Stan stref powietrznych na dzień 2024-1-17

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2024-1-17*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBY2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPGLA2024-06-17 05:00:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-06-17 05:00:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPKE2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLR2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 18:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLU2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 18:30:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A065FLC172ACTIVATED
ATZATZ EPWK2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 19:30:00Z GND-A055FLPJE C208ACTIVATED
ATZATZ EPWSA2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSA2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZR2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZR2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
BVLOSBVLOS5382024-06-17 05:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD242024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 18:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 23:59:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD272024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 16:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
DEPD332024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 15:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
DEPD362024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 16:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD452024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 22:00:00Z GND-F080FLPJEACTIVATED
DEPD53B2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 22:00:00Z GND-F505FLBALTOPS24ACTIVATED
MRTEPMRT1142024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-A018FLC130ACTIVATED
MRTEPMRT1492024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT742024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-A018FLC130/RMK GACTIVATED
REPR1132024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 18:00:00Z GND-A020FLNOT.D3598/24ACTIVATED
ADHOCEPR1362024-06-17 03:00:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3587/24PLANNED
ADHOCEPR1362024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D3587/24PLANNED
ADHOCEPR1372024-06-17 03:00:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3591/24PLANNED
ADHOCEPR1372024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D3591/24PLANNED
TRAEPTR10A2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR11A2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1262024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1652024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR180D2024-06-17 03:30:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A025FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180D2024-06-17 03:30:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A025FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180E2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR180E2024-06-17 19:40:00Z - 2024-06-17 22:40:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR180E2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-A025FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-06-17 03:30:00Z - 2024-06-17 06:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR181B2024-06-17 19:40:00Z - 2024-06-17 22:40:00Z GND-A045FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR181B2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR182A2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR182A2024-06-17 19:40:00Z - 2024-06-17 22:40:00Z GND-A020FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR22A2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR24A2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 16:00:00Z A020-A055FLAW149ACTIVATED
TRAEPTR252024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3462024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-A055FLSUP39/24PLANNED
TRAEPTR3792024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR44B2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4A2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR4A2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4D2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z A035-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4D2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A065-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4D2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z A035-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z A065-F245FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4E2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z A065-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4E2024-06-17 12:30:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z GND-F245FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4F2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z GND-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4F2024-06-17 12:30:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z F095-F245FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4G2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z F095-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4G2024-06-17 12:30:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-F315FLM346/WACTIVATED
TRAEPTR4H2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4H2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-06-17 19:40:00Z - 2024-06-17 22:40:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4H2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4P2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A065-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR4P2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR592024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 20:30:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR592024-06-17 14:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR592024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 20:30:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR5D2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-17 12:30:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR5E2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5E2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR5G2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5G2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 23:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR60A2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208ACTIVATED
TRAEPTR60B2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 19:30:00Z A055-F145FLPJE C208/WACTIVATED
TRAEPTR622024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A055-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR622024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR6702024-06-17 06:00:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6762024-06-17 16:00:00Z - 2024-06-17 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
TRAEPTR6812024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z GND-F095FLNOT.D3352/24PLANNED
TRAEPTR68A2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR69A2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-17 12:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z A035-F205FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69A2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-17 12:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-17 13:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-17 15:30:00Z - 2024-06-17 19:15:00Z F085-F205FLWPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-17 12:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z GND-F205FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69C2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 16:00:00Z GND-F135FLWACTIVATED
TRAEPTR69D2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z F135-F205FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 16:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-17 12:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z F135-F205FLF16/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-17 12:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z F135-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-17 12:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 12:00:00Z F095-F205FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR69F2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR72024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR72024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR7122024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A035-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7142024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A065-F085FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7162024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A035-A065FLSUP 58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7172024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A016-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7172024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A016-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7192024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7192024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z GND-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7202024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 19:00:00Z A055-F075FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR72A2024-06-17 09:30:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A023-A035FLGLDPLANNED
TRAEPTR72A2024-06-17 10:15:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A023-A035FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72B2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72B2024-06-17 09:30:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A023-A045FLGLDPLANNED
TRAEPTR72B2024-06-17 10:15:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A023-A045FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72C2024-06-17 09:30:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A035-A055FLGLDPLANNED
TRAEPTR72C2024-06-17 10:15:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A035-A055FLGLDACTIVATED
TRAEPTR72D2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-06-17 09:30:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-06-17 10:15:00Z - 2024-06-17 17:00:00Z A035-A065FLGLDACTIVATED
TSAEPTS14A2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z A035-F195FLNoneACTIVATED
TSAEPTS14A2024-06-17 15:30:00Z - 2024-06-17 17:30:00Z A035-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS14C2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z GND-F195FLNoneACTIVATED
TSAEPTS14C2024-06-17 15:30:00Z - 2024-06-17 17:30:00Z GND-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS1A2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 14:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS262024-06-17 09:30:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F115-F285FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-17 13:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z F115-F285FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F455FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-17 13:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z F095-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F095-F355FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z F115-F345FLM346/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F115-F455FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F115-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-17 13:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 09:40:00Z F115-F315FLTANGOACTIVATED
TSAEPTS2C2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F115-F355FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z GND-F345FLM346/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F345FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-17 13:30:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z F095-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-17 08:00:00Z - 2024-06-17 09:40:00Z F095-F315FLTANGOACTIVATED
TSAEPTS2D2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 13:30:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z A025-F195FLM346PLANNED
TSAEPTS2E2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 11:00:00Z A025-F195FLF16 F35PLANNED
TSAEPTS2E2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 15:30:00Z A025-F195FLFA50PLANNED
TSAEPTS3A2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3B2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3B2024-06-17 12:30:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3D2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3D2024-06-17 12:30:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5D2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5D2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-06-17 11:00:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5F2024-06-17 07:00:00Z - 2024-06-17 07:35:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-06-17 07:35:00Z - 2024-06-17 13:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z GND-F285FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS6A2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:00:00Z A065-F285FLF16 F35/WACTIVATED
TSAEPTS6A2024-06-17 10:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F285FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z GND-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z A035-F285FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS6C2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F285FLF16 F35/WACTIVATED
TSAEPTS6C2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z A035-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6D2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z A055-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6E2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 08:30:00Z F095-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F125-F285FLF16 F35/WACTIVATED
TSAEPTS6F2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-17 08:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z F095-F285FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 09:00:00Z GND-F245FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 09:00:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z A035-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z A055-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z F095-F195FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-17 07:30:00Z - 2024-06-17 10:30:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z A055-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-17 10:30:00Z - 2024-06-17 11:30:00Z F095-F245FLF16/RMK F GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-17 11:30:00Z - 2024-06-17 14:30:00Z F095-F245FLF16/RMK F GPLANNED

Strefy aktywowane 2024-1-17*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-17 18:00:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
DEPD212024-01-17 06:30:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z GND-F130FLMIL ACTIVATED
DEPD242024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z GND-F345FLMILACTIVATED
DEPD262024-01-17 07:00:00Z - 2024-01-17 14:00:00Z GND-F120FLMILACTIVATED
DEPD272024-01-17 07:00:00Z - 2024-01-17 21:00:00Z GND-F125FLMILACTIVATED
REPR1612024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0039/24ACTIVATED
REPR2002024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D8159/23ACTIVATED
TRAEPTR1102024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1352024-01-17 08:00:00Z - 2024-01-17 22:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR23A2024-01-17 08:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2024-01-17 08:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR3022024-01-17 08:00:00Z - 2024-01-17 15:00:00Z GND-A020FLSUP92/23/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR70A2024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
MRTEPMRT1282024-01-17 11:30:00Z - 2024-01-17 19:00:00Z GND-A012FLMI2PLANNED
MRTEPMRT922024-01-17 11:00:00Z - 2024-01-17 15:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT932024-01-17 11:00:00Z - 2024-01-17 15:30:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2024-01-17 09:00:00Z - 2024-01-17 12:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-01-17 05:30:00Z - 2024-01-17 05:50:00Z F155-F165FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-01-17 09:00:00Z - 2024-01-17 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-01-17 09:00:00Z - 2024-01-17 12:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-01-17 12:30:00Z - 2024-01-17 14:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-01-17 14:30:00Z - 2024-01-17 16:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-01-17 16:30:00Z - 2024-01-17 19:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-01-17 09:00:00Z - 2024-01-17 12:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-01-17 12:30:00Z - 2024-01-17 14:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-01-17 14:30:00Z - 2024-01-17 16:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-01-17 16:30:00Z - 2024-01-17 19:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR130B2024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR23A2024-01-17 07:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2024-01-17 07:00:00Z - 2024-01-17 15:00:00Z A035-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR252024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-17 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-01-17 07:00:00Z - 2024-01-17 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4902024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7291/23 PLANNED
TRAEPTR4912024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7291/23 PLANNED
TRAEPTR4942024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7292/23PLANNED
TRAEPTR70A2024-01-17 09:00:00Z - 2024-01-17 16:00:00Z A045-F105FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2024-01-17 10:00:00Z - 2024-01-17 16:00:00Z A045-F105FLCLNPLANNED
TRAEPTR792024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR972024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-01-17 06:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2024-01-17 11:00:00Z - 2024-01-17 17:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-01-17 11:00:00Z - 2024-01-17 17:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS