Stan stref powietrznych na dzień 2021-6-3

Strefy aktywowane 2021-6-3*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBK2021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGL2021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z GND-A035FLC150 AAT3 PJEACTIVATED
ATZATZ EPKB2021-06-03 07:00:00Z - 2021-06-03 19:30:00Z GND-A015FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
ATZATZ EPSK2021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 20:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSA2021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
DEPD212021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD292021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD382021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
REPR1132021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D2728/21ACTIVATED
REPR1462021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A020FLSUP34/21ACTIVATED
TRAEPTR072021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-06-03 06:30:00Z - 2021-06-03 20:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR112A2021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 12:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR33B2021-06-03 10:20:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z A055-F155FLC152ACTIVATED
TRAEPTR3692021-06-03 07:00:00Z - 2021-06-03 11:00:00Z GND-A050FLNOT.G0428/21/CLNACTIVATED
TRAEPTR392021-06-03 07:00:00Z - 2021-06-03 19:30:00Z F095-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR3992021-06-03 07:40:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR592021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z A055-F145FLPJEACTIVATED
TSAEPTS4212021-06-03 10:00:00Z - 2021-06-03 12:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-06-03 05:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
DEPD152021-06-03 07:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z GND-F245FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
DEPD25A2021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 14:00:00Z GND-F660FLNonePLANNED
TRAEPTR05E2021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 14:00:00Z GND-F125FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TRAEPTR05G2021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 14:00:00Z A017-F095FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TRAEPTR1032021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-06-03 06:30:00Z - 2021-06-03 20:00:00Z GND-F095FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-06-03 06:30:00Z - 2021-06-03 20:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR1102021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR115A2021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR252021-06-03 04:00:00Z - 2021-06-03 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-03 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-06-03 07:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z A035-F095FLC150 AAT3 GLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR33B2021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z A055-F155FLC152PLANNED
TRAEPTR3992021-06-03 09:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR452021-06-03 11:00:00Z - 2021-06-03 20:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR842021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-06-03 06:00:00Z - 2021-06-04 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 14:00:00Z F115-F285FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02B2021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 09:00:00Z GND-F455FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02B2021-06-03 09:00:00Z - 2021-06-03 14:00:00Z F095-F455FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02C2021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 14:00:00Z F115-F455FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02D2021-06-03 09:00:00Z - 2021-06-03 14:00:00Z F095-F345FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS02F2021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 14:00:00Z A025-F195FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS16C2021-06-03 07:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2021-06-03 07:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z GND-F155FLSUP56/21/DRAGON21/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2021-06-03 07:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z GND-A045FLSUP56/21/DRAGON21/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2021-06-03 07:00:00Z - 2021-06-03 19:00:00Z A035-F155FLSUP56/21/DRAGON21/CLNPLANNED
TSAEPTS4202021-06-03 12:00:00Z - 2021-06-03 16:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4212021-06-03 16:00:00Z - 2021-06-03 20:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4262021-06-03 15:00:00Z - 2021-06-03 20:00:00Z GND-A035FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
ADHOCEPTS4292021-06-03 10:00:00Z - 2021-06-03 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D2450/21/DRAGON21PLANNED
ADHOCEPTS4292021-06-03 19:00:00Z - 2021-06-03 22:00:00Z GND-A035FLNOT.D2450/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4742021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 14:00:00Z GND-F145FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED
TSAEPTS4762021-06-03 08:00:00Z - 2021-06-03 14:00:00Z A055-F245FLSUP56/21/DRAGON21PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS