Stan stref powietrznych na dzień 2021-4-27

Strefy aktywowane 2021-4-27*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD292021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD312021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD382021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
REPR1462021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A020FLSUP34/21ACTIVATED
TRAEPTR05E2021-04-27 17:00:00Z - 2021-04-28 00:00:00Z GND-F125FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR05G2021-04-27 17:00:00Z - 2021-04-28 00:00:00Z A017-F095FLPZL130ACTIVATED
TRAEPTR10A2021-04-27 06:30:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z GND-A065FLM28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-04-27 06:30:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-04-27 06:30:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z GND-A065FLPA28/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-04-27 06:30:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR157A2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180E2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 21:00:00Z GND-A025FLSW4 BSP C150ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 21:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR182A2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 21:00:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4ACTIVATED
TRAEPTR20C2021-04-27 15:30:00Z - 2021-04-27 22:30:00Z GND-A045FLMI24/MI2ACTIVATED
TRAEPTR20D2021-04-27 15:30:00Z - 2021-04-27 22:30:00Z GND-A018FLMI24/MI2ACTIVATED
TRAEPTR21A2021-04-27 17:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z A018-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z A020-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-04-27 10:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2021-04-27 11:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR252021-04-27 07:45:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR44B2021-04-27 15:30:00Z - 2021-04-27 22:30:00Z A018-A035FLMI24/MI2ACTIVATED
TRAEPTR48C2021-04-27 15:30:00Z - 2021-04-27 22:30:00Z GND-A009FLMI24/MI2ACTIVATED
TRAEPTR612021-04-27 16:00:00Z - 2021-04-27 21:00:00Z GND-F095FLMI17/WACTIVATED
TRAEPTR70A2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-04-27 05:00:00Z - 2021-04-27 06:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPGL2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 19:00:00Z GND-A035FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKE2021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKM2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 16:00:00Z GND-A035FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLU2021-04-27 09:00:00Z - 2021-04-27 14:00:00Z GND-A015FLUAVPLANNED
ATZATZ EPNT2021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 18:30:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPKB2021-04-27 13:30:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z GND-A065FLRPAPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 19:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPRG2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPWSA2021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD212021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD25A2021-04-27 06:30:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z GND-F190FLNonePLANNED
DEPD272021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-F085FLNonePLANNED
DEPD332021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z GND-F145FLNonePLANNED
DEPD362021-04-27 18:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD372021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 13:00:00Z GND-A050FLNonePLANNED
DEPD452021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z GND-F080FLPJEPLANNED
DEPD51B2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z GND-F095FLNonePLANNED
DEPD53A2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD542021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 14:00:00Z GND-F490FLNonePLANNED
DEPD572021-04-27 17:00:00Z - 2021-04-27 19:00:00Z GND-F165FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 14:30:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 14:30:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0112021-04-27 18:01:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z GND-A010FLMI8PLANNED
MRTEPMRT0182021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 09:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT1312021-04-27 15:30:00Z - 2021-04-27 22:30:00Z GND-A012FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR04A2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 14:30:00Z GND-F095FLMM,DEPLANNED
TRAEPTR04B2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 14:30:00Z GND-F315FLMM,DE/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 09:00:00Z A035-F315FLMM,DE/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-27 09:00:00Z - 2021-04-27 14:30:00Z A065-F315FLMM,DE/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z A035-F315FLMM,DE/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-27 08:30:00Z - 2021-04-27 10:00:00Z A065-F245FLMM,DE/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-27 10:00:00Z - 2021-04-27 12:30:00Z A065-F315FLMM,DE/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-27 12:30:00Z - 2021-04-27 14:30:00Z A065-F245FLMM,DE/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z GND-F315FLMM,DEPLANNED
TRAEPTR04F2021-04-27 08:30:00Z - 2021-04-27 10:00:00Z GND-F245FLMM,DEPLANNED
TRAEPTR04F2021-04-27 10:00:00Z - 2021-04-27 12:30:00Z GND-F315FLMM,DEPLANNED
TRAEPTR04F2021-04-27 12:30:00Z - 2021-04-27 14:30:00Z GND-F245FLMM,DEPLANNED
TRAEPTR04G2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z F095-F315FLMM,DEPLANNED
TRAEPTR04G2021-04-27 08:30:00Z - 2021-04-27 10:00:00Z F095-F245FLMM,DEPLANNED
TRAEPTR04G2021-04-27 10:00:00Z - 2021-04-27 12:30:00Z F095-F315FLMM,DEPLANNED
TRAEPTR04G2021-04-27 12:30:00Z - 2021-04-27 14:30:00Z F095-F245FLMM,DEPLANNED
TRAEPTR04P2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 14:30:00Z A065-F095FLMM,DEPLANNED
TRAEPTR05A2021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 13:00:00Z A030-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05B2021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 13:00:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05B2021-04-27 13:00:00Z - 2021-04-27 16:00:00Z GND-A030FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05B2021-04-27 17:00:00Z - 2021-04-28 00:00:00Z A030-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR072021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR082021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR1032021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2021-04-27 06:30:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z GND-F095FLM28/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z F135-F245FLKS,LKPLANNED
TRAEPTR11C2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z A065-F245FLKS,LK/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 09:00:00Z GND-F245FLKS,LKPLANNED
TRAEPTR11E2021-04-27 09:00:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z A035-F245FLKS,LKPLANNED
TRAEPTR120B2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1342021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z GND-A028FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1582021-04-27 05:00:00Z - 2021-04-27 06:00:00Z GND-A045FLDA20/LAWPLANNED
TRAEPTR1582021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z GND-A045FLDA20 LAWPLANNED
TRAEPTR21A2021-04-27 14:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z A018-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR21B2021-04-27 19:30:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z GND-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR21C2021-04-27 14:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z GND-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR22A2021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z A020-F125FLMI24PLANNED
TRAEPTR23F2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR24A2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 16:00:00Z A035-A065FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 16:00:00Z A035-F095FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR292021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z A055-F145FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR3112021-04-27 12:00:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z F095-F145FLSUP36/21/CLNPLANNED
ADHOCEPTR3482021-04-27 11:00:00Z - 2021-04-27 14:00:00Z GND-A010FLH60PLANNED
TRAEPTR3992021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR3992021-04-27 15:49:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR4212021-04-27 20:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z A055-F165FLSUP35/21/CLNPLANNED
TRAEPTR4232021-04-27 20:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z GND-A055FLSUP35/21/CLNPLANNED
TRAEPTR452021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z GND-A020FLPJEPLANNED
TRAEPTR48B2021-04-27 19:30:00Z - 2021-04-27 22:30:00Z GND-A009FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR51A2021-04-27 15:30:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR552021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 18:30:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR612021-04-27 14:00:00Z - 2021-04-27 21:00:00Z GND-F095FLMI17/WPLANNED
TRAEPTR622021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR69A2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 11:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69A2021-04-27 11:00:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z A035-F245FLKS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-04-27 11:00:00Z - 2021-04-27 13:00:00Z GND-F245FLKS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-04-27 13:00:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z A035-F245FLKS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 11:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-04-27 11:00:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z GND-F245FLKS/SN/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-04-27 11:00:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z GND-F245FLKS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 11:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-04-27 11:00:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z GND-F245FLKS,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-04-27 11:00:00Z - 2021-04-27 18:00:00Z F095-F245FLKS,SN/WPLANNED
TRAEPTR832021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z F095-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR842021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z F105-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR852021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-04-27 06:00:00Z - 2021-04-28 06:00:00Z F205-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 09:00:00Z GND-F415FLMM,KS/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-04-27 09:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z A035-F415FLMM,KS/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z F115-F415FLMM,KS/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-04-27 09:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z A035-F345FLMM,KS/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z A025-F195FLMM,LKPLANNED
TSAEPTS03A2021-04-27 07:30:00Z - 2021-04-27 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-04-27 10:00:00Z - 2021-04-27 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-27 07:30:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-27 08:30:00Z - 2021-04-27 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-27 10:00:00Z - 2021-04-27 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-27 12:30:00Z - 2021-04-27 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-27 07:30:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-27 08:30:00Z - 2021-04-27 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-27 10:00:00Z - 2021-04-27 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-27 12:30:00Z - 2021-04-27 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-04-27 07:30:00Z - 2021-04-27 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-04-27 07:30:00Z - 2021-04-27 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06B2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z GND-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z GND-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06B2021-04-27 08:30:00Z - 2021-04-27 09:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-04-27 08:30:00Z - 2021-04-27 09:00:00Z GND-F285FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06B2021-04-27 09:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2021-04-27 09:00:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z A035-F285FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z A035-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-27 08:30:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-27 08:30:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z A035-F285FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06D2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z A055-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z A055-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z F095-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 08:30:00Z F095-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-27 08:30:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-27 08:30:00Z - 2021-04-27 17:00:00Z F095-F285FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS07C2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 09:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2021-04-27 09:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS12A2021-04-27 09:00:00Z - 2021-04-27 12:00:00Z A009-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS12B2021-04-27 09:00:00Z - 2021-04-27 12:00:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS4112021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 16:30:00Z A055-F115FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS4122021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 16:30:00Z F115-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS4132021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 16:30:00Z A055-F515FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
TSAEPTS4162021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 16:30:00Z F245-F285FLSUP29/21 AV-DETPLANNED
ADHOCLISYGY32021-04-27 10:45:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z GND-A010FLPLANNED
ADHOCLISYGY42021-04-27 10:45:00Z - 2021-04-27 15:30:00Z GND-A010FLPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS