTR5412024-06-10 17:00:00Z - 2024-06-10 22:00:00Z GND-F095FLNOT.D3108/24PLANNED
ADHOCEPTR5422024-06-10 17:00:00Z - 2024-06-10 22:00:00Z GND-F095FLNOT.D3109/24PLANNED
TRAEPTR552024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-10 22:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR592024-06-10 07:00:00Z - 2024-06-10 22:30:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 14:30:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346/WPLANNED
TRAEPTR5D2024-06-10 14:30:00Z - 2024-06-10 23:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR612024-06-10 15:00:00Z - 2024-06-11 01:00:00Z GND-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR6402024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F095-F145FLOATC/D1928/24PLANNED
TRAEPTR6412024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z A035-F105FLOATC/D1929/24PLANNED
TRAEPTR6762024-06-10 16:00:00Z - 2024-06-10 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
ADHOCEPTR6812024-06-10 10:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z GND-F095FLNOT.D3352/24/WPLANNED
TRAEPTR68A2024-06-10 10:00:00Z - 2024-06-10 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3PLANNED
TRAEPTR68A2024-06-10 07:00:00Z - 2024-06-10 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3PLANNED
TRAEPTR6932024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR69A2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 14:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-10 14:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-10 17:00:00Z - 2024-06-10 18:00:00Z F085-F215FLSAAB340/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-10 14:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-10 14:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-10 14:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 14:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-10 14:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 14:00:00Z F135-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-10 14:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-10 14:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-10 14:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR72024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR72024-06-10 07:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR70B2024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR7112024-06-10 10:00:00Z - 2024-06-10 19:00:00Z A035-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR72B2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR792024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS262024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262024-06-10 07:30:00Z - 2024-06-10 09:30:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS262024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 14:30:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS292024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS2A2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 09:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z F115-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z F095-F455FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z F095-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 09:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z F115-F455FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 09:00:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z F095-F345FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z A025-F195FLF35PLANNED
TSAEPTS2E2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS2E2024-06-10 15:00:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z A025-F195FLM346PLANNED
TSAEPTS3A2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-10 14:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-06-10 14:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-10 14:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS5422024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-06-10 06:00:00Z - 2024-06-11 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5D2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5D2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-06-10 12:30:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS6A2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 10:00:00Z A065-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-10 10:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z F095-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 08:30:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-10 08:30:00Z - 2024-06-10 09:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-10 17:00:00Z - 2024-06-10 22:00:00Z F095-F195FLPJEPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 08:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-10 08:30:00Z - 2024-06-10 09:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6D2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 08:30:00Z A055-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6E2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 08:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z F095-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-10 15:00:00Z - 2024-06-10 18:30:00Z F095-F285FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-10 08:30:00Z - 2024-06-10 09:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7B2024-06-10 09:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7B2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7D2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS7D2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS7E2024-06-10 08:00:00Z - 2024-06-10 11:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7E2024-06-10 12:00:00Z - 2024-06-10 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS