Stan stref powietrznych na dzień 2023-4-20

Strefy aktywowane 2023-4-20*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
REPR1482023-04-20 06:00:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E0943/23ACTIVATED
REPR2002023-04-20 06:00:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0266/23ACTIVATED
TRAEPTR1102023-04-20 06:07:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-04-20 06:07:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR11B2023-04-20 07:50:00Z - 2023-04-20 13:00:00Z A035-F245FLV22/WACTIVATED
TRAEPTR11C2023-04-20 07:50:00Z - 2023-04-20 13:00:00Z F095-F245FLV22/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR11E2023-04-20 07:50:00Z - 2023-04-20 13:00:00Z F095-F245FLV22/WACTIVATED
TRAEPTR120B2023-04-20 06:07:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1352023-04-20 07:00:00Z - 2023-04-20 21:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR23A2023-04-20 10:00:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-04-20 10:00:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-04-20 06:00:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
MRTEPMRT992023-04-20 11:30:00Z - 2023-04-20 18:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
REPR1422023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z GND-A019FLNOT.G0277/23PLANNED
REPR1422023-04-20 06:00:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z GND-A019FLNOT.G0277/23PLANNED
REPR1482023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E0763/23A02PLANNED
REPR2762023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D1346/23PLANNED
TRAEPTR1102023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2023-04-20 15:00:00Z - 2023-04-20 18:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-04-20 19:00:00Z - 2023-04-20 22:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-04-20 15:00:00Z - 2023-04-20 18:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-04-20 19:00:00Z - 2023-04-20 22:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-04-20 15:00:00Z - 2023-04-20 18:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-04-20 19:00:00Z - 2023-04-20 22:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-04-20 15:00:00Z - 2023-04-20 18:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-04-20 19:00:00Z - 2023-04-20 22:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR120B2023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-04-20 06:00:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR23A2023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2023-04-20 13:00:00Z - 2023-04-20 22:00:00Z A035-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR252023-04-20 04:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z GND-A050FLC172/CLNPLANNED
TRAEPTR252023-04-20 06:00:00Z - 2023-04-20 20:00:00Z GND-A050FLC172/CLNPLANNED
TRAEPTR252023-04-20 11:00:00Z - 2023-04-20 20:00:00Z GND-A030FLC172/CLNPLANNED
TRAEPTR4792023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z F455-F660FLOATC/NOT.D1355/23PLANNED
TRAEPTR4902023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4902023-04-20 06:00:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4912023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4912023-04-20 06:00:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4942023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1359/23PLANNED
TRAEPTR4942023-04-20 06:00:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1359/23PLANNED
TRAEPTR70A2023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR982023-04-20 06:00:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-04-20 06:00:00Z - 2023-04-21 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2023-04-20 11:30:00Z - 2023-04-20 19:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-04-20 11:30:00Z - 2023-04-20 19:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS262023-04-20 00:00:00Z - 2023-04-20 06:00:00Z F235-F275FLNonePLANNED
TSAEPTS3E2023-04-20 07:30:00Z - 2023-04-20 13:30:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-04-20 07:30:00Z - 2023-04-20 13:30:00Z F095-F195FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-04-20 07:30:00Z - 2023-04-20 13:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS