Stan stref powietrznych na dzień 2023-9-24

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2023-9-24*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 18:00:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-05-24 05:00:00Z - 2024-05-24 06:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 23:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-05-24 05:00:00Z - 2024-05-24 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 23:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKM2024-05-24 09:00:00Z - 2024-05-24 16:00:00Z GND-A035FLC172PLANNED
ATZATZ EPKP2024-05-24 10:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z GND-A023FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLR2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 18:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLS2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 20:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPLU2024-05-24 08:30:00Z - 2024-05-24 18:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPNT2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z GND-A065FLC172PLANNED
ATZATZ EPPTA2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 22:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWK2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
BVLOSBVLOS5372024-05-24 05:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD242024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 12:00:00Z GND-F510FLNonePLANNED
DEPD272024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 18:00:00Z GND-F085FLNonePLANNED
DEPD292024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z GND-F150FLNonePLANNED
DEPD332024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 23:00:00Z GND-F215FLNonePLANNED
DEPD362024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD51B2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 15:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD53A2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 22:00:00Z GND-F180FLNonePLANNED
DEPD542024-05-24 07:30:00Z - 2024-05-24 15:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
DEPD542024-05-24 07:30:00Z - 2024-05-24 15:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
MRTEPMRT1492024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492024-05-24 12:00:00Z - 2024-05-24 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
ADHOCEPR9072024-05-24 11:00:00Z - 2024-05-24 18:00:00Z GND-A020FLNOT.G0744/24PLANNED
ADHOCEPR9072024-05-24 11:00:00Z - 2024-05-24 18:00:00Z GND-A020FLNOT.G0744/24PLANNED
TRAEPTR10A2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 21:00:00Z GND-F095FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 11:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 11:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1352024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 21:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR180D2024-05-24 03:30:00Z - 2024-05-24 06:00:00Z GND-A025FLDA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180D2024-05-24 12:30:00Z - 2024-05-24 18:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 DA20 DA40 C150PLANNED
TRAEPTR180D2024-05-24 12:30:00Z - 2024-05-24 18:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 DA20 DA40 C150PLANNED
TRAEPTR180D2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 12:30:00Z GND-A025FLDA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180E2024-05-24 06:10:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z GND-A025FLBSP/UAV/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180E2024-05-24 06:10:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z GND-A025FLBSP/UAV/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180E2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z GND-A025FLBSP/UAV/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-05-24 03:30:00Z - 2024-05-24 06:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 12:30:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-05-24 12:30:00Z - 2024-05-24 18:30:00Z GND-A045FLMI2 SW4 DA20 DA40 C150PLANNED
TRAEPTR182A2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 18:30:00Z GND-A020FLM346 MI2 SW4PLANNED
TRAEPTR22A2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 22:00:00Z A020-F075FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 22:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 22:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23A2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2024-05-24 00:00:00Z - 2024-05-24 06:00:00Z A035-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR23F2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z A035-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR23F2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z A035-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR24A2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 13:30:00Z A020-A055FLAW149PLANNED
TRAEPTR252024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2024-05-24 09:00:00Z - 2024-05-24 16:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR3192024-05-24 16:00:00Z - 2024-05-24 23:00:00Z GND-A045FLSUP48/24PLANNED
TRAEPTR33B2024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 22:00:00Z A055-F175FLPJEPLANNED
TRAEPTR3452024-05-24 04:00:00Z - 2024-05-24 06:00:00Z F095-F135FLOATC/SUP26/24PLANNED
TRAEPTR3452024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 08:00:00Z F095-F135FLOATC/SUP26/24PLANNED
TRAEPTR3472024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 23:59:00Z GND-A015FLNOT.D2191/24PLANNED
TRAEPTR3792024-05-24 09:30:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR452024-05-24 13:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
ADHOCEPTR4752024-05-24 09:45:00Z - 2024-05-24 10:45:00Z GND-A035FLNOT.D3031/24PLANNED
TRAEPTR4A2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z GND-F095FLM346 MI2 SW4PLANNED
TRAEPTR4A2024-05-24 14:00:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4D2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 09:00:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-05-24 09:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-05-24 14:00:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-24 08:30:00Z - 2024-05-24 10:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-24 10:00:00Z - 2024-05-24 12:30:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-24 12:30:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-24 14:00:00Z - 2024-05-24 14:30:00Z A065-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-24 14:30:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 08:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-24 10:00:00Z - 2024-05-24 12:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-24 12:30:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z GND-F245FLM346 MI2 SW4/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-24 14:00:00Z - 2024-05-24 14:30:00Z GND-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-24 14:30:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 08:30:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-24 08:30:00Z - 2024-05-24 10:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-24 10:00:00Z - 2024-05-24 12:30:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-24 12:30:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-24 14:00:00Z - 2024-05-24 14:30:00Z F095-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-24 14:30:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z F095-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z GND-F315FLM346 MI2 SW4/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-05-24 14:00:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-05-24 16:30:00Z - 2024-05-24 18:30:00Z GND-A015FLMI2 SW4PLANNED
TRAEPTR4P2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4P2024-05-24 14:00:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
ADHOCEPTR5062024-05-24 15:15:00Z - 2024-05-24 17:15:00Z GND-A020FLNOT.D2968/24PLANNED
ADHOCEPTR5062024-05-24 15:15:00Z - 2024-05-24 17:15:00Z GND-A020FLNOT.D2968/24PLANNED
TRAEPTR522024-05-24 06:00:00Z - 2024-05-24 09:00:00Z F095-F405FLOATC/F16/WPLANNED
TRAEPTR552024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 20:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR592024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 16:00:00Z GND-A055FLMI2PLANNED
TRAEPTR5D2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 08:30:00Z GND-F145FLM346PLANNED
TRAEPTR5D2024-05-24 08:30:00Z - 2024-05-24 10:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR5D2024-05-24 10:00:00Z - 2024-05-24 12:30:00Z GND-F145FLM346PLANNED
TRAEPTR5D2024-05-24 10:00:00Z - 2024-05-24 12:30:00Z GND-F145FLM346PLANNED
TRAEPTR5D2024-05-24 12:30:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR5D2024-05-24 12:30:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR5E2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z GND-F125FLM346PLANNED
TRAEPTR5G2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z A020-A035FLM346PLANNED
TRAEPTR5G2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z A020-A035FLM346PLANNED
TRAEPTR60A2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR60B2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z A055-F145FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR6702024-05-24 13:00:00Z - 2024-05-24 16:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6712024-05-24 13:00:00Z - 2024-05-24 16:00:00Z F165-F185FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6722024-05-24 14:00:00Z - 2024-05-24 17:00:00Z F165-F185FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6722024-05-24 14:00:00Z - 2024-05-24 17:00:00Z F165-F185FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6762024-05-24 16:00:00Z - 2024-05-24 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
TRAEPTR6762024-05-24 16:00:00Z - 2024-05-24 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
TRAEPTR68A2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3PLANNED
TRAEPTR68A2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3PLANNED
TRAEPTR72024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR70B2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 10:00:00Z A035-F105FLCLN/PJEPLANNED
TRAEPTR72B2024-05-24 09:00:00Z - 2024-05-24 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-05-24 09:00:00Z - 2024-05-24 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-05-24 09:00:00Z - 2024-05-24 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR7342024-05-24 15:00:00Z - 2024-05-24 18:00:00Z F165-F185FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR7342024-05-24 15:00:00Z - 2024-05-24 18:00:00Z F165-F185FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR7352024-05-24 15:00:00Z - 2024-05-24 19:00:00Z F165-F185FLOATC/SUP43/24PLANNED
TSAEPTS14B2024-05-24 07:00:00Z - 2024-05-24 10:00:00Z F090-F195FLSF34/CLNPLANNED
TSAEPTS2A2024-05-24 09:30:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z F115-F285FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-05-24 09:30:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z F095-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-05-24 09:30:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-05-24 09:30:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z F095-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-05-24 09:30:00Z - 2024-05-24 16:30:00Z A025-F195FLFA50PLANNED
TSAEPTS3A2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-05-24 08:30:00Z - 2024-05-24 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-05-24 10:00:00Z - 2024-05-24 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-05-24 12:30:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-05-24 10:00:00Z - 2024-05-24 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-05-24 08:30:00Z - 2024-05-24 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-05-24 10:00:00Z - 2024-05-24 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-05-24 12:30:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5D2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 14:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS7B2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 11:00:00Z A035-F245FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7D2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 11:00:00Z A055-F195FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7E2024-05-24 08:00:00Z - 2024-05-24 11:00:00Z A055-F245FLF16/RMK FPLANNED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPKA2023-09-24 08:00:00Z - 2023-09-24 16:30:00Z GND-A053FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKP2023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-24 18:00:00Z GND-A023FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKR2023-09-24 07:00:00Z - 2023-09-24 17:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLR2023-09-24 08:00:00Z - 2023-09-24 18:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSA2023-09-24 06:30:00Z - 2023-09-24 19:30:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2023-09-24 06:30:00Z - 2023-09-24 19:30:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2023-09-24 07:00:00Z - 2023-09-24 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD212023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-A065FLDSPLANNED
DEPD2152023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP72/23PLANNED
DEPD242023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-F180FLNonePLANNED
DEPD25A2023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-24 13:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD53A2023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-24 20:00:00Z GND-A030FLNonePLANNED
REPR1622023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D5466/23PLANNED
REPR2002023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D4120/23PLANNED
TRAEPTR1102023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR115A2023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181C2023-09-24 10:00:00Z - 2023-09-24 14:00:00Z GND-A035FLC150 DA20PLANNED
TRAEPTR181D2023-09-24 06:30:00Z - 2023-09-24 10:00:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR181D2023-09-24 10:00:00Z - 2023-09-24 14:00:00Z GND-A045FLSW4 C150 DA20PLANNED
TRAEPTR181D2023-09-24 14:00:00Z - 2023-09-24 20:00:00Z GND-A035FLC150 DA20PLANNED
TRAEPTR252023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-24 20:00:00Z GND-A050FLCLN/AWPLANNED
TRAEPTR26A2023-09-24 07:00:00Z - 2023-09-24 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR292023-09-24 07:00:00Z - 2023-09-24 19:00:00Z A055-F155FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR33B2023-09-24 06:30:00Z - 2023-09-24 18:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR460A2023-09-24 08:00:00Z - 2023-09-24 18:00:00Z A023-A065FLNOT.D4541/CLN/118,605MHZPLANNED
TRAEPTR460C2023-09-24 08:00:00Z - 2023-09-24 18:00:00Z A035-A065FLNOT.D4541/CLN/118,605MHZPLANNED
TRAEPTR4792023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR592023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-24 18:00:00Z GND-A009FLMI24PLANNED
ADHOCEPTR6392023-09-24 08:00:00Z - 2023-09-24 18:00:00Z GND-A040FLNOT.D5735/23PLANNED
TRAEPTR6402023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F095-F145FLOATC/NOT.N5571/23PLANNED
TRAEPTR6412023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z A035-F105FLOATC/NOT.N5571/23PLANNED
ADHOCEPTR6432023-09-24 16:00:00Z - 2023-09-25 01:00:00Z GND-A020FLNOT.D5837/23PLANNED
TRAEPTR6932023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR72023-09-24 06:30:00Z - 2023-09-24 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR792023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS1C2023-09-24 07:45:00Z - 2023-09-24 09:15:00Z A035-F345FLWPLANNED
TSAEPTS222023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F225-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS