Stan stref powietrznych na dzień 2024-5-20

Strefy aktywowane 2024-5-20*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-05-20 08:00:00Z - 2024-05-20 18:00:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPGLA2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 23:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 23:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPLU2024-05-20 08:30:00Z - 2024-05-20 18:30:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPPG2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z GND-A065FLC172ACTIVATED
ATZATZ EPPTA2024-05-20 13:30:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPWSA2024-05-20 08:00:00Z - 2024-05-20 21:00:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2024-05-20 08:00:00Z - 2024-05-20 21:00:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPZR2024-05-20 08:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z GND-A065FLGLDACTIVATED
DEPD212024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-F265FLNoneACTIVATED
DEPD262024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 02:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
DEPD292024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 01:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD312024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-F215FLNoneACTIVATED
DEPD332024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-F215FLNoneACTIVATED
DEPD372024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 20:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD372024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 20:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD382024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD53A2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
ADHOCEPR1352024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D2933/24ACTIVATED
REPR1612024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D2568/24ACTIVATED
REPR2002024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D1819/24ACTIVATED
TRAEPTR1102024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR157A2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR1652024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1652024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 20:00:00Z GND-A020FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR180E2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-A025FLBSP/LAWACTIVATED
TRAEPTR181B2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 18:30:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR22A2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 13:30:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 13:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 13:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23F2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z A035-F145FLPJEACTIVATED
TRAEPTR24A2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 21:00:00Z A020-A055FLW3 PJEACTIVATED
TRAEPTR24B2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 21:00:00Z A035-A065FLW3 PJEACTIVATED
TRAEPTR26A2024-05-20 10:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z A035-A055FLGLD PJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR312024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR312024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR33B2024-05-20 13:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR3462024-05-20 08:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-A030FLSUP39/24ACTIVATED
TRAEPTR3992024-05-20 08:50:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24ACTIVATED
TRAEPTR4A2024-05-20 13:30:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z GND-F095FLFA50ACTIVATED
TRAEPTR4D2024-05-20 13:30:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z A065-F315FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4E2024-05-20 14:30:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z A065-F315FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4F2024-05-20 14:30:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z GND-F315FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4G2024-05-20 14:30:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z F095-F315FLFA50ACTIVATED
TRAEPTR4H2024-05-20 13:30:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z GND-F315FLFA50/WACTIVATED
TRAEPTR4P2024-05-20 13:30:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z A065-F095FLFA50ACTIVATED
TRAEPTR592024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR6762024-05-20 16:10:00Z - 2024-05-20 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24ACTIVATED
TRAEPTR68A2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 20:00:00Z GND-A065FLC152 AT3ACTIVATED
TRAEPTR69E2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 20:00:00Z GND-F135FLCLNACTIVATED
TRAEPTR72024-05-20 08:00:00Z - 2024-05-20 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR70A2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS2D2024-05-20 08:00:00Z - 2024-05-20 09:40:00Z F115-F315FLTANGOACTIVATED
TSAEPTS6A2024-05-20 13:30:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F095-F285FLF16 F35/WACTIVATED
TSAEPTS6F2024-05-20 13:30:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F125-F285FLF16 F35/WACTIVATED
ADHOCGLDLU2024-05-20 08:30:00Z - 2024-05-20 18:30:00Z GND-F095FLACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGLA2024-05-20 05:00:00Z - 2024-05-20 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPGLB2024-05-20 05:00:00Z - 2024-05-20 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEPLANNED
ATZATZ EPLU2024-05-20 08:00:00Z - 2024-05-20 18:30:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPTA2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
BVLOSBVLOS5372024-05-20 05:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z GND-1100FLNonePLANNED
DEPD2152024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD362024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 11:00:00Z GND-A040FLNonePLANNED
DEPD362024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 11:00:00Z GND-A040FLNonePLANNED
DEPD452024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD542024-05-20 10:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
DEPD542024-05-20 10:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
MRTEPMRT922024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT932024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
TRAEPTR1002024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z F155-F185FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-05-20 16:30:00Z - 2024-05-20 19:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-05-20 19:30:00Z - 2024-05-21 01:00:00Z F155-F185FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-05-20 09:30:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F095-F245FLF16/CLN//WPLANNED
TRAEPTR11C2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 15:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-05-20 16:30:00Z - 2024-05-20 19:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-05-20 09:30:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F095-F245FLF16/CLN//WPLANNED
TRAEPTR11E2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 15:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-05-20 16:30:00Z - 2024-05-20 19:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-05-20 09:30:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1272024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180D2024-05-20 03:30:00Z - 2024-05-20 06:00:00Z GND-A025FLDA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180D2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 18:30:00Z GND-A025FLDA20 DA40 ACSL/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR181B2024-05-20 03:30:00Z - 2024-05-20 06:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR20C2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z GND-A045FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR22A2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 13:30:00Z A020-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22D2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 13:30:00Z GND-A045FLMI24PLANNED
TRAEPTR22E2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 13:30:00Z GND-A012FLMI24PLANNED
TRAEPTR23A2024-05-20 03:00:00Z - 2024-05-20 06:00:00Z A020-A055FLPJEPLANNED
TRAEPTR23A2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-05-20 03:00:00Z - 2024-05-20 06:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
TRAEPTR23E2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2024-05-20 03:00:00Z - 2024-05-20 06:00:00Z A035-F095FLPJEPLANNED
TRAEPTR23F2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z A035-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR252024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-05-20 10:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR33B2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z A055-F175FLPJEPLANNED
TRAEPTR3412024-05-20 17:00:00Z - 2024-05-21 01:00:00Z GND-A047FLSUP56/24PLANNED
TRAEPTR3412024-05-20 19:00:00Z - 2024-05-21 01:00:00Z GND-A047FLSUP56/24PLANNED
TRAEPTR3562024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D2312/24/WPLANNED
TRAEPTR3792024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3792024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z A025-A065FLSUP41/24/CLNPLANNED
TRAEPTR3992024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24PLANNED
TRAEPTR3992024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP59/24PLANNED
TRAEPTR4002024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z GND-F095FLSUP57/24PLANNED
TRAEPTR44B2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z A020-A035FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4572024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4792024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR4A2024-05-20 09:30:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4D2024-05-20 09:30:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-20 09:30:00Z - 2024-05-20 10:00:00Z A065-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-20 10:00:00Z - 2024-05-20 12:30:00Z A065-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4E2024-05-20 12:30:00Z - 2024-05-20 14:30:00Z A065-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-20 09:30:00Z - 2024-05-20 10:00:00Z GND-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-20 10:00:00Z - 2024-05-20 12:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4F2024-05-20 12:30:00Z - 2024-05-20 14:30:00Z GND-F245FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4G2024-05-20 09:30:00Z - 2024-05-20 10:00:00Z F095-F245FLFA50PLANNED
TRAEPTR4G2024-05-20 10:00:00Z - 2024-05-20 12:30:00Z F095-F315FLFA50PLANNED
TRAEPTR4G2024-05-20 12:30:00Z - 2024-05-20 14:30:00Z F095-F245FLFA50PLANNED
TRAEPTR4H2024-05-20 09:30:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z GND-F315FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4P2024-05-20 09:30:00Z - 2024-05-20 11:00:00Z A020-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-05-20 11:00:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4P2024-05-20 09:30:00Z - 2024-05-20 11:00:00Z A065-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR53A2024-05-20 10:00:00Z - 2024-05-20 14:00:00Z F095-F445FLOATC/MG29/WPLANNED
TRAEPTR53B2024-05-20 10:00:00Z - 2024-05-20 14:00:00Z F145-F445FLOATC/MG29/WPLANNED
TRAEPTR5D2024-05-20 07:30:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-F145FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5E2024-05-20 07:30:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-F125FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR5G2024-05-20 07:30:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z A020-A035FLPZL130 M28PLANNED
TRAEPTR6402024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F095-F145FLOATC/D1928/24PLANNED
TRAEPTR6402024-05-20 09:50:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F095-F145FLOATC/D1928/24PLANNED
TRAEPTR6412024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z A035-F105FLOATC/D1929/24PLANNED
TRAEPTR6412024-05-20 09:50:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z A035-F105FLOATC/D1929/24PLANNED
TRAEPTR6702024-05-20 05:00:00Z - 2024-05-20 06:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6702024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 02:00:00Z F095-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6762024-05-20 16:00:00Z - 2024-05-20 23:59:00Z GND-A035FLNOT.G0450/24PLANNED
TRAEPTR6882024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR6932024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR69A2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-05-20 16:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2024-05-20 20:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 13:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-05-20 13:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-05-20 19:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z A035-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69B2024-05-20 20:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-05-20 16:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-05-20 19:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-05-20 16:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z A015-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2024-05-20 20:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z A015-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69D2024-05-20 20:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-05-20 16:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-05-20 19:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-05-20 20:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-05-20 16:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-05-20 19:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2024-05-20 20:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR72024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR72B2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72B2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72B2024-05-20 10:00:00Z - 2024-05-20 17:00:00Z A023-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR72D2024-05-20 10:00:00Z - 2024-05-20 17:00:00Z A035-A065FLGLDPLANNED
TRAEPTR7302024-05-20 05:00:00Z - 2024-05-20 06:00:00Z F155-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR7302024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z F155-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR7302024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z F155-F185FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR792024-05-20 05:00:00Z - 2024-05-20 06:00:00Z F155-F185FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR792024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR792024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z F155-F185FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR792024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 19:00:00Z F155-F185FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 18:00:00Z A009-F245FLBSP/UAV/SU22PLANNED
TSAEPTS12A2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 18:00:00Z A009-F245FLBSP/UAV/SU22PLANNED
TSAEPTS12A2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 18:00:00Z A009-F245FLBSP/UAV/SU22PLANNED
TSAEPTS12B2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 18:00:00Z A035-F245FLBSP/UAV/SU22PLANNED
TSAEPTS12B2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 18:00:00Z A035-F245FLBSP/UAV/SU22PLANNED
TSAEPTS12B2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 18:00:00Z A035-F245FLBSP/UAV/SU22PLANNED
TSAEPTS12C2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 18:00:00Z F155-F185FLBSP/UAVPLANNED
TSAEPTS12C2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 18:00:00Z F155-F185FLBSP/UAVPLANNED
TSAEPTS12C2024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-20 18:00:00Z F155-F185FLBSP/UAVPLANNED
TSAEPTS1A2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-05-20 20:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-05-20 20:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-05-20 20:00:00Z - 2024-05-20 22:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS262024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS2A2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F115-F285FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-05-20 16:30:00Z - 2024-05-20 19:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z F115-F285FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F095-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-05-20 16:30:00Z - 2024-05-20 19:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z F095-F455FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F115-F660FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z F115-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-05-20 16:30:00Z - 2024-05-20 19:30:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z F115-F455FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F095-F345FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z F095-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-05-20 16:30:00Z - 2024-05-20 19:30:00Z F095-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z F095-F345FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 16:30:00Z A025-F195FLFA50PLANNED
TSAEPTS2E2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z A025-F195FLF16 F35PLANNED
TSAEPTS5422024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-05-20 06:00:00Z - 2024-05-21 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS6B2024-05-20 08:00:00Z - 2024-05-20 09:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6B2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 10:00:00Z A065-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6B2024-05-20 10:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6B2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 09:00:00Z GND-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-05-20 08:00:00Z - 2024-05-20 08:30:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-05-20 08:30:00Z - 2024-05-20 09:00:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 12:00:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6C2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 08:30:00Z A035-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6D2024-05-20 08:00:00Z - 2024-05-20 08:30:00Z A055-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6D2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 08:30:00Z A055-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6E2024-05-20 08:00:00Z - 2024-05-20 08:30:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6E2024-05-20 07:00:00Z - 2024-05-20 08:30:00Z F095-F245FLM346/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z F095-F285FLF16 F35/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 15:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS6F2024-05-20 16:30:00Z - 2024-05-20 19:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS7B2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z A035-F245FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7B2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 15:30:00Z A035-F245FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7B2024-05-20 16:30:00Z - 2024-05-20 19:30:00Z A035-F245FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7B2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z A035-F245FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7D2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z A055-F195FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7D2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 15:30:00Z A055-F195FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7D2024-05-20 16:30:00Z - 2024-05-20 19:30:00Z A055-F195FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7D2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z A055-F195FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7E2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z A055-F245FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7E2024-05-20 15:00:00Z - 2024-05-20 15:30:00Z A055-F245FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7E2024-05-20 16:30:00Z - 2024-05-20 19:30:00Z A055-F245FLF16/RMK FPLANNED
TSAEPTS7E2024-05-20 12:00:00Z - 2024-05-20 15:00:00Z A055-F245FLF16/RMK FPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS