Stan stref powietrznych na dzień 2024-7-17

Strefy aktywowane 2024-7-17*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 18:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPBY2024-07-17 13:30:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPGLA2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPNT2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 22:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPOM2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 19:30:00Z GND-A065FLGLD C172ACTIVATED
ATZATZ EPSY2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 18:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
ATZATZ EPWK2024-07-17 07:30:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z GND-A055FLPJE C208ACTIVATED
ATZATZ EPWSA2024-07-17 10:30:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
DEPD212024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-F410FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 23:59:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD292024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 01:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 22:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD382024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z GND-A030FLNoneACTIVATED
REPR1122024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A045FLNOT.D4311/24ACTIVATED
REPR1612024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D2568/24ACTIVATED
REPR2002024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3874/24ACTIVATED
TRAEPTR10A2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z GND-A065FLPA34 C152 GLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1352024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 22:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR157A2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR181B2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 22:30:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR1852024-07-17 13:00:00Z - 2024-07-17 22:00:00Z GND-A035FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR26A2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z A035-A055FLGLD PJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR312024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR3992024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24ACTIVATED
TRAEPTR452024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 19:30:00Z GND-A020FLPJEACTIVATED
TRAEPTR552024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 22:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR592024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR592024-07-17 14:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z A055-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR60A2024-07-17 07:30:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z A055-F145FLPJE C208ACTIVATED
TRAEPTR60B2024-07-17 07:30:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z A055-F145FLPJE C208/WACTIVATED
TRAEPTR6862024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F205-F215FLOATC/SUP43/24/WACTIVATED
TRAEPTR68A2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR70A2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TRAEPTR7142024-07-17 10:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z A065-F085FLSUP58/24/CLNACTIVATED
TRAEPTR7162024-07-17 10:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z A035-A065FLSUP58/24/CLNACTIVATED
TRAEPTR7172024-07-17 10:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z A016-A065FLSUP58/24/CLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 18:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPGLA2024-07-17 04:00:00Z - 2024-07-17 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-07-17 04:00:00Z - 2024-07-17 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPLR2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 18:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPMR2024-07-17 09:00:00Z - 2024-07-17 15:30:00Z GND-A021FLNonePLANNED
ATZATZ EPMR2024-07-17 09:00:00Z - 2024-07-17 15:30:00Z GND-A021FLNonePLANNED
ATZATZ EPNT2024-07-17 05:00:00Z - 2024-07-17 06:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPG2024-07-17 03:00:00Z - 2024-07-17 06:00:00Z GND-A065FLGLD C172PLANNED
ATZATZ EPPTA2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPWK2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z GND-A055FLPJE C208PLANNED
ATZATZ EPWSA2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
BVLOSBVLOS5382024-07-17 05:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD2152024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD242024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-F410FLNonePLANNED
DEPD262024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD262024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD272024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 16:00:00Z GND-F085FLNonePLANNED
DEPD272024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 16:00:00Z GND-F085FLNonePLANNED
DEPD362024-07-17 09:00:00Z - 2024-07-17 11:00:00Z GND-A040FLNonePLANNED
DEPD372024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 16:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD452024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 22:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD51B2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 15:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
MRTEPMRT1312024-07-17 18:00:00Z - 2024-07-18 00:00:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
MRTEPMRT1362024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z GND-A018FLSU22/RMK EPLANNED
MRTEPMRT1362024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z GND-A018FLSU22/RMK EPLANNED
MRTEPMRT1492024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 09:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492024-07-17 11:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT482024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z GND-A018FLSU22/CLN/RMK EPLANNED
MRTEPMRT922024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT932024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
ADHOCEPR1432024-07-17 05:00:00Z - 2024-07-17 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D4374/24PLANNED
ADHOCEPR1432024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 16:00:00Z GND-A035FLNOT.D4374/24/WPLANNED
TRAEPTR1002024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z GND-F095FLPA34 C152 GLD/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2024-07-17 16:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-07-17 20:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-07-17 19:00:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z F155-F185FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-07-17 16:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-07-17 20:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11D2024-07-17 16:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z F095-F195FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11D2024-07-17 20:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z F095-F195FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-07-17 16:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-07-17 20:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1272024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1652024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR180E2024-07-17 12:30:00Z - 2024-07-17 18:30:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR180E2024-07-17 19:30:00Z - 2024-07-17 22:30:00Z GND-A025FLMI2PLANNED
TRAEPTR181B2024-07-17 03:30:00Z - 2024-07-17 06:00:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 12:30:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 12:30:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-07-17 12:30:00Z - 2024-07-17 18:30:00Z GND-A045FLSW4 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR181B2024-07-17 12:30:00Z - 2024-07-17 18:30:00Z GND-A045FLSW4 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR181B2024-07-17 18:30:00Z - 2024-07-17 19:30:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-07-17 18:30:00Z - 2024-07-17 19:30:00Z GND-A045FLC150 DA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-07-17 19:30:00Z - 2024-07-17 22:30:00Z GND-A045FLMI2 C150 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR181B2024-07-17 19:30:00Z - 2024-07-17 22:30:00Z GND-A045FLMI2 C150 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR182A2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 18:30:00Z GND-A020FLM346 SW4PLANNED
TRAEPTR182A2024-07-17 19:30:00Z - 2024-07-17 22:30:00Z GND-A020FLMI2PLANNED
TRAEPTR1852024-07-17 13:00:00Z - 2024-07-17 22:00:00Z GND-A035FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR20C2024-07-17 18:00:00Z - 2024-07-18 00:00:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR20D2024-07-17 18:00:00Z - 2024-07-18 00:00:00Z GND-A020FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR22A2024-07-17 05:30:00Z - 2024-07-17 06:00:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22A2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 22:00:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 22:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 22:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2024-07-17 04:00:00Z - 2024-07-17 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23A2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23B2024-07-17 04:00:00Z - 2024-07-17 06:00:00Z GND-A055FLMI8/WPLANNED
TRAEPTR23B2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z GND-A055FLMI8/WPLANNED
TRAEPTR23E2024-07-17 04:00:00Z - 2024-07-17 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2024-07-17 04:00:00Z - 2024-07-17 06:00:00Z A035-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR23F2024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z A035-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR24A2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z A020-A055FLAW149PLANNED
TRAEPTR252024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3162024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F095-F155FLOATC/SUP60/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3552024-07-17 12:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A018FLSUP64/24/WPLANNED
TRAEPTR3562024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z GND-A018FLSUP64/24/WPLANNED
TRAEPTR3792024-07-17 09:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR4002024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z A007-F095FLSUP57/24PLANNED
TRAEPTR44B2024-07-17 18:00:00Z - 2024-07-18 00:00:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4572024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4792024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR48C2024-07-17 18:00:00Z - 2024-07-18 00:00:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4A2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4D2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 09:00:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4D2024-07-17 09:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-07-17 08:30:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-07-17 10:00:00Z - 2024-07-17 12:30:00Z A065-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-07-17 12:30:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 08:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-07-17 08:30:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-07-17 10:00:00Z - 2024-07-17 12:30:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-07-17 12:30:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 08:30:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-07-17 08:30:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-07-17 10:00:00Z - 2024-07-17 12:30:00Z F095-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-07-17 12:30:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4H2024-07-17 13:00:00Z - 2024-07-17 18:30:00Z GND-A015FLSW4PLANNED
TRAEPTR4H2024-07-17 19:30:00Z - 2024-07-17 22:30:00Z GND-A015FLMI2PLANNED
TRAEPTR4P2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR51A2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 09:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR51A2024-07-17 15:30:00Z - 2024-07-17 17:00:00Z F095-F375FLOATC/SU22/WPLANNED
TRAEPTR552024-07-17 05:00:00Z - 2024-07-17 06:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR5D2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 18:30:00Z GND-F245FLPZL130 M28/WPLANNED
TRAEPTR5D2024-07-17 18:30:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5D2024-07-17 18:30:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5E2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5G2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5G2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR60A2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z A055-F145FLPJE C208PLANNED
TRAEPTR60B2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 20:00:00Z A055-F145FLPJE C208/WPLANNED
TRAEPTR6402024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F095-F145FLOATC/SUP64/24PLANNED
TRAEPTR6412024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z A035-F105FLOATC/SUP64/24/RMK EPLANNED
TRAEPTR6702024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6762024-07-17 16:00:00Z - 2024-07-17 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0904/24PLANNED
TRAEPTR6862024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR6932024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR69B2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-07-17 13:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 17:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-07-17 17:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-07-17 19:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-07-17 21:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 17:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-07-17 17:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-07-17 19:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-07-17 21:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 16:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 16:00:00Z GND-F135FL/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 17:00:00Z GND-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-17 17:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-17 19:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z GND-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-07-17 21:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 17:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-07-17 17:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-07-17 19:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-07-17 21:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR72024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR72024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR7192024-07-17 10:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z GND-A065FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR7202024-07-17 10:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z A055-F075FLSUP58/24/CLNPLANNED
TRAEPTR72B2024-07-17 09:00:00Z - 2024-07-17 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-07-17 09:00:00Z - 2024-07-17 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-07-17 09:00:00Z - 2024-07-17 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR7352024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F145-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR832024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F095-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR972024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR972024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS16B2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z GND-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16C2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z GND-A035FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z GND-A045FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z A035-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z A035-F155FLSU22/CLNPLANNED
TSAEPTS1A2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z F095-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z GND-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z A035-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS262024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262024-07-17 19:00:00Z - 2024-07-17 21:30:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS292024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS2A2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z F115-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-07-17 12:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z F115-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 17:00:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-07-17 17:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-07-17 19:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-07-17 21:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 09:00:00Z GND-F455FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-07-17 09:00:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z F095-F455FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-07-17 12:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z F095-F455FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 17:00:00Z F095-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-07-17 17:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z F095-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-07-17 19:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z F095-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-07-17 21:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z F095-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z F115-F455FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-07-17 12:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z F115-F455FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 17:00:00Z F115-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-07-17 17:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-07-17 19:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z F115-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-07-17 21:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z F095-F345FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-07-17 12:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z F095-F345FLF35/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-07-17 15:00:00Z - 2024-07-17 17:00:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-07-17 17:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-07-17 19:00:00Z - 2024-07-17 21:00:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-07-17 21:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z A025-F195FLF35PLANNED
TSAEPTS2E2024-07-17 12:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z A025-F195FLF35PLANNED
TSAEPTS2E2024-07-17 16:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS2E2024-07-17 20:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS3A2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-07-17 08:30:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-07-17 10:00:00Z - 2024-07-17 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-07-17 12:30:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-07-17 10:00:00Z - 2024-07-17 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-07-17 08:30:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-07-17 10:00:00Z - 2024-07-17 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-07-17 12:30:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS5422024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-07-17 06:00:00Z - 2024-07-18 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5D2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z A020-A065FLM346PLANNED
TSAEPTS5E2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-07-17 07:00:00Z - 2024-07-17 09:55:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS5F2024-07-17 09:55:00Z - 2024-07-17 13:00:00Z A035-F145FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS6A2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 08:30:00Z GND-F660FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-07-17 08:30:00Z - 2024-07-17 09:00:00Z GND-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6A2024-07-17 09:00:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z A065-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 08:30:00Z A035-F660FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-07-17 08:30:00Z - 2024-07-17 09:00:00Z A035-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-07-17 09:00:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z F095-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6D2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 08:30:00Z A055-F660FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6E2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 08:30:00Z F095-F660FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-07-17 08:30:00Z - 2024-07-17 10:00:00Z F095-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-07-17 12:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z F095-F285FLF35/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-07-17 16:00:00Z - 2024-07-17 19:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-07-17 20:00:00Z - 2024-07-17 23:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS