Stan stref powietrznych na dzień 2021-11-28

Strefy aktywowane 2021-11-28*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD312021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1102021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-28 23:00:00Z GND-A035FLNOT.D5991/21ACTIVATED
ADHOCEPR1992021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR1012021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1052021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-11-28 07:00:00Z - 2021-11-28 15:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPNT2021-11-28 08:00:00Z - 2021-11-28 15:30:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-11-28 09:00:00Z - 2021-11-28 13:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPWSA2021-11-28 09:00:00Z - 2021-11-28 18:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-11-28 09:00:00Z - 2021-11-28 18:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2021-11-28 11:00:00Z - 2021-11-28 17:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPZP2021-11-28 09:00:00Z - 2021-11-28 16:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD25A2021-11-28 07:00:00Z - 2021-11-28 14:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
TRAEPTR01A2021-11-28 08:00:00Z - 2021-11-28 15:30:00Z F095-F245FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR01B2021-11-28 08:00:00Z - 2021-11-28 15:30:00Z F095-F135FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR072021-11-28 09:00:00Z - 2021-11-28 18:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR1082021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-11-28 07:30:00Z - 2021-11-28 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-11-28 07:30:00Z - 2021-11-28 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-11-28 07:30:00Z - 2021-11-28 21:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR1262021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180C2021-11-28 07:30:00Z - 2021-11-28 14:15:00Z GND-A025FLC150/AOPLANNED
TRAEPTR181D2021-11-28 07:30:00Z - 2021-11-28 14:15:00Z GND-A035FLC150/AOPLANNED
TRAEPTR26A2021-11-28 08:00:00Z - 2021-11-28 14:30:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR292021-11-28 11:00:00Z - 2021-11-28 17:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR462021-11-28 09:00:00Z - 2021-11-28 16:00:00Z A055-F135FLPJEPLANNED
TRAEPTR68A2021-11-28 07:00:00Z - 2021-11-28 15:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR842021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-11-28 06:00:00Z - 2021-11-29 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS262021-11-28 07:00:00Z - 2021-11-28 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-11-28 07:00:00Z - 2021-11-28 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS