Stan stref powietrznych na dzień 2021-11-21

Strefy aktywowane 2021-11-21*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD292021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-21 17:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1102021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D5991/21ACTIVATED
REPR1132021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-21 20:00:00Z GND-A020FLNOT.A6136/21ACTIVATED
ADHOCEPR1992021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR1052021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2021-11-21 10:00:00Z - 2021-11-21 15:00:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-11-21 07:00:00Z - 2021-11-21 15:00:00Z GND-A035FLC150 AAT3 PJEPLANNED
ATZATZ EPPKA2021-11-21 08:00:00Z - 2021-11-21 15:00:00Z GND-A016FLC152PLANNED
ATZATZ EPPKB2021-11-21 08:00:00Z - 2021-11-21 15:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
ATZATZ EPPTA2021-11-21 09:00:00Z - 2021-11-21 13:00:00Z GND-A055FLC152 TECNAMPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-11-21 09:00:00Z - 2021-11-21 18:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-11-21 09:00:00Z - 2021-11-21 18:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD332021-11-21 07:00:00Z - 2021-11-21 15:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
ADHOCEPR1042021-11-21 09:00:00Z - 2021-11-21 14:00:00Z GND-A010FLNOT.D5907/21PLANNED
TRAEPTR072021-11-21 09:00:00Z - 2021-11-21 18:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1082021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-11-21 07:30:00Z - 2021-11-21 21:00:00Z GND-F095FLM28 S70 PA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10B2021-11-21 07:30:00Z - 2021-11-21 21:00:00Z GND-A065FLPA34 PA28 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-11-21 07:30:00Z - 2021-11-21 21:00:00Z GND-A065FLPA28 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-11-21 07:30:00Z - 2021-11-21 21:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR1262021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180C2021-11-21 07:30:00Z - 2021-11-21 14:30:00Z GND-A025FLC150 AOPLANNED
TRAEPTR181D2021-11-21 07:30:00Z - 2021-11-21 14:30:00Z GND-A035FLC150 AOPLANNED
TRAEPTR26A2021-11-21 08:00:00Z - 2021-11-21 14:35:00Z A035-F095FLC150 AAT3 GLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR68A2021-11-21 07:00:00Z - 2021-11-21 15:00:00Z GND-A065FLC152/AAT3PLANNED
TRAEPTR842021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-11-21 06:00:00Z - 2021-11-22 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS222021-11-21 07:00:00Z - 2021-11-21 19:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS262021-11-21 07:00:00Z - 2021-11-21 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-11-21 07:00:00Z - 2021-11-21 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS