Stan stref powietrznych na dzień 2021-8-5

Strefy aktywowane 2021-8-5*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPOD2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 20:00:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPKB2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
ADHOCEOGIGLD12021-08-05 09:30:00Z - 2021-08-05 18:00:00Z GND-F095FLACTIVATED
DEPD212021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212021-08-05 12:53:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 23:59:00Z GND-F190FLNoneACTIVATED
DEPD292021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 01:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332021-08-05 16:00:00Z - 2021-08-05 23:59:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD382021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD482021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
MRTEPMRT1312021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z GND-A012FLMI2 MI24/RMK FACTIVATED
MRTEPMRT1322021-08-05 16:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z GND-A012FLMI2 MI24/RMK FACTIVATED
NWEPNW262021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 21:00:00Z GND-A010FLNoneACTIVATED
REPR1122021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A045FLNOT.D3934/21ACTIVATED
TRAEPTR05D2021-08-05 06:30:00Z - 2021-08-05 09:00:00Z A032-F125FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05E2021-08-05 06:30:00Z - 2021-08-05 12:30:00Z GND-F125FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05G2021-08-05 06:30:00Z - 2021-08-05 12:30:00Z A017-F095FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR10C2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1272021-08-05 06:30:00Z - 2021-08-05 10:00:00Z GND-A050FLRPAACTIVATED
TRAEPTR132021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 20:00:00Z A065-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR180C2021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 16:30:00Z GND-A025FLC150 AOACTIVATED
TRAEPTR180E2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 10:00:00Z GND-A025FLSW4ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 10:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 16:30:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWACTIVATED
TRAEPTR182A2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4ACTIVATED
TRAEPTR182B2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-A020FLTS11 M346 SW4/WACTIVATED
TRAEPTR20C2021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z GND-A045FLMI2 MI24/RMK FACTIVATED
TRAEPTR20D2021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z GND-A018FLMI2 MI24/RMK FACTIVATED
TRAEPTR22A2021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 22:00:00Z A020-A045FLMI24/RMK FACTIVATED
TRAEPTR22D2021-08-05 15:00:00Z - 2021-08-05 22:00:00Z GND-A045FLMI24/RMK FACTIVATED
TRAEPTR22E2021-08-05 15:00:00Z - 2021-08-05 22:00:00Z GND-A012FLMI24/RMK FACTIVATED
TRAEPTR23A2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 22:30:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 22:30:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR252021-08-05 07:15:00Z - 2021-08-05 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR3502021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 20:00:00Z GND-A055FLSUP82/21ACTIVATED
TRAEPTR3992021-08-05 07:20:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21ACTIVATED
TRAEPTR44B2021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z A018-A035FLMI2 MI24/RMK FACTIVATED
TRAEPTR48C2021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z GND-A009FLMI2 MI24/RMK FACTIVATED
TRAEPTR68A2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z GND-A065FLC152ACTIVATED
TSAEPTS02A2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F115-F285FLKS,MB/WACTIVATED
TSAEPTS02B2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F095-F660FLKS,MB,MM/WACTIVATED
TSAEPTS02C2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F115-F660FLKS,MB,MM/WACTIVATED
TSAEPTS02D2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F095-F345FLKS,MB,MM/WACTIVATED
TSAEPTS02F2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z A025-F195FLKS,LK,MMACTIVATED
TSAEPTS16D2021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-A035FLKORMORAN21/CLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-08-05 05:00:00Z - 2021-08-05 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKM2021-08-05 08:00:00Z - 2021-08-05 18:00:00Z GND-A035FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLR2021-08-05 08:00:00Z - 2021-08-05 18:30:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPG2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-08-05 08:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-08-05 08:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2021-08-05 12:00:00Z - 2021-08-05 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD212021-08-05 12:53:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD262021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD362021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD372021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 16:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD372021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 16:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD53A2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z GND-F175FLNonePLANNED
DEPD542021-08-05 19:00:00Z - 2021-08-05 22:00:00Z GND-A035FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0032021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0032021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-A018FLM346/RMK FPLANNED
MRTEPMRT0042021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-A018FLMG29/RMK FPLANNED
MRTEPMRT0092021-08-05 16:00:00Z - 2021-08-05 18:25:00Z GND-A011FLW3PLANNED
MRTEPMRT0092021-08-05 18:25:00Z - 2021-08-05 22:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-08-05 16:00:00Z - 2021-08-05 18:25:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-08-05 18:25:00Z - 2021-08-05 22:00:00Z GND-A021FLW3PLANNED
MRTEPMRT0112021-08-05 18:27:00Z - 2021-08-05 22:30:00Z GND-A010FLMI8PLANNED
MRTEPMRT0272021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0502021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-A018FLSU22/CLN/RMK FPLANNED
MRTEPMRT0502021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-A018FLSU22/CLN/RMK FPLANNED
MRTEPMRT0592021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-A018FLSU22/RMK FPLANNED
MRTEPMRT0592021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-A018FLSU22/RMK FPLANNED
MRTEPMRT0602021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT0602021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT0892021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
TRAEPTR04A2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04A2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-F095FLMG29 M346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04A2021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR04A2021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04B2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 07:30:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-F315FLMG29 M346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 07:30:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 09:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z A065-F315FLMG29 M346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 08:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-05 08:30:00Z - 2021-08-05 10:00:00Z A065-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 12:30:00Z A065-F315FLMG29 M346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-05 12:30:00Z - 2021-08-05 14:30:00Z A065-F245FLMG29 M346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-08-05 14:30:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z A065-F315FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 07:30:00Z GND-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 08:30:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-05 08:30:00Z - 2021-08-05 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 12:30:00Z GND-F315FLMG29 M346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-08-05 12:30:00Z - 2021-08-05 14:30:00Z GND-F245FLMG29 M346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2021-08-05 14:30:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 07:30:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 08:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-05 08:30:00Z - 2021-08-05 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 12:30:00Z F095-F315FLMG29 M346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-08-05 12:30:00Z - 2021-08-05 14:30:00Z F095-F245FLMG29 M346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-08-05 14:30:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F095-F315FLMG29PLANNED
TRAEPTR04P2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 07:30:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z A020-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z A020-F095FLMG29 M346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z A065-F095FLMG29PLANNED
TRAEPTR05D2021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 18:30:00Z GND-F125FLPZL130 BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR05D2021-08-05 18:30:00Z - 2021-08-05 21:00:00Z GND-A032FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR05E2021-08-05 13:00:00Z - 2021-08-05 18:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-08-05 17:00:00Z - 2021-08-05 18:30:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-08-05 13:00:00Z - 2021-08-05 18:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-08-05 17:00:00Z - 2021-08-05 18:30:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR072021-08-05 08:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR1002021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 16:15:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11A2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11A2021-08-05 20:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F135-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11B2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11B2021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 16:15:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11C2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 16:15:00Z F145-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11C2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F145-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11C2021-08-05 20:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F145-F245FLF16/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 16:15:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11E2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR11E2021-08-05 20:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F095-F245FLF16PLANNED
TRAEPTR120B2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR180E2021-08-05 03:00:00Z - 2021-08-05 05:00:00Z GND-A025FLBSP/UAV LAWPLANNED
TRAEPTR180E2021-08-05 05:00:00Z - 2021-08-05 06:00:00Z GND-A025FLSW4PLANNED
TRAEPTR180E2021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 13:00:00Z GND-A025FLBSP/UAV LAWPLANNED
TRAEPTR180E2021-08-05 16:30:00Z - 2021-08-05 22:30:00Z GND-A025FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR181B2021-08-05 05:00:00Z - 2021-08-05 06:00:00Z GND-A045FLSW4PLANNED
TRAEPTR181B2021-08-05 16:30:00Z - 2021-08-05 22:30:00Z GND-A045FLSW4 DV20PLANNED
TRAEPTR182A2021-08-05 05:00:00Z - 2021-08-05 06:00:00Z GND-A020FLSW4 PLANNED
TRAEPTR182A2021-08-05 16:30:00Z - 2021-08-05 22:30:00Z GND-A020FLSW4PLANNED
TRAEPTR182B2021-08-05 16:30:00Z - 2021-08-05 22:30:00Z GND-A020FLSW4/WPLANNED
TRAEPTR22A2021-08-05 08:00:00Z - 2021-08-05 22:00:00Z A020-F135FLMI24/RMK FPLANNED
TRAEPTR22D2021-08-05 08:00:00Z - 2021-08-05 22:00:00Z GND-A045FLMI24/RMK FPLANNED
TRAEPTR22E2021-08-05 08:00:00Z - 2021-08-05 22:00:00Z GND-A012FLMI24/RMK FPLANNED
TRAEPTR23A2021-08-05 05:00:00Z - 2021-08-05 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2021-08-05 05:00:00Z - 2021-08-05 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2021-08-05 16:00:00Z - 2021-08-05 22:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252021-08-05 04:00:00Z - 2021-08-05 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 18:20:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-08-05 08:00:00Z - 2021-08-05 18:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR292021-08-05 12:00:00Z - 2021-08-05 20:00:00Z A055-F155FLPJE/WPLANNED
ADHOCEPTR3202021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 06:30:00Z GND-A050FLD3760/CLN/124,405MHZPLANNED
ADHOCEPTR3202021-08-05 15:30:00Z - 2021-08-05 18:30:00Z GND-A050FLD3760/CLN/124,405MHZPLANNED
TRAEPTR3692021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 08:00:00Z GND-A050FLNOT.G0776/21/CLNPLANNED
ADHOCEPTR3952021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 18:00:00Z GND-F095FLNOT.N3672/21/CLNPLANNED
ADHOCEPTR3962021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 18:00:00Z GND-F095FLNOT.N3673/21/CLNPLANNED
TRAEPTR3992021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR452021-08-05 08:00:00Z - 2021-08-05 19:30:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR53A2021-08-05 08:00:00Z - 2021-08-05 19:10:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53A2021-08-05 07:45:00Z - 2021-08-05 19:10:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53A2021-08-05 15:15:00Z - 2021-08-05 19:10:00Z F095-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-08-05 08:00:00Z - 2021-08-05 19:10:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-08-05 07:45:00Z - 2021-08-05 19:10:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR53B2021-08-05 15:15:00Z - 2021-08-05 19:10:00Z F145-F445FLMG29/OATPLANNED
TRAEPTR69A2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z A035-F245FLKS,LK,MB,SN/W/RMK FPLANNED
TRAEPTR69A2021-08-05 09:30:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z A035-F245FLKS,LK,MB,SN/W/RMK FPLANNED
TRAEPTR69A2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F095-F245FLKS,LK,MB,SN/W/RMK FPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 13:00:00Z GND-F245FLLK,MB,SN/W/RMK FPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-05 13:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z A035-F245FLKS,LK,MB,SN/W/RMK FPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-05 17:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z A035-F245FLF16/W/RMK FPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z A035-F245FLKS,LK,MB,SN/W/RMK FPLANNED
TRAEPTR69B2021-08-05 20:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z A035-F245FLF16/W/RMK FPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-05 17:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-08-05 20:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 16:00:00Z GND-F135FLWPLANNED
TRAEPTR69D2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 16:00:00Z GND-F135FLWPLANNED
TRAEPTR69D2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F135-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-05 16:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-F245FLKS,LK,MB,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-05 17:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 16:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-F245FLKS,LK,MB,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-F245FLKS,LK,MB,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-08-05 20:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F095-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-08-05 17:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F095-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-08-05 16:15:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F095-F245FLKS,LK,MB,SN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-08-05 20:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR70A2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z A020-A045FLCLN/RMK FPLANNED
TRAEPTR70A2021-08-05 12:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z A020-A045FLCLN/RMK FPLANNED
TRAEPTR70B2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z A020-A035FLCLN/RMK FPLANNED
TRAEPTR70B2021-08-05 12:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z A020-A035FLCLN/RMK FPLANNED
TRAEPTR842021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR842021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR842021-08-05 18:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR862021-08-05 18:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR942021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-08-05 18:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z GND-F355FLMG29/W/RMK FPLANNED
TSAEPTS01C2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z A035-F355FLMG29/W/RMK FPLANNED
TSAEPTS02A2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F115-F285FLKS,MB/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-08-05 17:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F095-F660FLKS,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-08-05 17:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F095-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F115-F660FLKS,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-08-05 17:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F095-F345FLKS,MB,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-08-05 17:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z A025-F195FLKS,LK,MMPLANNED
TSAEPTS02F2021-08-05 17:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS03A2021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z F135-F245FLMG29 M346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F135-F245FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 12:30:00Z F135-F285FLMG29 M346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-08-05 14:30:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F135-F285FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-05 08:30:00Z - 2021-08-05 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 12:30:00Z F135-F315FLMG29 M346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-05 12:30:00Z - 2021-08-05 14:30:00Z F135-F245FLMG29 M346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-08-05 14:30:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F135-F315FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-05 08:30:00Z - 2021-08-05 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 12:30:00Z F095-F315FLMG29 M346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-05 12:30:00Z - 2021-08-05 14:30:00Z F095-F245FLMG29 M346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-08-05 14:30:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z F095-F245FLMG29 M346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-08-05 07:30:00Z - 2021-08-05 11:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z A065-F115FLMG29 M346/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03G2021-08-05 14:00:00Z - 2021-08-05 17:00:00Z A065-F115FLMG29/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 08:30:00Z GND-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06B2021-08-05 08:30:00Z - 2021-08-05 09:00:00Z GND-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06B2021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 10:00:00Z A065-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06B2021-08-05 10:00:00Z - 2021-08-05 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 08:30:00Z A035-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-05 08:30:00Z - 2021-08-05 09:00:00Z A035-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06C2021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06D2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 08:30:00Z A055-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06F2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 08:30:00Z F095-F415FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06F2021-08-05 08:30:00Z - 2021-08-05 16:30:00Z F095-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS06F2021-08-05 16:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-08-05 20:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-08-05 16:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-08-05 20:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-08-05 16:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-08-05 20:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-08-05 16:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-08-05 20:00:00Z - 2021-08-05 23:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10A2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12C2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z GND-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS16D2021-08-05 11:00:00Z - 2021-08-05 13:00:00Z GND-A035FLKORMORAN21/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2021-08-05 19:00:00Z - 2021-08-05 22:00:00Z GND-A035FLKORMORAN21/CLNPLANNED
TSAEPTS262021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z F235-F275FLKC135/WPLANNED
TSAEPTS292021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS4112021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 16:30:00Z A055-F515FLSUP96/21/WPLANNED
TSAEPTS4112021-08-05 12:00:00Z - 2021-08-05 16:30:00Z A055-F515FLSUP96/21/WPLANNED
TSAEPTS4132021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 16:30:00Z A055-F515FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS4132021-08-05 12:00:00Z - 2021-08-05 16:30:00Z A055-F515FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS4142021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 11:30:00Z F245-F305FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS4152021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 11:30:00Z F165-F205FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS4162021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 16:30:00Z F245-F285FLSUP96/21PLANNED
TSAEPTS4712021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 18:30:00Z A065-F085FLSUP43/21/CLNPLANNED
TSAEPTS4722021-08-05 09:00:00Z - 2021-08-05 18:30:00Z A045-F085FLSUP43/21/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS