Stan stref powietrznych na dzień 2023-8-8

Strefy aktywowane 2023-8-8*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212023-08-08 12:15:00Z - 2023-08-08 18:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z GND-F245FLNoneACTIVATED
DEPD272023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-08 14:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1622023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3407/23ACTIVATED
REPR2002023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D4120/23ACTIVATED
TRAEPTR115A2023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1352023-08-08 07:00:00Z - 2023-08-08 20:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR181B2023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-08 15:30:00Z GND-A045FLDA20 DA40/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR23A2023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TSAEPTS3B2023-08-08 07:30:00Z - 2023-08-08 17:00:00Z F135-F225FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3E2023-08-08 07:30:00Z - 2023-08-08 17:00:00Z F095-F225FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS474A2023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-08 15:00:00Z A020-F145FLSUP82/23ACTIVATED
TSAEPTS474B2023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-08 15:00:00Z GND-F145FLSUP82/23ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212023-08-08 18:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
TRAEPTR130B2023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2023-08-08 15:30:00Z - 2023-08-08 22:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR182A2023-08-08 15:30:00Z - 2023-08-08 22:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4902023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D3497/23PLANNED
TRAEPTR4912023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D3497/23PLANNED
TRAEPTR4922023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D3498/23/WPLANNED
TRAEPTR4942023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D3498/23PLANNED
TRAEPTR972023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-08-08 06:00:00Z - 2023-08-09 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-08-08 07:30:00Z - 2023-08-08 17:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS4752023-08-08 09:52:00Z - 2023-08-08 15:00:00Z GND-F245FLSUP82/23/WPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS