Stan stref powietrznych na dzień 2024-6-3

Strefy aktywowane 2024-6-3*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGLA2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 23:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 23:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLS2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-03 17:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-04 00:00:00Z GND-A065FLC172ACTIVATED
DEPD212024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242024-06-03 06:10:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 20:00:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD262024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 13:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD292024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 23:59:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD372024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 23:30:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-F245FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1352024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D2933/24ACTIVATED
REPR1612024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D2568/24ACTIVATED
REPR2002024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D1819/24ACTIVATED
TRAEPTR1102024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR1652024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR180E2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 23:59:00Z GND-A025FLBSP/UAV/BSP LAWACTIVATED
TRAEPTR181B2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 15:30:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR252024-06-03 10:30:00Z - 2024-06-03 20:00:00Z GND-A020FLAW/CLNACTIVATED
TRAEPTR312024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR592024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 14:30:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR5D2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR5E2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR5G2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28 M346ACTIVATED
TRAEPTR68A2024-06-03 07:00:00Z - 2024-06-03 20:00:00Z GND-A065FLAT3ACTIVATED
TRAEPTR69D2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 23:30:00Z GND-F135FLWACTIVATED
TRAEPTR69E2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 23:30:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR70A2024-06-03 08:40:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2024-06-03 08:40:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TRAEPTR92024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z A055-F155FLPJGACTIVATED
TRAEPTR992024-06-03 08:17:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F155-F185FLOATC/BSP/UAV/WACTIVATED
TSAEPTS2A2024-06-03 09:33:00Z - 2024-06-03 12:00:00Z F115-F285FLFA50/WACTIVATED
TSAEPTS2B2024-06-03 09:31:00Z - 2024-06-03 12:00:00Z F095-F660FLFA50/WACTIVATED
TSAEPTS2C2024-06-03 09:33:00Z - 2024-06-03 12:00:00Z F115-F660FLFA50/WACTIVATED
TSAEPTS2D2024-06-03 09:31:00Z - 2024-06-03 12:00:00Z F095-F345FLFA50/WACTIVATED
TSAEPTS2E2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 12:00:00Z A025-F195FLFA50ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-06-03 05:00:00Z - 2024-06-03 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-06-03 05:00:00Z - 2024-06-03 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPLS2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 17:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPNT2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPOM2024-06-03 07:00:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPG2024-06-03 07:00:00Z - 2024-06-04 00:00:00Z GND-A065FLC172PLANNED
ATZATZ EPWSA2024-06-03 07:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-06-03 07:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
BVLOSBVLOS5372024-06-03 05:00:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD2152024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD242024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-F115FLNonePLANNED
DEPD362024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD362024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD452024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
MRTEPMRT1492024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT592024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 19:20:00Z GND-A018FLSU22/RMK GPLANNED
MRTEPMRT872024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 19:20:00Z GND-A018FLSU22/CLN/RMK GPLANNED
MRTEPMRT922024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 19:20:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT932024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 19:20:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
ADHOCEPR9112024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 20:00:00Z GND-A030FLNOT.D3319/24PLANNED
ADHOCEPR9122024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 16:00:00Z GND-A020FLNOT.D3320/24PLANNED
TRAEPTR1032024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-03 07:00:00Z - 2024-06-03 08:00:00Z F155-F185FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 12:00:00Z F155-F185FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-06-03 15:00:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z F155-F185FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/W/RMK FPLANNED
TRAEPTR11C2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/W/RMK FPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1272024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180D2024-06-03 15:30:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR181B2024-06-03 03:30:00Z - 2024-06-03 06:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-06-03 15:30:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z GND-A020FLM346PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-03 15:30:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-A020FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR182A2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z GND-A020FLM346PLANNED
TRAEPTR24A2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-03 07:00:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-06-03 13:00:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR282024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z GND-F145FLUH60PLANNED
TRAEPTR3132024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-A065FLSUP44/24PLANNED
TRAEPTR3562024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D2312/24/WPLANNED
TRAEPTR3792024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3992024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24PLANNED
TRAEPTR4002024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z GND-F095FLSUP57/24PLANNED
TRAEPTR44B2024-06-03 07:00:00Z - 2024-06-03 13:30:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4572024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4792024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR4A2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4D2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 09:00:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 09:00:00Z A035-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 09:00:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 10:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-03 12:30:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A065-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 10:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-03 12:30:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z GND-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 10:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-03 12:30:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z F095-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-06-03 15:30:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-A015FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR4H2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4P2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR51A2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 09:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR51A2024-06-03 15:30:00Z - 2024-06-03 17:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR522024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 08:00:00Z F095-F405FLOATC/F16/WPLANNED
TRAEPTR522024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 08:00:00Z F095-F405FLOATC/F16/WPLANNED
ADHOCEPTR5412024-06-03 17:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-F095FLNOT.D3108/24PLANNED
ADHOCEPTR5422024-06-03 17:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-F095FLNOT.D3109/24PLANNED
TRAEPTR552024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR592024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-03 14:30:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR592024-06-03 14:30:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z GND-A009FLMI2PLANNED
TRAEPTR592024-06-03 14:30:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z A009-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR592024-06-03 19:00:00Z - 2024-06-03 23:00:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 10:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 10:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-03 12:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-03 12:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z GND-F245FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5D2024-06-03 12:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5E2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5E2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5G2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR5G2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28 M346PLANNED
TRAEPTR612024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z GND-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR6402024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F095-F145FLOATC/D1928/24PLANNED
TRAEPTR6412024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z A035-F105FLOATC/D1929/24PLANNED
TRAEPTR6702024-06-03 07:00:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6932024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR69A2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z A035-F245FLF16/W/RMK GPLANNED
TRAEPTR69A2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A035-F245FLF16/W/RMK GPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 13:00:00Z GND-F245FLF16/W/RMK GPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-03 13:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A035-F245FLF16/W/RMK GPLANNED
TRAEPTR69B2024-06-03 15:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z A035-F245FLSU22/W/RMK GPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z GND-F245FLF16/W/RMK GPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z GND-F245FLF16/W/RMK GPLANNED
TRAEPTR69C2024-06-03 15:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z GND-F245FLSU22/W/RMK GPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-06-03 15:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-06-03 15:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR72024-06-03 07:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR70A2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR7142024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 17:00:00Z A065-F085FLSUP35/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7162024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 17:00:00Z A035-A065FLSUP35/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7172024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 17:00:00Z A016-A065FLSUP35/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7192024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 17:00:00Z GND-A065FLSUP35/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7202024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 17:00:00Z A055-F075FLSUP35/24/CLNPLANNED
TRAEPTR72B2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR792024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR92024-06-03 07:00:00Z - 2024-06-03 19:00:00Z A055-F155FLPJGPLANNED
TRAEPTR972024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS262024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS2A2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 12:00:00Z F115-F285FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 12:00:00Z F095-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z F095-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 12:00:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 09:00:00Z GND-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 12:00:00Z F095-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS3A2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-03 12:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-03 12:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3E2024-06-03 11:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5422024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-06-03 06:00:00Z - 2024-06-04 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5D2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 10:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5F2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-03 12:30:00Z A035-F145FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5F2024-06-03 12:30:00Z - 2024-06-03 14:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z GND-F660FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z GND-F660FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 09:00:00Z GND-F285FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 09:00:00Z GND-F285FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 10:00:00Z A065-F285FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 10:00:00Z A065-F285FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z F095-F285FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-03 10:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z F095-F285FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-03 19:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z F095-F185FLC295/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-06-03 19:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z F095-F185FLC295/WPLANNED
TSAEPTS6B2024-06-03 19:00:00Z - 2024-06-03 19:30:00Z F095-F185FLC295/WPLANNED
TSAEPTS6B2024-06-03 19:30:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z A025-F185FLC295/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z A035-F660FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z A035-F660FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 09:00:00Z A035-F285FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z F095-F285FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-06-03 17:00:00Z - 2024-06-03 22:00:00Z F095-F195FLPJEPLANNED
TSAEPTS6D2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z A055-F660FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6E2024-06-03 07:30:00Z - 2024-06-03 08:30:00Z F095-F660FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-03 08:30:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z F095-F285FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-06-03 11:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS7B2024-06-03 09:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z A035-F245FLF16/RMK GPLANNED
TSAEPTS7B2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A035-F245FLF16/RMK GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z A055-F195FLF16/RMK GPLANNED
TSAEPTS7D2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A055-F195FLF16/RMK GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z A055-F245FLF16/RMK GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-03 08:00:00Z - 2024-06-03 11:00:00Z A055-F245FLF16/RMK GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A055-F245FLF16/RMK GPLANNED
TSAEPTS7E2024-06-03 12:00:00Z - 2024-06-03 15:00:00Z A055-F245FLF16/RMK GPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS