Stan stref powietrznych na dzień 2021-12-8

Strefy aktywowane 2021-12-8*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPSY2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 23:00:00Z GND-A035FLF2TH/WACTIVATED
DEPD212021-12-08 06:30:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212021-12-08 06:30:00Z - 2021-12-08 16:30:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD212021-12-08 16:30:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 22:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 21:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
DEPD292021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-08 23:00:00Z GND-F500FLNoneACTIVATED
DEPD302021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 14:00:00Z GND-A040FLNoneACTIVATED
DEPD312021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 15:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD362021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD372021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 20:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD51B2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 23:00:00Z GND-F240FLNoneACTIVATED
TRAEPTR05E2021-12-08 12:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-F125FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05G2021-12-08 12:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z A017-F095FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR10C2021-12-08 07:30:00Z - 2021-12-08 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-12-08 07:30:00Z - 2021-12-08 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1352021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 14:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR157A2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180E2021-12-08 12:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z GND-A025FLSW4 ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-12-08 07:30:00Z - 2021-12-08 12:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWACTIVATED
TRAEPTR181B2021-12-08 12:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z GND-A045FLSW4 ACTIVATED
TRAEPTR182A2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-A020FLTS11ACTIVATED
TRAEPTR20C2021-12-08 09:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-A045FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR20D2021-12-08 09:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-A018FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 19:00:00Z A020-F135FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 19:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 19:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 20:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 20:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR44B2021-12-08 09:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z A018-A035FLMI2/MI24ACTIVATED
TRAEPTR69E2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 20:00:00Z GND-F135FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70A2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS01A2021-12-08 14:20:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z F095-F255FLSU22/WACTIVATED
TSAEPTS01B2021-12-08 14:20:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z GND-F255FLSU22/WACTIVATED
TSAEPTS01C2021-12-08 14:20:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z A035-F255FLSU22/WACTIVATED
TSAEPTS02F2021-12-08 15:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z A025-F195FLMG29ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPKA2021-12-08 15:00:00Z - 2021-12-08 23:00:00Z GND-A016FLC152PLANNED
ATZATZ EPPTA2021-12-08 09:00:00Z - 2021-12-08 13:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
DEPD212021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD452021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 15:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
MRTEPMRT0012021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0032021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0032021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0042021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-A018FLM346 PLANNED
MRTEPMRT0042021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-A018FLM346 PLANNED
MRTEPMRT0172021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z GND-A018FLF16/LKPLANNED
MRTEPMRT0172021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z GND-A018FLF16/LKPLANNED
MRTEPMRT0182021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0502021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT1312021-12-08 09:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-A012FLMI2/MI24PLANNED
TRAEPTR04A2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04A2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-F095FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04C2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z A035-F315FLM346DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z A035-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-08 08:30:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z A035-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z A035-F245FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z A035-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 08:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-12-08 08:30:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z GND-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z GND-F315FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z GND-F245FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-F315FLMG29/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 08:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-08 08:30:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z F095-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z F095-F315FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04H2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z A020-F095FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR05D2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z GND-F145FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05D2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05D2021-12-08 12:00:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z GND-F145FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR1002021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-12-08 07:30:00Z - 2021-12-08 21:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z F135-F245FLF16/LK/KSPLANNED
TRAEPTR11A2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z F135-F245FLF16 PLANNED
TRAEPTR11A2021-12-08 12:10:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2021-12-08 16:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z F135-F245FLF16 PLANNED
TRAEPTR11B2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11B2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z A035-F245FLF16/LK/KSPLANNED
TRAEPTR11C2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z F095-F245FLF16/LK/KS/CLNPLANNED
TRAEPTR11C2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z F095-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11C2021-12-08 12:10:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-12-08 16:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z F095-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z F095-F245FLF16/LK/KSPLANNED
TRAEPTR11E2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z F095-F245FLF16 PLANNED
TRAEPTR11E2021-12-08 12:10:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-12-08 16:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z F095-F245FLF16 PLANNED
TRAEPTR1242021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1342021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 14:00:00Z GND-A028FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR157A2021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR181B2021-12-08 17:00:00Z - 2021-12-08 22:00:00Z GND-A045FLDV20 LAWPLANNED
TRAEPTR1832021-12-08 11:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z GND-A020FLMG29PLANNED
TRAEPTR21A2021-12-08 12:00:00Z - 2021-12-08 19:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2021-12-08 12:00:00Z - 2021-12-08 19:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR23F2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 14:00:00Z A055-F090FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR23F2021-12-08 09:00:00Z - 2021-12-08 14:00:00Z A055-F095FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR24A2021-12-08 08:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2021-12-08 11:00:00Z - 2021-12-08 16:00:00Z A035-A065FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
ADHOCEPTR3082021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z GND-F095FLNOT.F6598/21PLANNED
ADHOCEPTR3082021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z GND-F095FLNOT.F6598/21PLANNED
TRAEPTR3282021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 12:00:00Z GND-A010FLSUP51/21PLANNED
TRAEPTR3282021-12-08 08:30:00Z - 2021-12-08 12:00:00Z GND-A010FLSUP51/21PLANNED
TRAEPTR452021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR48C2021-12-08 09:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z GND-A009FLMI2/MI24PLANNED
TRAEPTR69A2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z A035-F245FLLK/KS/SN/MB/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-12-08 08:20:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z A035-F245FLLK/KS/SN/MB/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-12-08 17:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z GND-F245FLLK/KS/SN/MB/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-12-08 17:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-12-08 08:20:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z GND-F245FLLK/KS/SN/MB/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-12-08 08:20:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z F135-F245FLLK/KS/SN/MB/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z GND-F245FLLK/KS/SN/MB/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-12-08 17:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-12-08 08:20:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z GND-F245FLLK/KS/SN/MB/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-12-08 08:20:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z F135-F245FLLK/KS/SN/MB/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z F095-F245FLLK/KS/SN/MB/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-12-08 17:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-12-08 08:20:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z F095-F245FLLK/KS/SN/MB/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70B2021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z A020-A035FLCLNPLANNED
TRAEPTR812021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 10:48:00Z F455-F660FLRQ4/OATPLANNED
TRAEPTR812021-12-08 17:04:00Z - 2021-12-08 17:52:00Z F455-F660FLRQ4/OATPLANNED
TRAEPTR842021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-12-08 15:30:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-12-08 21:30:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-12-08 06:00:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-12-08 15:30:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-12-08 21:30:00Z - 2021-12-09 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 11:00:00Z F095-F175FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS01A2021-12-08 11:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z F095-F355FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS01A2021-12-08 08:30:00Z - 2021-12-08 11:00:00Z F095-F175FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 11:00:00Z GND-F175FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-12-08 11:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z GND-F355FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-12-08 08:30:00Z - 2021-12-08 11:00:00Z GND-F175FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 11:00:00Z A035-F175FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-12-08 11:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z A035-F355FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-12-08 08:30:00Z - 2021-12-08 11:00:00Z A035-F175FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 11:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-08 11:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-08 17:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z F115-F285FLF16 /WPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-08 08:10:00Z - 2021-12-08 11:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-08 15:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z F115-F285FLKS,LK,MB/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z A035-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-08 17:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-08 08:10:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-08 15:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z A035-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z F115-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-08 17:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-08 08:10:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-08 15:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z F115-F415FLKS,LK,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z A035-F345FLLK,KS/MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-12-08 17:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-12-08 15:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z A035-F345FLLK,KS/MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z A025-F195FLLK,MMPLANNED
TSAEPTS02F2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS02F2021-12-08 08:10:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS03A2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z F135-F285FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-08 08:30:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z F135-F245FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z F135-F315FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-08 08:30:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z A065-F115FLM346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 09:30:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-08 09:30:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z A025-F285FLF16/LK/KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-08 08:10:00Z - 2021-12-08 09:30:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-08 16:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 09:30:00Z A035-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-08 09:30:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z A035-F285FLF16/LK/KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-08 08:10:00Z - 2021-12-08 09:30:00Z A035-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-08 16:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 09:30:00Z A055-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-12-08 08:10:00Z - 2021-12-08 09:30:00Z A055-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 09:30:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-08 09:30:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z F095-F285FLF16/LK/KS/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-08 08:10:00Z - 2021-12-08 09:30:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-08 16:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A035-F245FLF16 PLANNED
TSAEPTS07C2021-12-08 12:10:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-12-08 16:40:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A035-F245FLF16 PLANNED
TSAEPTS07D2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z A055-F195FLF16/LK/KSPLANNED
TSAEPTS07D2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A055-F195FLF16 PLANNED
TSAEPTS07D2021-12-08 12:10:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-12-08 16:40:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A055-F195FLF16 PLANNED
TSAEPTS07E2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-12-08 12:30:00Z - 2021-12-08 14:30:00Z A055-F245FLF16/LK/KSPLANNED
TSAEPTS07E2021-12-08 14:30:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A055-F245FLF16 PLANNED
TSAEPTS07E2021-12-08 12:10:00Z - 2021-12-08 12:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-12-08 16:40:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z A055-F245FLF16 PLANNED
TSAEPTS10A2021-12-08 09:00:00Z - 2021-12-08 16:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-12-08 09:00:00Z - 2021-12-08 16:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-12-08 09:00:00Z - 2021-12-08 16:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-12-08 09:00:00Z - 2021-12-08 16:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS262021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS282021-12-08 10:20:00Z - 2021-12-08 12:20:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-12-08 07:00:00Z - 2021-12-08 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-12-08 16:30:00Z - 2021-12-08 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS