Stan stref powietrznych na dzień 2022-1-28

Strefy aktywowane 2022-1-28*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-01-28 07:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 13:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
DEPD212022-01-28 06:30:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD292022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-28 16:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332022-01-28 07:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD382022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD51B2022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53A2022-01-28 07:00:00Z - 2022-01-28 16:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
REPR1092022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D6728/21ACTIVATED
TRAEPTR10A2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR22A2022-01-28 08:00:00Z - 2022-01-28 16:00:00Z A035-A055FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2022-01-28 08:00:00Z - 2022-01-28 16:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2022-01-28 08:00:00Z - 2022-01-28 16:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR70A2022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD25A2022-01-28 07:00:00Z - 2022-01-28 11:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD51B2022-01-28 17:00:00Z - 2022-01-28 23:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0042022-01-28 11:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0202022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
REPR1132022-01-28 15:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D0334/22PLANNED
TRAEPTR04A2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z GND-F095FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z GND-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z A035-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-28 12:30:00Z - 2022-01-28 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-28 14:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z A035-F315FLTS11 MG29/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-01-28 12:30:00Z - 2022-01-28 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-01-28 14:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z GND-F315FLTS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-01-28 12:30:00Z - 2022-01-28 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-01-28 14:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z F095-F315FLTS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z A065-F095FLM346 TS11 MG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR1032022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2022-01-28 07:30:00Z - 2022-01-28 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10A2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2022-01-28 07:30:00Z - 2022-01-28 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2022-01-28 07:30:00Z - 2022-01-28 21:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR11A2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1242022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130A2022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2022-01-28 07:30:00Z - 2022-01-28 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z GND-A020FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR182A2022-01-28 11:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z GND-A020FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR22A2022-01-28 08:00:00Z - 2022-01-28 16:00:00Z A035-F075FLMI24PLANNED
TRAEPTR252022-01-28 07:00:00Z - 2022-01-28 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-01-28 08:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR53A2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53A2022-01-28 13:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 10:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2022-01-28 11:00:00Z - 2022-01-28 12:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2022-01-28 13:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54A2022-01-28 08:00:00Z - 2022-01-28 09:00:00Z F095-F465FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 11:00:00Z F095-F465FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2022-01-28 12:00:00Z - 2022-01-28 13:00:00Z F095-F465FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2022-01-28 14:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z F095-F465FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54B2022-01-28 08:00:00Z - 2022-01-28 09:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 11:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-01-28 12:00:00Z - 2022-01-28 13:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2022-01-28 14:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR69A2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2022-01-28 08:00:00Z - 2022-01-28 16:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
TRAEPTR69E2022-01-28 08:00:00Z - 2022-01-28 16:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR842022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR942022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-29 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z F115-F285FLF16/KS/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 10:00:00Z GND-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z A035-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-28 14:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z F115-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-28 14:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z F115-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z A035-F345FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z A025-F195FLMG29/MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-01-28 14:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z A025-F195FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS03A2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 12:30:00Z F135-F285FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-01-28 14:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z F135-F285FLMG29/MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 10:00:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 12:30:00Z F135-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-28 12:30:00Z - 2022-01-28 14:30:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-28 14:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z F135-F315FLMG29/MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 10:00:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 12:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-28 12:30:00Z - 2022-01-28 14:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-28 14:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z F095-F315FLMG29/MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z A065-F115FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 09:30:00Z GND-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-28 09:30:00Z - 2022-01-28 10:00:00Z GND-F285FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z A025-F285FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 09:30:00Z A035-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-28 09:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z A035-F285FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 09:30:00Z A055-F405FLF16/KS/WPLANNED
TSAEPTS06E2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 09:30:00Z F095-F405FLF16/KS/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 09:30:00Z F095-F405FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-28 09:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z F095-F285FLKS,MM/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS262022-01-28 07:00:00Z - 2022-01-28 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-01-28 07:00:00Z - 2022-01-28 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
ADHOCR1212022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-28 17:00:00Z A022-A035FLNOT.G0061/22PLANNED
ADHOCR1212022-01-28 07:00:00Z - 2022-01-28 17:00:00Z A022-A035FLNOT.G0061/22PLANNED
ADHOCR1222022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-28 17:00:00Z A023-A035FLNOT.H0101/22PLANNED
ADHOCR1222022-01-28 07:00:00Z - 2022-01-28 17:00:00Z A023-A035FLNOT.H0101/22PLANNED
ADHOCR1232022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-28 17:00:00Z A023-A035FLNOT.H0111/22PLANNED
ADHOCR1232022-01-28 07:10:00Z - 2022-01-28 17:00:00Z A023-A035FLNOT.H0111/22PLANNED
ADHOCR1242022-01-28 06:00:00Z - 2022-01-28 17:00:00Z A023-A035FLNOT.G0062/22PLANNED
ADHOCR1242022-01-28 07:00:00Z - 2022-01-28 17:00:00Z A023-A035FLNOT.G0062/22PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS