Stan stref powietrznych na dzień 2021-11-2

Strefy aktywowane 2021-11-2*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
DEPD212021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212021-11-02 16:30:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-02 23:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD292021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-02 23:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD362021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD382021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-02 18:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1172021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-02 19:00:00Z GND-A023FLNOT.A4172/21ACTIVATED
ADHOCEPR1992021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A007FLNOT.A3283/21ACTIVATED
TRAEPTR04A2021-11-02 11:30:00Z - 2021-11-02 12:53:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4ACTIVATED
TRAEPTR04A2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4ACTIVATED
TRAEPTR04A2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-A025FLM346 TS11 SW4ACTIVATED
TRAEPTR04B2021-11-02 11:30:00Z - 2021-11-02 12:53:00Z GND-F145FLM346 TS11 SW4/WACTIVATED
TRAEPTR04B2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/WACTIVATED
TRAEPTR04B2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-A025FLM346 TS11 SW4/WACTIVATED
TRAEPTR04D2021-11-02 11:30:00Z - 2021-11-02 16:00:00Z A035-F145FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04D2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 21:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04F2021-11-02 11:30:00Z - 2021-11-02 12:53:00Z GND-F145FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04F2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-F315FLM346 TS11 ACTIVATED
TRAEPTR04F2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-A025FLM346 TS11 ACTIVATED
TRAEPTR04G2021-11-02 11:30:00Z - 2021-11-02 16:00:00Z F095-F145FLTS11ACTIVATED
TRAEPTR04G2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z F095-F315FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04P2021-11-02 11:30:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z A020-F095FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04P2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z A065-F095FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR05C2021-11-02 09:00:00Z - 2021-11-02 15:00:00Z GND-F245FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05E2021-11-02 09:00:00Z - 2021-11-02 15:00:00Z GND-F125FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05G2021-11-02 09:00:00Z - 2021-11-02 15:00:00Z A017-F095FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR10B2021-11-02 07:30:00Z - 2021-11-02 20:00:00Z GND-A065FLPA34,PA28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-11-02 07:30:00Z - 2021-11-02 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR11A2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F135-F245FLF16/KS,LKACTIVATED
TRAEPTR11C2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F095-F245FLF16/KS,LK/CLNACTIVATED
TRAEPTR11E2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F095-F245FLF16/KS,LKACTIVATED
TRAEPTR120B2021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2021-11-02 09:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180E2021-11-02 15:30:00Z - 2021-11-02 21:30:00Z GND-A025FLSW4ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-11-02 15:30:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-A045FLSW4 C150ACTIVATED
TRAEPTR182A2021-11-02 11:30:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4ACTIVATED
TRAEPTR182A2021-11-02 15:30:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 14:00:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 14:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 14:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TSAEPTS03A2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z F135-F245FLM346/CLNACTIVATED
TSAEPTS03B2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z F135-F285FLM346/CLNACTIVATED
TSAEPTS03C2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z F135-F315FLM346/CLNACTIVATED
TSAEPTS03D2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS03F2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS03G2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z A065-F115FLM346/CLNACTIVATED
TSAEPTS07C2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F245FLF16ACTIVATED
TSAEPTS07D2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A055-F195FLF16ACTIVATED
TSAEPTS07E2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A055-F245FLF16ACTIVATED
TSAEPTS16D2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-A055FLF16/CLN/KS,MMACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 12:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPWSA2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 18:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 18:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD152021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-F245FLF16PLANNED
DEPD272021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-02 14:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
DEPD372021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-02 08:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD372021-11-02 12:00:00Z - 2021-11-02 20:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD452021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-02 14:00:00Z GND-F080FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0202021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR04A2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR04A2021-11-02 15:30:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR04B2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-11-02 15:30:00Z - 2021-11-02 16:00:00Z GND-F145FLM346 TS11 SW4/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 21:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-11-02 21:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 08:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-02 08:30:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-02 14:30:00Z - 2021-11-02 21:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-11-02 21:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 08:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-02 08:30:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-02 14:30:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-F315FLM346 TS11 PLANNED
TRAEPTR04F2021-11-02 15:30:00Z - 2021-11-02 16:00:00Z GND-F145FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 08:30:00Z F095-F315FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-02 08:30:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-11-02 14:30:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z A020-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR072021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 18:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-11-02 07:30:00Z - 2021-11-02 20:00:00Z GND-F095FLM28,S70/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-11-02 07:30:00Z - 2021-11-02 20:00:00Z GND-A065FLPA28,C152/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11B2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11B2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11C2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z F095-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR1242021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR181B2021-11-02 06:30:00Z - 2021-11-02 15:30:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4PLANNED
TRAEPTR252021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-02 19:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-02 15:30:00Z A035-F095FLC150 GLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR44B2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 14:30:00Z A018-A035FLMI2/MI24PLANNED
TRAEPTR53A2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 15:37:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 15:37:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR612021-11-02 12:00:00Z - 2021-11-02 18:00:00Z GND-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR68A2021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-02 18:00:00Z GND-A065FLC152/AAT3PLANNED
TRAEPTR69A2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F245FLKS,LK,MB/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-11-02 16:50:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F245FLKS,LK,MB/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-11-02 17:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F245FLKS,LK,MB/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 16:00:00Z GND-F245FLKS,LK,MB/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F245FLF16/KS/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-11-02 16:50:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F245FLF16/KS/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-11-02 17:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F245FLF16/KS/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-F245FLKS,LK,MB/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-11-02 16:50:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-F245FLKS,LK,MB/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-11-02 17:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-F245FLKS,LK,MB/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 20:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
TRAEPTR69E2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-F245FLKS,LK,MB/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-02 12:00:00Z - 2021-11-02 20:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 20:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-02 16:50:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-F245FLKS,LK,MB/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-11-02 17:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-F245FLKS,LK,MB/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F095-F245FLKS,LK,MB/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-11-02 16:50:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F095-F245FLKS,LK,MB/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-11-02 17:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F095-F245FLKS,LK,MB/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR842021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR942021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-03 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 16:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01A2021-11-02 13:15:00Z - 2021-11-02 16:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 16:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-11-02 13:15:00Z - 2021-11-02 16:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 16:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-11-02 13:15:00Z - 2021-11-02 16:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-11-02 13:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-11-02 16:45:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F415FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-02 13:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F415FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-11-02 16:45:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F415FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F115-F415FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-02 13:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F115-F415FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-11-02 16:45:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F115-F415FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F345FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-11-02 13:00:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F345FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-11-02 16:45:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F345FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 15:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS03A2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-11-02 14:30:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-02 08:30:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-11-02 14:30:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-02 08:30:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-11-02 14:30:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 09:30:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-02 09:30:00Z - 2021-11-02 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A025-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-11-02 16:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A025-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 09:30:00Z A035-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-11-02 09:30:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-11-02 16:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 09:30:00Z A055-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 09:30:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-11-02 09:30:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-11-02 16:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z F095-F285FLF16/KS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-11-02 16:40:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-11-02 16:40:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-11-02 16:40:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS14A2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS14C2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS16B2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-F155FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16C2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-A035FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2021-11-02 08:30:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z GND-A010FLH60/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-F155FLF16/CLN/KS,MMPLANNED
TSAEPTS16E2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z GND-A045FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2021-11-02 12:30:00Z - 2021-11-02 19:30:00Z A035-F155FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS262021-11-02 09:00:00Z - 2021-11-02 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-02 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-11-02 07:00:00Z - 2021-11-02 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS402021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-02 15:35:00Z F095-F125FLGLDPLANNED
TSAEPTS412021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-02 15:35:00Z F095-F165FLGLDPLANNED
TSAEPTS432021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-02 15:35:00Z F095-F225FLGLDPLANNED
TSAEPTS452021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-02 15:35:00Z F095-F185FLGLDPLANNED
TSAEPTS462021-11-02 06:00:00Z - 2021-11-02 15:35:00Z F095-F215FLGLDPLANNED
ADHOCTR4152021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 18:00:00Z GND-F145FLNOT.D5672/21PLANNED
ADHOCTR4162021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 18:00:00Z GND-F145FLNOT.D5673/21PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS