Stan stref powietrznych na dzień 2021-8-2

Strefy aktywowane 2021-8-2*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-08-02 06:02:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPWSA2021-08-02 12:20:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2021-08-02 12:20:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
DEPD212021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD242021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD292021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 01:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 23:59:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD382021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 20:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
REPR1152021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 16:00:00Z GND-A023FLNOT.A2702/21ACTIVATED
TRAEPTR072021-08-02 12:20:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR10A2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 22:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 22:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 22:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR115B2021-08-02 11:02:00Z - 2021-08-02 16:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2021-08-02 14:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR181B2021-08-02 10:45:00Z - 2021-08-02 16:30:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWACTIVATED
TRAEPTR252021-08-02 13:00:00Z - 2021-08-02 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR3502021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 20:00:00Z GND-A055FLSUP82/21ACTIVATED
TRAEPTR3992021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR68A2021-08-02 06:55:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z GND-A065FLC152ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-08-02 05:00:00Z - 2021-08-02 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKM2021-08-02 08:00:00Z - 2021-08-02 18:00:00Z GND-A035FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLR2021-08-02 10:00:00Z - 2021-08-02 18:30:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPG2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-08-02 08:00:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-08-02 08:00:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD212021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD302021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 13:00:00Z GND-A020FLNonePLANNED
DEPD362021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 14:30:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372021-08-02 11:30:00Z - 2021-08-02 23:59:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD372021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 23:59:00Z GND-F135FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
REPR1122021-08-02 17:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A045FLNOTAMPLANNED
REPR1212021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 04:00:00Z GND-A033FLNOT.D3366/21PLANNED
TRAEPTR04A2021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04A2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04B2021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 07:30:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 09:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-02 09:00:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 07:30:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 08:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-02 08:30:00Z - 2021-08-02 10:00:00Z A065-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-02 10:00:00Z - 2021-08-02 12:30:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-02 12:30:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z A065-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 08:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-02 08:30:00Z - 2021-08-02 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-02 10:00:00Z - 2021-08-02 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-02 12:30:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 08:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-02 08:30:00Z - 2021-08-02 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-02 10:00:00Z - 2021-08-02 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-02 12:30:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 07:30:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z A020-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 07:00:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z A020-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR05D2021-08-02 09:00:00Z - 2021-08-02 21:00:00Z GND-A032FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR072021-08-02 08:00:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1032021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 22:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 22:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 16:30:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11A2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11A2021-08-02 16:10:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11B2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11B2021-08-02 09:00:00Z - 2021-08-02 16:00:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11C2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 16:00:00Z F095-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11C2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F095-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11C2021-08-02 16:10:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F095-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 16:00:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11E2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11E2021-08-02 16:10:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR120B2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1342021-08-02 08:00:00Z - 2021-08-02 20:00:00Z GND-A027FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR157A2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR180C2021-08-02 10:00:00Z - 2021-08-02 16:30:00Z GND-A025FLC150/AOPLANNED
TRAEPTR180E2021-08-02 03:00:00Z - 2021-08-02 06:00:00Z GND-A025FLBSP/LAWPLANNED
TRAEPTR180E2021-08-02 05:00:00Z - 2021-08-02 06:00:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR180E2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 13:00:00Z GND-A025FLBSP/LAWPLANNED
TRAEPTR180E2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 10:00:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR180E2021-08-02 16:30:00Z - 2021-08-02 22:30:00Z GND-A025FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR181B2021-08-02 05:00:00Z - 2021-08-02 06:00:00Z GND-A045FLSW4PLANNED
TRAEPTR181B2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 10:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR181B2021-08-02 10:00:00Z - 2021-08-02 16:30:00Z GND-A045FLDA40 DV20/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2021-08-02 16:30:00Z - 2021-08-02 22:30:00Z GND-A045FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR182A2021-08-02 05:00:00Z - 2021-08-02 06:00:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR182A2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4PLANNED
TRAEPTR182A2021-08-02 16:30:00Z - 2021-08-02 22:30:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR22A2021-08-02 08:00:00Z - 2021-08-02 13:30:00Z A020-F135FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2021-08-02 08:00:00Z - 2021-08-02 13:30:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-08-02 08:00:00Z - 2021-08-02 13:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 18:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 18:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2021-08-02 08:00:00Z - 2021-08-02 13:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252021-08-02 04:00:00Z - 2021-08-02 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 18:30:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-08-02 08:00:00Z - 2021-08-02 18:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR3692021-08-02 13:00:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z GND-A050FLNOT.G0776/21/CLNPLANNED
ADHOCEPTR3952021-08-02 10:00:00Z - 2021-08-02 18:00:00Z GND-F095FLNOT.D3672/21/CLNPLANNED
TRAEPTR44B2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 13:30:00Z A018-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR65A2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z GND-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR68A2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z GND-A065FLC152PLANNED
TRAEPTR69A2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 16:00:00Z A035-F245FLF16/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 13:00:00Z GND-F245FLF16/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-02 13:00:00Z - 2021-08-02 16:00:00Z A035-F245FLF16/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z A035-F245FLF16/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-02 16:20:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z A035-F245FLF16/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 16:00:00Z GND-F245FLF16/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z GND-F245FLF16/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-02 16:20:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z GND-F245FLF16/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-02 16:20:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F095-F245FLF16/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 16:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-02 11:30:00Z - 2021-08-02 23:59:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-02 16:20:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 23:59:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69F2021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 16:00:00Z F095-F245FLF16/W RMK FPLANNED
TRAEPTR69F2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F095-F245FLF16/W RMK FPLANNED
TRAEPTR70A2021-08-02 13:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z A020-A045FLCLN RMK FPLANNED
TRAEPTR70A2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z A020-A045FLCLN RMK FPLANNED
TRAEPTR70B2021-08-02 13:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z A020-A035FLCLN RMK FPLANNED
TRAEPTR70B2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z A020-A035FLCLN RMK FPLANNED
TRAEPTR842021-08-02 18:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-08-02 20:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR842021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR902021-08-02 18:30:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-02 18:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-02 20:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-08-02 20:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-02 20:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-02 20:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-02 20:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 16:30:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z A025-F195FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-08-02 20:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z A025-F195FLF16/WPLANNED
TSAEPTS03A2021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-08-02 10:00:00Z - 2021-08-02 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-02 06:25:00Z F145-F225FLTANGOPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-02 08:30:00Z - 2021-08-02 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-02 10:00:00Z - 2021-08-02 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-02 12:30:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-08-02 07:30:00Z - 2021-08-02 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 08:30:00Z GND-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06B2021-08-02 08:30:00Z - 2021-08-02 09:00:00Z GND-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06B2021-08-02 09:00:00Z - 2021-08-02 10:00:00Z A065-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06B2021-08-02 10:00:00Z - 2021-08-02 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 08:30:00Z A035-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-02 08:30:00Z - 2021-08-02 09:00:00Z A035-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-02 09:00:00Z - 2021-08-02 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06D2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 08:30:00Z A055-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06F2021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 08:30:00Z F095-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06F2021-08-02 08:30:00Z - 2021-08-02 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06F2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-08-02 20:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-08-02 20:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-08-02 20:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-08-02 16:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-08-02 20:00:00Z - 2021-08-02 23:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS262021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS292021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS4112021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 16:30:00Z A055-F515FLSUP96/21/WPLANNED
TSAEPTS4132021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 16:30:00Z A055-F515FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS4142021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 11:30:00Z F245-F305FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS4152021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 11:30:00Z F165-F205FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS4162021-08-02 07:00:00Z - 2021-08-02 16:30:00Z F245-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS4712021-08-02 09:00:00Z - 2021-08-02 18:30:00Z A065-F085FLSUP43/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4722021-08-02 09:00:00Z - 2021-08-02 18:30:00Z A045-F085FLSUP43/21/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS