Stan stref powietrznych na dzień 2023-9-6

Strefy aktywowane 2023-9-6*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPLR2023-09-06 08:00:00Z - 2023-09-06 18:00:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
DEPD212023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-06 23:59:00Z GND-F130FLD5487/23ACTIVATED
DEPD242023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-06 23:59:00Z GND-F280FLD5489/23ACTIVATED
REPR1622023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-06 23:59:00Z GND-A035FLNOT.D5466/23ACTIVATED
REPR2002023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-07 00:00:00Z GND-A035FLNOT.D4120/23ACTIVATED
TRAEPTR1192023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-06 23:59:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-06 23:59:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR23A2023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-07 00:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-07 00:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23F2023-09-06 09:30:00Z - 2023-09-06 18:00:00Z A055-F075FLPJEACTIVATED
TRAEPTR70A2023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-07 00:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70A2023-09-06 08:00:00Z - 2023-09-06 13:00:00Z A045-F105FLPJE/CLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
MRTEPMRT852023-09-06 11:30:00Z - 2023-09-06 15:30:00Z GND-A018FLSU22/WPLANNED
MRTEPMRT992023-09-06 08:30:00Z - 2023-09-06 15:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
TRAEPTR130B2023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-06 23:59:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR4902023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-06 23:59:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-06 23:59:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4942023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-06 23:59:00Z F245-F285FLNOT.D5463/23PLANNED
TRAEPTR952023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-07 00:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-07 00:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-09-06 06:00:00Z - 2023-09-07 00:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2023-09-06 08:30:00Z - 2023-09-06 15:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-09-06 08:30:00Z - 2023-09-06 15:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS3A2023-09-06 11:30:00Z - 2023-09-06 13:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-06 11:30:00Z - 2023-09-06 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-06 12:30:00Z - 2023-09-06 13:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3E2023-09-06 07:30:00Z - 2023-09-06 13:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-09-06 11:30:00Z - 2023-09-06 13:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-09-06 11:30:00Z - 2023-09-06 13:30:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-09-06 07:30:00Z - 2023-09-06 13:30:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS5802023-09-06 11:10:00Z - 2023-09-06 16:00:00Z A065-F095FLNOT.D4308/23PLANNED
TSAEPTS5812023-09-06 10:00:00Z - 2023-09-06 16:00:00Z F085-F135FLNOT.N4309/23PLANNED
TSAEPTS5812023-09-06 11:10:00Z - 2023-09-06 16:00:00Z F085-F135FLNOT.N4309/23PLANNED
TSAEPTS5912023-09-06 11:10:00Z - 2023-09-06 15:30:00Z F125-F205FLNOT.N3771/23PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS