Stan stref powietrznych na dzień 2021-3-31

Strefy aktywowane 2021-3-31*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPTA2021-03-31 07:00:00Z - 2021-03-31 18:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
DEPD212021-03-31 07:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-03-31 06:00:00Z - 2021-03-31 23:59:00Z GND-F190FLNoneACTIVATED
DEPD262021-03-31 06:00:00Z - 2021-03-31 13:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD272021-03-31 07:00:00Z - 2021-03-31 23:00:00Z GND-F125FLNoneACTIVATED
DEPD292021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-03-31 06:00:00Z - 2021-03-31 22:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD382021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD452021-03-31 06:00:00Z - 2021-03-31 20:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-03-31 06:00:00Z - 2021-03-31 18:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1582021-03-31 06:00:00Z - 2021-03-31 18:00:00Z GND-A030FLNOT.D1483/21ACTIVATED
TRAEPTR04A2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z GND-F095FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04B2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z GND-F315FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04D2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04E2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 08:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WACTIVATED
TRAEPTR04F2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 08:30:00Z GND-F315FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04G2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 08:30:00Z F095-F315FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR04P2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A065-F095FLM346 TS11ACTIVATED
TRAEPTR10A2021-03-31 06:30:00Z - 2021-03-31 20:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-03-31 06:30:00Z - 2021-03-31 20:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-03-31 06:30:00Z - 2021-03-31 20:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-03-31 06:30:00Z - 2021-03-31 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1342021-03-31 07:00:00Z - 2021-03-31 12:00:00Z GND-A028FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR157A2021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180E2021-03-31 07:00:00Z - 2021-03-31 13:00:00Z GND-A025FLSW4 BSP C150ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-03-31 07:00:00Z - 2021-03-31 13:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR182A2021-03-31 07:00:00Z - 2021-03-31 15:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-03-31 06:00:00Z - 2021-03-31 20:00:00Z A020-F095FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-03-31 06:00:00Z - 2021-03-31 20:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR252021-03-31 06:50:00Z - 2021-03-31 18:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR70A2021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-03-31 07:00:00Z - 2021-03-31 17:20:00Z GND-A035FLPJE/WPLANNED
ATZATZ EPGL2021-03-31 10:30:00Z - 2021-03-31 17:20:00Z GND-A035FLPJE/WPLANNED
ATZATZ EPPKB2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 17:00:00Z GND-A065FLRPAPLANNED
ATZATZ EPZA2021-03-31 11:00:00Z - 2021-03-31 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD152021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 15:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
DEPD212021-03-31 06:00:00Z - 2021-03-31 07:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
DEPD372021-03-31 10:00:00Z - 2021-03-31 12:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD372021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 22:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD572021-03-31 10:30:00Z - 2021-03-31 13:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
DEPD572021-03-31 16:00:00Z - 2021-03-31 17:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0042021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 19:30:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0092021-03-31 17:30:00Z - 2021-03-31 23:59:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-03-31 17:30:00Z - 2021-03-31 23:59:00Z GND-A021FLW3PLANNED
MRTEPMRT0112021-03-31 15:00:00Z - 2021-03-31 23:59:00Z GND-A010FLMI8PLANNED
MRTEPMRT0182021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 09:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 15:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0222021-03-31 15:00:00Z - 2021-03-31 19:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0502021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 15:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0502021-03-31 15:00:00Z - 2021-03-31 19:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT0592021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 19:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0602021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 19:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
TRAEPTR04A2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 19:30:00Z GND-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2021-03-31 14:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z GND-F245FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 19:30:00Z GND-F315FLTS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04C2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 19:30:00Z A035-F315FLTS11,DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-03-31 14:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 19:30:00Z A035-F315FLTS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-03-31 08:30:00Z - 2021-03-31 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-03-31 10:00:00Z - 2021-03-31 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-03-31 12:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-03-31 08:30:00Z - 2021-03-31 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-03-31 10:00:00Z - 2021-03-31 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-03-31 12:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-03-31 14:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z GND-F245FLTS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 19:30:00Z GND-F315FLTS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-03-31 08:30:00Z - 2021-03-31 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-03-31 10:00:00Z - 2021-03-31 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-03-31 12:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-03-31 14:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z F095-F245FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 19:30:00Z F095-F315FLTS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 19:30:00Z A065-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR05C2021-03-31 08:30:00Z - 2021-03-31 15:30:00Z GND-F245FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-03-31 08:30:00Z - 2021-03-31 15:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-03-31 08:30:00Z - 2021-03-31 15:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR1002021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1002021-03-31 08:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A020FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-03-31 06:30:00Z - 2021-03-31 20:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR120B2021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180C2021-03-31 13:00:00Z - 2021-03-31 20:00:00Z GND-A025FLC150 AOPLANNED
TRAEPTR181B2021-03-31 13:00:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z GND-A045FLDV20 ACSLPLANNED
TRAEPTR22C2021-03-31 02:30:00Z - 2021-03-31 06:00:00Z GND-A020FLNonePLANNED
TRAEPTR22E2021-03-31 13:00:00Z - 2021-03-31 20:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23F2021-03-31 10:00:00Z - 2021-03-31 15:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR24A2021-03-31 17:30:00Z - 2021-03-31 23:59:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2021-03-31 07:00:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z A035-F155FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR24B2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z A035-F095FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-03-31 06:00:00Z - 2021-03-31 18:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-03-31 07:00:00Z - 2021-03-31 17:20:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-03-31 10:30:00Z - 2021-03-31 17:20:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR292021-03-31 11:00:00Z - 2021-03-31 20:00:00Z A055-F155FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR3472021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z GND-A035FLSUP13/21/WPLANNED
TRAEPTR3472021-03-31 09:00:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z GND-A035FLSUP13/21/WPLANNED
TRAEPTR3652021-03-31 16:30:00Z - 2021-03-31 20:30:00Z GND-A020FLNOT.D0083/21PLANNED
TRAEPTR3672021-03-31 16:30:00Z - 2021-03-31 20:30:00Z GND-A012FLNOT.D0091/21PLANNED
TRAEPTR3992021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR53A2021-03-31 10:00:00Z - 2021-03-31 17:44:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53A2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 17:44:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-03-31 10:00:00Z - 2021-03-31 17:44:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 17:44:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR612021-03-31 13:00:00Z - 2021-03-31 21:00:00Z GND-A028FLPJEPLANNED
TRAEPTR69A2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 12:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z A035-F245FLKS,SN,LK/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 12:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z GND-F245FLKS,SN,LK/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 22:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 12:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z GND-F245FLKS,SN,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 22:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 12:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z F095-F245FLKS,SN,LK/WPLANNED
TRAEPTR842021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z F095-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR882021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z F105-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR932021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z F145-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-03-31 06:00:00Z - 2021-04-01 06:00:00Z F095-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-03-31 14:00:00Z - 2021-03-31 19:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-03-31 14:00:00Z - 2021-03-31 19:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2021-03-31 14:00:00Z - 2021-03-31 19:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-03-31 14:00:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z F115-F285FLKS,MB,LK/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-03-31 08:25:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 09:00:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-03-31 09:00:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-03-31 14:00:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z A035-F415FLKS,MB,MM,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-03-31 08:25:00Z - 2021-03-31 09:00:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-03-31 14:00:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z F115-F415FLKS,MB,MM,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-03-31 08:25:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-03-31 09:00:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-03-31 14:00:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z A035-F345FLKS,MB,MM,LK/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 19:30:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS03A2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-03-31 11:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 08:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-03-31 10:00:00Z - 2021-03-31 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-03-31 11:30:00Z - 2021-03-31 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-03-31 08:30:00Z - 2021-03-31 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-03-31 10:00:00Z - 2021-03-31 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-03-31 12:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-03-31 11:30:00Z - 2021-03-31 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-03-31 08:30:00Z - 2021-03-31 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-03-31 10:00:00Z - 2021-03-31 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-03-31 12:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-03-31 11:30:00Z - 2021-03-31 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-03-31 11:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-03-31 11:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 08:30:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-03-31 08:30:00Z - 2021-03-31 09:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-03-31 09:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z A025-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 08:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-03-31 08:30:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z A035-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 08:30:00Z A055-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 08:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-03-31 08:30:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z F095-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07B2021-03-31 09:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-03-31 09:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z A035-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS07D2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z A055-F195FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS07E2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z A055-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS08B2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS08B2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z F135-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS08B2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS08E2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS08G2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A065-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS08G2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z A065-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS08G2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A065-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 19:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 19:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 19:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 19:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS14C2021-03-31 12:00:00Z - 2021-03-31 19:00:00Z GND-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS16C2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z GND-A035FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16C2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z GND-A035FLKS,LK/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z GND-F155FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z GND-F155FLKS,LK/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z GND-A045FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z GND-A045FLKS,LK/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2021-03-31 08:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z A035-F155FLF16/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 21:30:00Z A035-F155FLKS,LK/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS