Stan stref powietrznych na dzień 2021-3-25

Strefy aktywowane 2021-3-25*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-26 02:00:00Z GND-A055FLBSP/UAV/MI17ACTIVATED
ATZATZ EPKE2021-03-25 11:00:00Z - 2021-03-25 21:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-25 18:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
DEPD212021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-25 07:00:00Z GND-A065FLD.S.ACTIVATED
DEPD212021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A065FLDYZ SAPACTIVATED
DEPD242021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-25 23:30:00Z GND-F190FLNoneACTIVATED
DEPD272021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-F125FLNoneACTIVATED
DEPD292021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD372021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 23:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD51B2021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-25 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD51B2021-03-25 17:00:00Z - 2021-03-25 23:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-25 18:00:00Z GND-F240FLNoneACTIVATED
TRAEPTR130A2021-03-25 11:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-A061FLRPA/WACTIVATED
TRAEPTR1352021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 22:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR20D2021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-A018FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR23A2021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 20:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 20:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2021-03-25 13:00:00Z - 2021-03-26 02:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR252021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR622021-03-25 11:00:00Z - 2021-03-25 21:00:00Z A055-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR69A2021-03-25 17:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z A035-F245FLKS,SN,LK/WACTIVATED
TRAEPTR69B2021-03-25 17:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-F245FLKS,SN,LK/WACTIVATED
TRAEPTR69C2021-03-25 17:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z GND-F245FLKS,SN,LK/WACTIVATED
TRAEPTR69D2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 23:00:00Z GND-F135FL/WACTIVATED
TRAEPTR69D2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z F135-F245FLKS,SN,LK/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 23:00:00Z GND-F135FLCLN/WACTIVATED
TRAEPTR69E2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z F135-F245FLKS,SN,LK/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR69F2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z F095-F245FLKS,SN,LK/WACTIVATED
TRAEPTR70A2021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS12A2021-03-25 16:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z A009-F245FLSU22ACTIVATED
TSAEPTS12B2021-03-25 16:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z A035-F245FLSU22ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-25 17:10:00Z GND-A035FLC150 PJEPLANNED
ATZATZ EPKE2021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 21:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD122021-03-25 12:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z GND-F245FLEF2000PLANNED
DEPD212021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD332021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-25 15:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD372021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 23:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD452021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 21:00:00Z GND-F080FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 20:30:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 15:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0042021-03-25 15:00:00Z - 2021-03-25 20:30:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0092021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 17:00:00Z GND-A011FLW3PLANNED
MRTEPMRT0092021-03-25 17:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 17:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-03-25 17:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-A021FLW3PLANNED
MRTEPMRT0202021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 16:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 16:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0222021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 14:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0222021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0502021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 14:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0502021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT0592021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0602021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT1172021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 11:00:00Z GND-A018FLC295PLANNED
MRTEPMRT1352021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-A018FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR04A2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04A2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 20:30:00Z GND-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 20:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 20:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-03-25 12:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 12:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-03-25 12:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-03-25 12:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 20:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 20:30:00Z A065-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR05E2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 15:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 15:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR1002021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-03-25 07:30:00Z - 2021-03-25 20:00:00Z GND-F095FLM28,S70,PA34/CLNPLANNED
TRAEPTR10B2021-03-25 07:30:00Z - 2021-03-25 20:00:00Z GND-A065FLPA34,PA28,C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10C2021-03-25 07:30:00Z - 2021-03-25 20:00:00Z GND-A065FLPA28,C152/CLNPLANNED
TRAEPTR10F2021-03-25 07:30:00Z - 2021-03-25 20:00:00Z GND-A035FLC152PLANNED
TRAEPTR1102021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR120B2021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z GND-A061FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1352021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 22:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR157A2021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z A020-A045FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR180C2021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-25 17:00:00Z GND-A025FLC150 AOPLANNED
TRAEPTR180E2021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 14:00:00Z GND-A025FLSW4 BSP C150PLANNED
TRAEPTR181B2021-03-25 07:30:00Z - 2021-03-25 08:00:00Z GND-A045FLDV20 ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 14:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR181B2021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z GND-A045FLDV20 ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR182A2021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 16:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR21A2021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 21:00:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 21:00:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR22A2021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-25 17:00:00Z A020-F075FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-25 17:00:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-25 17:00:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23F2021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 14:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR24B2021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 15:00:00Z A035-F095FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-25 17:10:00Z A035-F095FLC150 GLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3422021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 11:00:00Z GND-A035FLNOT.D1148/21/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3432021-03-25 11:00:00Z - 2021-03-25 20:00:00Z GND-A035FLNOT.D1149/21/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3432021-03-25 19:00:00Z - 2021-03-25 20:00:00Z GND-A035FLNOT.D1149/21/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3452021-03-25 07:00:00Z - 2021-03-25 16:00:00Z GND-F135FLPJEPLANNED
TRAEPTR3992021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR622021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 21:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR69A2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 12:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z A035-F245FLKS,SN,LK/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-F245FLKS,SN,LK/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-03-25 19:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z A035-F245FLLK/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 12:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z GND-F245FLKS,SN,LK/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 23:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 23:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 12:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z GND-F245FLKS,SN,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 12:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR832021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z F095-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR882021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z F105-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR932021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z F145-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-03-25 06:00:00Z - 2021-03-26 06:00:00Z F095-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z F095-F355FLMG29PLANNED
TSAEPTS01B2021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-F355FLMG29PLANNED
TSAEPTS01C2021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z A035-F355FLMG29PLANNED
TSAEPTS02A2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 14:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z F115-F285FLKS,MB,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 10:00:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 14:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z A035-F415FLKS,MB,MM,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-03-25 17:30:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z A035-F345FLKS,MB,MM,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 14:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z F115-F415FLKS,MB,MM,LK/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-03-25 17:30:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z F115-F345FLKS,MB,MM,LK/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 14:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-03-25 14:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z A035-F345FLKS,MB,MM,LK/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 20:30:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS02F2021-03-25 17:30:00Z - 2021-03-25 20:30:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS03A2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 15:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 15:00:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-03-25 12:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 15:00:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-03-25 12:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 15:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 15:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 15:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 09:30:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-03-25 09:30:00Z - 2021-03-25 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z A025-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 09:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-03-25 09:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z A035-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 09:30:00Z A055-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 09:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-03-25 09:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z F095-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-03-25 10:00:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z A035-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS07D2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z A055-F195FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS07E2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z A055-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS08B2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS08B2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z F135-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS08G2021-03-25 09:00:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z A065-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS08G2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z A065-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS10A2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS14C2021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS4072021-03-25 11:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-F095FLNOT.D1180/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4082021-03-25 11:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-F095FLNOT.D1177/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4092021-03-25 11:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-F095FLNOT.D1178/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4192021-03-25 08:00:00Z - 2021-03-25 17:00:00Z GND-A035FLNOT.D1211/21/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS4432021-03-25 11:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-F095FLNOT.D1174/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4442021-03-25 11:00:00Z - 2021-03-25 19:00:00Z GND-F095FLNOT.D1175/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4662021-03-25 12:00:00Z - 2021-03-25 21:30:00Z GND-F095FLNOT.D0087/21/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS