Stan stref powietrznych na dzień 2021-12-20

Strefy aktywowane 2021-12-20*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
DEPD212021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-20 06:30:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD212021-12-20 06:30:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212021-12-20 06:30:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A065FLDYZ SAPACTIVATED
DEPD242021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD292021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-20 16:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD362021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-20 09:00:00Z GND-A060FLNoneACTIVATED
DEPD382021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-20 16:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1092021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D6575/21ACTIVATED
TRAEPTR10A2021-12-20 07:30:00Z - 2021-12-20 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-12-20 07:30:00Z - 2021-12-20 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-12-20 07:30:00Z - 2021-12-20 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR22A2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR252021-12-20 11:10:00Z - 2021-12-20 21:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR54A2021-12-20 11:57:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WACTIVATED
TRAEPTR54B2021-12-20 11:57:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
MRTEPMRT0042021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0182021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
TRAEPTR04A2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04B2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z GND-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 08:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-20 08:30:00Z - 2021-12-20 10:00:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-20 10:00:00Z - 2021-12-20 12:30:00Z A035-F315FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-12-20 12:30:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 08:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-12-20 08:30:00Z - 2021-12-20 10:00:00Z GND-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-12-20 10:00:00Z - 2021-12-20 12:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-12-20 12:30:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z GND-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 08:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-20 08:30:00Z - 2021-12-20 10:00:00Z F095-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-20 10:00:00Z - 2021-12-20 12:30:00Z F095-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04G2021-12-20 12:30:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z F095-F245FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 09:00:00Z A020-F095FLM346 PLANNED
TRAEPTR04P2021-12-20 09:00:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z A065-F095FLM346 PLANNED
TRAEPTR05D2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:30:00Z GND-F145FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR1032021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-12-20 07:30:00Z - 2021-12-20 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1242021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR182A2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z GND-A020FLM346PLANNED
TRAEPTR22A2021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23F2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:30:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2021-12-20 09:00:00Z - 2021-12-20 14:30:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2021-12-20 11:00:00Z - 2021-12-20 14:30:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR24B2021-12-20 11:00:00Z - 2021-12-20 16:00:00Z A035-F095FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR24B2021-12-20 13:00:00Z - 2021-12-20 16:00:00Z A035-F095FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-20 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:25:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR452021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-20 14:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR452021-12-20 10:00:00Z - 2021-12-20 14:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR452021-12-20 11:00:00Z - 2021-12-20 14:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR452021-12-20 12:10:00Z - 2021-12-20 14:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR522021-12-20 09:15:00Z - 2021-12-20 10:00:00Z F095-F375FLSU22/OATPLANNED
TRAEPTR522021-12-20 12:45:00Z - 2021-12-20 13:30:00Z F095-F375FLSU22/OATPLANNED
TRAEPTR54A2021-12-20 09:00:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54A2021-12-20 10:00:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z F095-F455FLMG29/OAT/WPLANNED
TRAEPTR54B2021-12-20 09:00:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR54B2021-12-20 10:00:00Z - 2021-12-20 15:00:00Z A025-F195FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR69C2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR842021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-12-20 06:00:00Z - 2021-12-21 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-12-20 15:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A035-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-12-20 15:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A035-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-12-20 15:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-12-20 15:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A025-F195FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-12-20 15:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A025-F195FLF16/WPLANNED
TSAEPTS03A2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-12-20 10:00:00Z - 2021-12-20 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-20 08:30:00Z - 2021-12-20 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-20 10:00:00Z - 2021-12-20 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-12-20 12:30:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-20 08:30:00Z - 2021-12-20 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-20 10:00:00Z - 2021-12-20 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-12-20 12:30:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-12-20 15:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-12-20 15:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-12-20 15:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS222021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-20 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-20 09:20:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262021-12-20 09:20:00Z - 2021-12-20 11:20:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS262021-12-20 11:20:00Z - 2021-12-20 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-12-20 07:00:00Z - 2021-12-20 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292021-12-20 15:00:00Z - 2021-12-20 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS