Stan stref powietrznych na dzień 2023-9-12

Strefy aktywowane 2023-9-12*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPLR2023-09-12 08:20:00Z - 2023-09-12 18:00:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSA2023-09-12 07:00:00Z - 2023-09-12 19:30:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2023-09-12 07:00:00Z - 2023-09-12 19:30:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
DEPD212023-09-12 12:35:00Z - 2023-09-12 18:00:00Z GND-A065FLD5640/23 DSACTIVATED
DEPD242023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z GND-F280FLD5641/23ACTIVATED
DEPD272023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-12 23:59:00Z GND-A065FLD5643/23ACTIVATED
MRTEPMRT172023-09-12 15:00:00Z - 2023-09-12 18:00:00Z GND-A018FLF16ACTIVATED
REPR1622023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3407/23ACTIVATED
REPR2002023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D4120/23ACTIVATED
TRAEPTR1102023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR181B2023-09-12 14:07:00Z - 2023-09-12 17:30:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR23A2023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2023-09-12 15:10:00Z - 2023-09-12 20:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR26A2023-09-12 07:00:00Z - 2023-09-12 19:00:00Z A035-A055FLGLD PJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR72023-09-12 07:00:00Z - 2023-09-12 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR70A2023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TSAEPTS5902023-09-12 09:00:00Z - 2023-09-12 14:30:00Z F185-F195FLSUP102/23ACTIVATED
ADHOCUASFLT2023-09-12 08:10:00Z - 2023-09-12 18:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212023-09-12 18:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z GND-F130FLD5640/23PLANNED
MRTEPMRT992023-09-12 08:30:00Z - 2023-09-12 15:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
TRAEPTR11E2023-09-12 20:30:00Z - 2023-09-12 22:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR130B2023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR182023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z GND-A020FLNonePLANNED
TRAEPTR182A2023-09-12 17:30:00Z - 2023-09-12 19:30:00Z GND-A020FLM346PLANNED
TRAEPTR4792023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR792023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR972023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2023-09-12 08:30:00Z - 2023-09-12 15:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-09-12 08:30:00Z - 2023-09-12 15:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS3A2023-09-12 13:30:00Z - 2023-09-12 16:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2023-09-12 17:30:00Z - 2023-09-12 19:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-12 13:30:00Z - 2023-09-12 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-12 14:30:00Z - 2023-09-12 16:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-12 17:30:00Z - 2023-09-12 19:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2023-09-12 14:30:00Z - 2023-09-12 16:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-09-12 13:30:00Z - 2023-09-12 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-09-12 14:30:00Z - 2023-09-12 16:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-09-12 17:30:00Z - 2023-09-12 19:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-09-12 13:30:00Z - 2023-09-12 16:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-09-12 17:30:00Z - 2023-09-12 19:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-09-12 13:30:00Z - 2023-09-12 16:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2023-09-12 17:30:00Z - 2023-09-12 19:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5802023-09-12 07:30:00Z - 2023-09-12 15:00:00Z A065-F095FLSUP102/23PLANNED
TSAEPTS5812023-09-12 07:30:00Z - 2023-09-12 15:00:00Z F085-F135FLSUP102/23PLANNED
TSAEPTS5892023-09-12 08:30:00Z - 2023-09-12 14:00:00Z F165-F205FLSUP102/23PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS