Stan stref powietrznych na dzień 2023-2-16

Strefy aktywowane 2023-2-16*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPG2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 16:00:00Z GND-A065FLC152ACTIVATED
DEPD212023-02-16 06:30:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-F310FLNoneACTIVATED
DEPD25A2023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 22:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD262023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 19:00:00Z GND-F120FLNoneACTIVATED
DEPD272023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 22:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD292023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-16 23:00:00Z GND-F150FLNoneACTIVATED
DEPD312023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 21:00:00Z GND-F080FLNoneACTIVATED
DEPD382023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD51B2023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53A2023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z GND-A030FLNoneACTIVATED
NPZEPNPZ32023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D6975/22ACTIVATED
NWEPNW98B2023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z GND-A008FLNoneACTIVATED
REPR1482023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E4164/22ACTIVATED
REPR2002023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0266/23ACTIVATED
REPR2442023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A030FLSUP12/23ACTIVATED
REPR2762023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D7280/22ACTIVATED
TRAEPTR10A2023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR22A2023-02-16 06:30:00Z - 2023-02-16 19:30:00Z A020-F085FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2023-02-16 06:30:00Z - 2023-02-16 19:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2023-02-16 06:30:00Z - 2023-02-16 19:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 20:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR3992023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F125FLOAT/NOT.D6732/22ACTIVATED
TRAEPTR5432023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D7206/22ACTIVATED
TRAEPTR5512023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7210/22ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS06B2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 09:00:00Z GND-F660FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS06C2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 09:00:00Z A035-F660FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS06D2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 09:00:00Z A055-F660FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS06F2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 09:00:00Z F125-F660FLF16/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPTA2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
DEPD212023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2142023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7188/22PLANNED
DEPD2152023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7189/22PLANNED
DEPD2602023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7190/22PLANNED
DEPD2612023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7191/22PLANNED
DEPD372023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 21:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD372023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 21:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD452023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 22:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD51B2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 23:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
MRTEPMRT0202023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0502023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT1312023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 17:30:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
MRTEPMRT1492023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 14:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492023-02-16 16:30:00Z - 2023-02-16 18:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
REPR1042023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7192/22PLANNED
REPR1052023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7193/22PLANNED
TRAEPTR04A2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z GND-F095FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR04B2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z GND-F225FLM346 SW4 MI2/WPLANNED
TRAEPTR04D2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z A035-F225FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04G2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z F095-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR05D2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 19:00:00Z GND-F225FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05E2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 19:00:00Z GND-F125FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR05G2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 12:30:00Z A017-F095FLM28PLANNED
TRAEPTR05G2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 19:00:00Z A017-F095FLM346 PZL130 M28PLANNED
TRAEPTR1002023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 21:00:00Z GND-F095FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1262023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1352023-02-16 10:00:00Z - 2023-02-16 20:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1432023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 22:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
TRAEPTR1432023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 22:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
TRAEPTR1732023-02-16 11:00:00Z - 2023-02-16 18:00:00Z GND-A010FLH60PLANNED
TRAEPTR1772023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 19:00:00Z GND-A035FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR180E2023-02-16 13:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z GND-A025FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR181B2023-02-16 07:30:00Z - 2023-02-16 13:30:00Z GND-A045FLC150 DA20/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2023-02-16 13:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20PLANNED
TRAEPTR181B2023-02-16 18:30:00Z - 2023-02-16 22:00:00Z GND-A045FLC150 DA20/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR1862023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 23:00:00Z GND-A035FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR20C2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 17:30:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 17:30:00Z GND-A020FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR21A2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 20:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 20:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR23F2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR252023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 19:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3162023-02-16 11:30:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z F095-F155FLOAT/NOT.D0014/23PLANNED
TRAEPTR3902023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7195/22/UAVPLANNED
TRAEPTR3922023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7069/22/UAVPLANNED
TRAEPTR3932023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7069/22/WPLANNED
ADHOCEPTR4112023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D0412/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR44B2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 17:30:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4572023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7197/22/WPLANNED
TRAEPTR4582023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7198/22PLANNED
TRAEPTR4592023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F155-F245FLOAT/NOT.D7199/22PLANNED
TRAEPTR4792023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F455-F660FLOAT/NOT.D7200/22PLANNED
TRAEPTR4882023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7201/22/UAVPLANNED
TRAEPTR4892023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7202/22/UAVPLANNED
TRAEPTR48C2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 17:30:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4902023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4912023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4942023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7204/22PLANNED
TRAEPTR53A2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 16:00:00Z F095-F445FLOAT/MG29PLANNED
TRAEPTR53A2023-02-16 10:00:00Z - 2023-02-16 16:00:00Z F095-F445FLOAT/MG29PLANNED
TRAEPTR53B2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 16:00:00Z F145-F445FLOAT/MG29PLANNED
TRAEPTR53B2023-02-16 10:00:00Z - 2023-02-16 16:00:00Z F145-F445FLOAT/MG29PLANNED
TRAEPTR5422023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D7205/22PLANNED
TRAEPTR5452023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7207/22PLANNED
TRAEPTR5472023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D7208/22PLANNED
TRAEPTR5502023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7209/22PLANNED
TRAEPTR5512023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7210/22PLANNED
TRAEPTR5522023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D0071/23PLANNED
TRAEPTR6062023-02-16 11:30:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z A020-F095FLNOT.B6013/22PLANNED
TRAEPTR6072023-02-16 11:30:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z GND-A055FLNOT.D7185/22PLANNED
TRAEPTR632A2023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z A045-F195FLNOT.F6212/22PLANNED
TRAEPTR632B2023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6215/22/WPLANNED
TRAEPTR632C2023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6216/22/WPLANNED
TRAEPTR6402023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F095-F145FLOAT/NOT.D0195/23PLANNED
TRAEPTR6412023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z A035-F105FLNOT.D0283/23PLANNED
TRAEPTR6492023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F145-F285FLOAT/NOT.D7069/22/WPLANNED
TRAEPTR69C2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-02-16 07:00:00Z - 2023-02-16 21:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 21:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 16:00:00Z A045-F105FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR70B2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 16:00:00Z A035-F105FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR792023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR832023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS01A2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 16:00:00Z F095-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 16:00:00Z A015-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 16:00:00Z A035-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-16 09:30:00Z - 2023-02-16 12:00:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-16 15:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-16 16:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F115-F285FL/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-16 09:30:00Z - 2023-02-16 12:00:00Z A035-F405FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-16 15:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z A035-F405FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-16 16:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z A035-F345FL/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z F145-F245FLNonePLANNED
TSAEPTS02C2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-16 09:30:00Z - 2023-02-16 12:00:00Z F115-F405FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-16 15:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z F115-F405FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-16 16:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z F115-F345FL/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-02-16 09:30:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z A035-F405FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-02-16 10:00:00Z - 2023-02-16 12:00:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-02-16 15:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2023-02-16 16:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z A035-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS03C2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z F095-F195FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05E2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z A017-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 14:00:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05F2023-02-16 14:00:00Z - 2023-02-16 16:45:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2023-02-16 16:45:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05G2023-02-16 12:30:00Z - 2023-02-16 18:30:00Z A035-F225FLM346PLANNED
TSAEPTS06B2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 09:00:00Z F095-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z F125-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 10:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 13:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-02-16 13:00:00Z - 2023-02-16 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-02-16 17:00:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS222023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-16 09:30:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS222023-02-16 09:30:00Z - 2023-02-16 10:30:00Z F205-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS222023-02-16 10:30:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292023-02-16 06:00:00Z - 2023-02-17 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS474A2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z A020-F145FLSUP02/23PLANNED
TSAEPTS474A2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z A020-F145FLSUP02/23PLANNED
TSAEPTS474B2023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z GND-F145FLSUP02/23PLANNED
TSAEPTS474B2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z GND-F145FLSUP02/23PLANNED
TSAEPTS4752023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z GND-F145FLSUP02.23/WPLANNED
TSAEPTS4752023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z GND-F145FLSUP02.23/WPLANNED
ADHOCEPTS5122023-02-16 08:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z F145-F245FLNOT.D0396/23/WPLANNED
ADHOCEPTS5122023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 17:00:00Z F145-F245FLNOT.D0396/23/WPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS