Stan stref powietrznych na dzień 2021-5-18

Strefy aktywowane 2021-5-18*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
DEPD212021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 23:59:00Z GND-F190FLNoneACTIVATED
DEPD262021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 13:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
DEPD292021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 01:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 22:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
DEPD372021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 22:00:00Z GND-F240FLNoneACTIVATED
REPR1462021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A020FLSUP34/21ACTIVATED
TRAEPTR04D2021-05-18 06:12:00Z - 2021-05-18 08:10:00Z F145-F245FLTANGOACTIVATED
TRAEPTR10A2021-05-18 06:30:00Z - 2021-05-18 20:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-05-18 06:30:00Z - 2021-05-18 20:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-05-18 06:30:00Z - 2021-05-18 20:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-05-18 06:30:00Z - 2021-05-18 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR157A2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR1582021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 18:00:00Z GND-A045FLDA20/LAW 126,705MHZACTIVATED
TRAEPTR180E2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z GND-A025FLSW4 BSP C150ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR182A2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 22:00:00Z A020-F100FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 22:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 22:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23F2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z A055-F075FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR312A2021-05-18 08:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z GND-A032FLBSP/UAV/SUP37/21ACTIVATED
TRAEPTR312B2021-05-18 08:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z GND-A010FLBSP/UAV/SUP37/21ACTIVATED
TRAEPTR3992021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR452021-05-18 08:00:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z GND-A020FLPJEACTIVATED
TRAEPTR65A2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 13:00:00Z GND-A030FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR69A2021-05-18 10:10:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z A035-F245FLSU22 MIG29/WACTIVATED
TRAEPTR69B2021-05-18 10:10:00Z - 2021-05-18 13:00:00Z GND-F245FLSU22 MIG29/WACTIVATED
TRAEPTR69C2021-05-18 10:10:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z GND-F245FLSU22 MIG29/WACTIVATED
TRAEPTR69F2021-05-18 10:10:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z F095-F245FLSU22 MIG29/WACTIVATED
TRAEPTR70A2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS03D2021-05-18 06:10:00Z - 2021-05-18 08:10:00Z F145-F245FLTANGOACTIVATED
TSAEPTS12A2021-05-18 10:10:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z A009-F245FLSU22 MIG29ACTIVATED
TSAEPTS12B2021-05-18 10:10:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z A035-F245FLSU22 MIG29ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-05-18 05:00:00Z - 2021-05-18 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPWSA2021-05-18 08:00:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-05-18 08:00:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD25A2021-05-18 04:00:00Z - 2021-05-18 06:00:00Z GND-F190FLNonePLANNED
DEPD542021-05-18 08:00:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z GND-F495FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0042021-05-18 16:00:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0092021-05-18 19:00:00Z - 2021-05-19 01:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-05-18 19:00:00Z - 2021-05-19 01:00:00Z GND-A021FLW3PLANNED
MRTEPMRT0112021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 10:00:00Z GND-A010FLMI8PLANNED
MRTEPMRT0292021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z GND-A018FLSU22 MIG29PLANNED
MRTEPMRT0502021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z GND-A018FLSU22 MIG29/CLNPLANNED
TRAEPTR04A2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z GND-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04A2021-05-18 16:00:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z GND-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04A2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z GND-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04A2021-05-18 11:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z GND-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04B2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 07:30:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z GND-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-05-18 16:00:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z GND-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-05-18 11:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z GND-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 07:30:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 09:00:00Z A035-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-05-18 09:00:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-05-18 16:00:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-05-18 11:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 08:30:00Z A035-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 10:00:00Z A065-F245FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 12:30:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z A065-F245FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-05-18 11:30:00Z - 2021-05-18 12:30:00Z A065-F315FLTS11 M346/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 08:30:00Z GND-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 10:00:00Z GND-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 12:30:00Z GND-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z GND-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04F2021-05-18 11:30:00Z - 2021-05-18 12:30:00Z GND-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 07:30:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 08:30:00Z F095-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 10:00:00Z F095-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 12:30:00Z F095-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z F095-F245FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04G2021-05-18 16:00:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2021-05-18 11:30:00Z - 2021-05-18 12:30:00Z F095-F315FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04P2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z A065-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04P2021-05-18 16:00:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z A065-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR04P2021-05-18 11:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z A065-F095FLTS11 M346PLANNED
TRAEPTR05B2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 13:00:00Z GND-F245FLPZL130 MI2/DE,RAPLANNED
TRAEPTR05B2021-05-18 13:00:00Z - 2021-05-18 18:30:00Z GND-F245FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05B2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 13:00:00Z GND-F245FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05B2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 18:30:00Z GND-F245FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05D2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 12:00:00Z GND-F125FLPZL130 MI2/DE,RAPLANNED
TRAEPTR05E2021-05-18 06:30:00Z - 2021-05-18 07:00:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 12:00:00Z GND-F125FLPZL130 MI2/DE,RAPLANNED
TRAEPTR05E2021-05-18 12:00:00Z - 2021-05-18 12:30:00Z GND-A040FLMI2/RAPLANNED
TRAEPTR05E2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 13:00:00Z GND-F125FLPZL130 MI2/DE,RAPLANNED
TRAEPTR05E2021-05-18 13:00:00Z - 2021-05-18 18:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-05-18 11:00:00Z - 2021-05-18 12:00:00Z GND-F125FLPZL130 PLANNED
TRAEPTR05E2021-05-18 12:00:00Z - 2021-05-18 12:30:00Z GND-A040FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 13:00:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 18:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-05-18 06:30:00Z - 2021-05-18 07:00:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 12:00:00Z A017-F095FLPZL130/DEPLANNED
TRAEPTR05G2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 13:00:00Z A017-F095FLPZL130/DEPLANNED
TRAEPTR05G2021-05-18 13:00:00Z - 2021-05-18 18:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-05-18 11:00:00Z - 2021-05-18 12:00:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 13:00:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 18:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR072021-05-18 08:00:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-05-18 06:30:00Z - 2021-05-18 20:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 09:00:00Z A065-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-05-18 09:00:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11E2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR120B2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1342021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 11:00:00Z GND-A028FLBSP/UAV/118.260MHZPLANNED
TRAEPTR1352021-05-18 12:00:00Z - 2021-05-18 22:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1582021-05-18 05:00:00Z - 2021-05-18 06:00:00Z GND-A045FLDA20/LAW 126,705MHZPLANNED
TRAEPTR182A2021-05-18 18:00:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR20D2021-05-18 14:00:00Z - 2021-05-18 20:00:00Z GND-A018FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR21A2021-05-18 15:00:00Z - 2021-05-18 22:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2021-05-18 15:00:00Z - 2021-05-18 22:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR24A2021-05-18 16:30:00Z - 2021-05-19 00:30:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z A035-A065FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-05-18 04:00:00Z - 2021-05-18 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 18:30:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR522021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 08:00:00Z F095-F445FLF16/OATPLANNED
TRAEPTR612021-05-18 20:00:00Z - 2021-05-18 22:00:00Z GND-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR69A2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z A035-F245FLSU22 MIG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 13:00:00Z GND-F245FLSU22 MIG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-05-18 13:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z A035-F245FLSU22 MIG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z GND-F245FLSU22 MIG29/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-05-18 12:40:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z F135-F245FLSU22 MIG29/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-05-18 12:40:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z GND-F245FLSU22 MIG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-05-18 12:40:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z F135-F245FLSU22 MIG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-05-18 12:40:00Z - 2021-05-18 19:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z F095-F245FLSU22 MIG29/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-05-18 08:00:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z A045-F105FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-05-18 08:00:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z A035-F105FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR842021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 12:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-05-18 18:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR852021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 12:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR942021-05-18 06:00:00Z - 2021-05-18 12:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-05-18 18:00:00Z - 2021-05-19 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01B2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z A030-F125FLBSP/UAVPLANNED
TSAEPTS01B2021-05-18 12:00:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z A030-F125FLBSP/UAVPLANNED
TSAEPTS01C2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z A035-F125FLBSP/UAVPLANNED
TSAEPTS01C2021-05-18 12:00:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z A035-F125FLBSP/UAVPLANNED
TSAEPTS02A2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-05-18 16:00:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z F115-F285FLF16/KS/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-05-18 08:45:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-05-18 12:45:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 09:00:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-05-18 09:00:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-05-18 16:00:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z F095-F415FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-05-18 16:30:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z F095-F415FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-05-18 08:45:00Z - 2021-05-18 09:00:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-05-18 12:45:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-05-18 16:00:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z F115-F415FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-05-18 16:30:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z F115-F415FL22ODN/MG29PLANNED
TSAEPTS02C2021-05-18 08:45:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-05-18 12:45:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-05-18 09:00:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-05-18 16:00:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z F095-F345FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-05-18 16:30:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-05-18 12:45:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-05-18 16:00:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS03A2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-05-18 07:30:00Z - 2021-05-18 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 09:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-05-18 09:00:00Z - 2021-05-18 10:00:00Z A065-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 09:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-05-18 09:00:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-05-18 20:00:00Z - 2021-05-18 22:00:00Z F145-F235FLPJEPLANNED
TSAEPTS06F2021-05-18 08:00:00Z - 2021-05-18 08:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-05-18 12:50:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-05-18 09:00:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-05-18 12:50:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-05-18 12:50:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 12:50:00Z F095-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-05-18 12:50:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-05-18 12:30:00Z - 2021-05-18 12:50:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z GND-F145FLSU22 MIG29PLANNED
TSAEPTS10A2021-05-18 12:50:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z GND-F145FLSU22 MIG29PLANNED
TSAEPTS10B2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z A035-F095FLSU22 MIG29PLANNED
TSAEPTS10B2021-05-18 12:50:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z A035-F095FLSU22 MIG29PLANNED
TSAEPTS12A2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z A009-F245FLSU22 MIG29PLANNED
TSAEPTS12B2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z A035-F245FLSU22 MIG29PLANNED
TSAEPTS16D2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z GND-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2021-05-18 10:00:00Z - 2021-05-18 17:00:00Z A035-F155FLSU22/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS