Stan stref powietrznych na dzień 2021-4-22

Strefy aktywowane 2021-4-22*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 19:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
DEPD212021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 23:59:00Z GND-F190FLNoneACTIVATED
DEPD272021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 23:59:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
DEPD292021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD312021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD332021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z GND-A060FLNoneACTIVATED
DEPD362021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 11:00:00Z GND-A040FLNoneACTIVATED
DEPD372021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 12:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD51B2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 18:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
REPR1462021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A020FLSUP34/21ACTIVATED
ADHOCEPR1662021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 09:00:00Z GND-A030FLNOT.D1903/21ACTIVATED
TRAEPTR04A2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z GND-F095FLM346 TS11/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04B2021-04-22 07:26:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z GND-F215FLM346 TS11/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04D2021-04-22 07:27:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z A065-F215FLMG29/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04E2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 10:00:00Z A065-F215FLM346 TS11/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04F2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 10:00:00Z GND-F215FLM346 TS11/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04G2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 10:00:00Z F095-F215FLM346 TS11/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04H2021-04-22 07:27:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z GND-F215FLTS11/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04P2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 11:00:00Z A020-F095FLM346 TS11/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR10A2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR11A2021-04-22 06:47:00Z - 2021-04-22 17:00:00Z F135-F245FLKS,LK,BY/WACTIVATED
TRAEPTR11C2021-04-22 06:48:00Z - 2021-04-22 17:00:00Z A065-F245FLKS,LK,BY/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR11E2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 09:00:00Z GND-F245FLKS,LK,BY/WACTIVATED
TRAEPTR157A2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180E2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 21:00:00Z GND-A025FLSW4 BSP C150ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 21:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR182A2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 21:00:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-04-22 08:00:00Z - 2021-04-22 21:00:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-04-22 08:00:00Z - 2021-04-22 21:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-04-22 08:00:00Z - 2021-04-22 21:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR24B2021-04-22 08:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z A035-F095FLW3/CLNACTIVATED
TRAEPTR252021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR26A2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR3452021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 16:00:00Z GND-F135FLPJE SUP27/21ACTIVATED
TRAEPTR3992021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR70A2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS4802021-04-22 08:00:00Z - 2021-04-22 11:00:00Z GND-F195FLSUP28/21ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ADHOCBS032021-04-22 07:30:00Z - 2021-04-22 10:30:00Z GND-A020FLPODLASKIEPLANNED
ADHOCBS032021-04-22 09:30:00Z - 2021-04-22 12:00:00Z GND-A020FLPODLASKIEPLANNED
ADHOCBS062021-04-22 11:20:00Z - 2021-04-22 14:30:00Z GND-A020FLPODLASKIEPLANNED
ADHOCBS0942021-04-22 15:00:00Z - 2021-04-22 18:00:00Z GND-A020FLPODLASKIEPLANNED
ADHOCBS792021-04-22 07:30:00Z - 2021-04-22 11:00:00Z GND-A020FLPODLASKIEPLANNED
DEPD112021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z GND-F195FLSU22 MIG29PLANNED
DEPD212021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD242021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-F510FLNonePLANNED
DEPD292021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-F115FLNonePLANNED
DEPD312021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
DEPD372021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 22:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD452021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 22:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD452021-04-22 13:00:00Z - 2021-04-22 22:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD51B2021-04-22 17:00:00Z - 2021-04-22 23:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042021-04-22 11:30:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0092021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 11:00:00Z GND-A011FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 11:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0112021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 01:00:00Z GND-A010FLMI8PLANNED
MRTEPMRT0182021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 09:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0512021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 12:00:00Z GND-A018FLMI24/MI2/CLNPLANNED
MRTEPMRT0512021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0522021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A012FLMI24/MI2/CLNPLANNED
MRTEPMRT0602021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 10:30:00Z GND-A012FLMI24/MI2/CLNPLANNED
MRTEPMRT0602021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 16:00:00Z GND-A018FLSU22 MIG29/CLNPLANNED
MRTEPMRT0602021-04-22 16:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A018FLMI24/MI2/CLNPLANNED
MRTEPMRT0612021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A012FLMI24/MI2/CLN/WPLANNED
MRTEPMRT0622021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A012FLMI24/MI2PLANNED
MRTEPMRT0832021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z GND-A018FLSU22 MIG29PLANNED
MRTEPMRT0862021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z GND-A018FLSU22 MIG29/CLN/WPLANNED
MRTEPMRT0932021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z GND-A018FLSU22 MIG29/CLNPLANNED
MRTEPMRT1292021-04-22 18:05:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A012FLMI24/MI2PLANNED
MRTEPMRT1312021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A012FLMI24/MI2PLANNED
REPR1462021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A020FLSUP34/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-04-22 15:30:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z GND-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04B2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-04-22 15:30:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z GND-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-04-22 11:30:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z A065-F315FLMG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-22 15:30:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-22 11:30:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z A065-F315FLMG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 10:00:00Z A065-F245FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-22 10:00:00Z - 2021-04-22 12:30:00Z A065-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-22 12:30:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z A065-F245FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-22 15:30:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z A065-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-04-22 10:00:00Z - 2021-04-22 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-04-22 12:30:00Z - 2021-04-22 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-04-22 14:30:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z GND-F315FLTS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z F095-F315FLTS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-04-22 10:00:00Z - 2021-04-22 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-04-22 12:30:00Z - 2021-04-22 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-04-22 14:30:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z F095-F315FLTS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-04-22 15:30:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04H2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z GND-F315FLTS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04H2021-04-22 15:30:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z GND-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04H2021-04-22 11:30:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z GND-F315FLTS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-04-22 11:00:00Z - 2021-04-22 14:00:00Z A065-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-04-22 14:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR05A2021-04-22 16:00:00Z - 2021-04-22 23:00:00Z A035-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-04-22 16:00:00Z - 2021-04-22 23:00:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-04-22 16:00:00Z - 2021-04-22 23:00:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR1032021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1032021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1032021-04-22 06:09:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-04-22 06:09:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR1062021-04-22 06:09:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1082021-04-22 06:09:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR109B2021-04-22 06:09:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-04-22 06:30:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2021-04-22 08:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-04-22 06:30:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-04-22 06:30:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR1102021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1102021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1102021-04-22 06:09:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 14:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 17:00:00Z F135-F245FLKS,LK,BY/WPLANNED
TRAEPTR11A2021-04-22 17:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z F135-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR11C2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 17:00:00Z A065-F245FLKS,LK,BY/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 17:00:00Z A065-F095FLKS,LK,BY/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-04-22 17:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z F095-F245FLMG29/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 07:00:00Z A035-F245FLFKS/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 07:00:00Z A035-F095FLFKS/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-04-22 09:00:00Z - 2021-04-22 17:00:00Z A035-F245FLKS,LK,BY/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-04-22 17:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z F095-F245FLMG29PLANNED
TRAEPTR120B2021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR120B2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1492021-04-22 11:00:00Z - 2021-04-22 18:00:00Z GND-A025FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR157A2021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR20C2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A045FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR20C2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A045FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR20D2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A018FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR20D2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A018FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR23A2021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 01:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23A2021-04-22 10:00:00Z - 2021-04-22 22:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 01:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-04-22 10:00:00Z - 2021-04-22 22:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2021-04-22 15:00:00Z - 2021-04-22 21:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z A035-F095FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR3112021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 18:00:00Z F095-F145FLSUP36/21/CLNPLANNED
TRAEPTR3992021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR44B2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z A018-A035FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR44B2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z A018-A035FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR452021-04-22 18:00:00Z - 2021-04-22 22:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR48C2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A009FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR48C2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 20:00:00Z GND-A009FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR522021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-22 07:00:00Z F095-F445FLF16/OATPLANNED
TRAEPTR522021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 09:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR522021-04-22 15:30:00Z - 2021-04-22 17:00:00Z F095-F445FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 10:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z A035-F245FLKS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 13:00:00Z GND-F245FLKS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-04-22 13:00:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z A035-F245FLKS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 10:30:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z GND-F245FLKS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 22:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 10:30:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z GND-F245FLKS,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 22:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z F095-F245FLKS,SN/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR812021-04-22 02:00:00Z - 2021-04-22 05:00:00Z F455-F605FLRQ4/OATPLANNED
TRAEPTR832021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z F095-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR832021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z F095-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR842021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z F105-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z F105-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR852021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR852021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR872021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z F245-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR882021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z F225-F255FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-04-22 00:00:00Z - 2021-04-22 06:00:00Z F205-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-04-22 06:00:00Z - 2021-04-23 06:00:00Z F205-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 09:00:00Z GND-F415FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-04-22 09:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z A035-F415FLKS,MM,BY/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-04-22 11:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z A035-F415FLKS,MM,BY/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z F115-F415FLKS,MM,BY/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-04-22 11:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z F115-F415FLKS,MM,BY/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-04-22 09:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z A035-F345FLKS,MM,BY/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-04-22 11:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z A035-F345FLKS,MM,BY/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z A025-F195FLKS,MM,LKPLANNED
TSAEPTS02F2021-04-22 12:20:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z A025-F195FLKS,MM,LKPLANNED
TSAEPTS03A2021-04-22 07:30:00Z - 2021-04-22 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-04-22 11:30:00Z - 2021-04-22 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-04-22 10:00:00Z - 2021-04-22 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-04-22 11:30:00Z - 2021-04-22 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-22 07:30:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-22 10:00:00Z - 2021-04-22 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-22 12:30:00Z - 2021-04-22 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-22 11:30:00Z - 2021-04-22 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-22 07:30:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-22 10:00:00Z - 2021-04-22 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-22 12:30:00Z - 2021-04-22 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-22 11:30:00Z - 2021-04-22 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-04-22 07:30:00Z - 2021-04-22 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-04-22 11:30:00Z - 2021-04-22 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-04-22 07:30:00Z - 2021-04-22 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-04-22 11:30:00Z - 2021-04-22 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z GND-F405FLF16/W/RMK FPLANNED
TSAEPTS06B2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z GND-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06B2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 09:00:00Z GND-F285FLF16/W/RMK FPLANNED
TSAEPTS06B2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 09:00:00Z GND-F285FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06B2021-04-22 09:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z A035-F285FLF16/W/RMK FPLANNED
TSAEPTS06B2021-04-22 09:00:00Z - 2021-04-22 17:00:00Z A035-F285FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z A035-F405FLF16/W/RMK FPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z A035-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z A035-F285FLF16/W/RMK FPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 17:00:00Z A035-F285FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 17:00:00Z F075-F285FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z A035-F285FLF16/W/RMK FPLANNED
TSAEPTS06D2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z A055-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z A055-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 08:30:00Z F095-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-22 08:30:00Z - 2021-04-22 17:00:00Z F095-F285FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 17:00:00Z F095-F285FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-04-22 09:00:00Z - 2021-04-22 18:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 18:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 18:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 18:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 18:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 18:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z GND-F145FLSU22 MIG29PLANNED
TSAEPTS10B2021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z A035-F095FLSU22 MIG29PLANNED
TSAEPTS12A2021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z A009-F245FLSU22 MG29/WPLANNED
TSAEPTS12B2021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z A035-F245FLSU22 MG29/WPLANNED
TSAEPTS12C2021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z GND-F245FLSU22 MG29/WPLANNED
TSAEPTS14A2021-04-22 09:00:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z A035-F195FLSUP30/21PLANNED
TSAEPTS14A2021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z A035-F195FLSUP30/21PLANNED
TSAEPTS14C2021-04-22 09:00:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z GND-F195FLSUP30/21PLANNED
TSAEPTS14C2021-04-22 10:30:00Z - 2021-04-22 17:30:00Z GND-F195FLSUP30/21PLANNED
TSAEPTS262021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 19:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS282021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 14:00:00Z F225-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS4112021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 16:30:00Z A055-F115FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS4112021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 16:30:00Z A055-F115FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS4122021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 16:30:00Z F115-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS4122021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 16:30:00Z F115-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS4132021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 16:30:00Z A055-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS4132021-04-22 12:00:00Z - 2021-04-22 16:30:00Z A055-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS4142021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 11:30:00Z F245-F305FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS4152021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 11:30:00Z F165-F205FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS4162021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 16:30:00Z F245-F285FLSUP29/21 AV-DETPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS