Stan stref powietrznych na dzień 2023-5-29

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2023-5-29*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPKA2023-09-29 07:00:00Z - 2023-09-29 14:00:00Z GND-A055FLM28ACTIVATED
ATZATZ EPZA2023-09-29 10:00:00Z - 2023-09-29 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD272023-09-29 06:00:00Z - 2023-09-29 18:00:00Z GND-F085FLD6085/23ACTIVATED
MRTEPMRT992023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 13:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
ADHOCEPR2632023-09-29 06:00:00Z - 2023-09-29 11:00:00Z GND-A040FLNOT.D6006/23ACTIVATED
TRAEPTR11A2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 10:00:00Z F135-F245FLORZEL23PLANNED
TRAEPTR11B2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 09:00:00Z GND-F245FLORZEL23PLANNED
TRAEPTR11C2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 10:00:00Z F095-F245FLORZEL23/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 09:00:00Z F095-F245FLORZEL23PLANNED
TRAEPTR1352023-09-29 07:00:00Z - 2023-09-29 22:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR181B2023-09-29 07:30:00Z - 2023-09-29 13:30:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40ACTIVATED
TRAEPTR182A2023-09-29 07:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR23F2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 13:00:00Z A055-F145FLMI8PLANNED
TRAEPTR252023-09-29 06:00:00Z - 2023-09-29 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-09-29 07:00:00Z - 2023-09-29 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-09-29 07:00:00Z - 2023-09-29 19:00:00Z A035-A055FLGLD PJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR26B2023-09-29 10:00:00Z - 2023-09-29 14:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR292023-09-29 10:00:00Z - 2023-09-29 20:00:00Z A055-F155FLPJE/WPLANNED
TSAEPTS10A2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 13:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 13:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS1C2023-09-29 09:00:00Z - 2023-09-29 10:30:00Z F095-F285FLNOT.D5698/23/WPLANNED
TSAEPTS3A2023-09-29 09:30:00Z - 2023-09-29 12:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2023-09-29 13:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-29 09:30:00Z - 2023-09-29 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-29 10:00:00Z - 2023-09-29 12:00:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-29 13:30:00Z - 2023-09-29 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-29 14:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2023-09-29 14:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-09-29 10:00:00Z - 2023-09-29 12:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-09-29 13:30:00Z - 2023-09-29 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-09-29 14:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-09-29 09:30:00Z - 2023-09-29 12:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-09-29 13:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-09-29 09:30:00Z - 2023-09-29 12:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2023-09-29 13:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
ADHOCEPTS529A2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 10:00:00Z F245-F285FLNOT.D5563/23/ORZEL23/WPLANNED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
MRTEPMRT962023-05-29 08:00:00Z - 2023-05-29 15:00:00Z GND-A018FLSU22/WPLANNED
MRTEPMRT992023-05-29 08:00:00Z - 2023-05-29 15:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
TRAEPTR130B2023-05-29 06:00:00Z - 2023-05-30 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2023-05-29 03:00:00Z - 2023-05-29 06:00:00Z GND-A045FLC150 DA20/LAWPLANNED
TRAEPTR4912023-05-29 06:00:00Z - 2023-05-30 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4932023-05-29 06:00:00Z - 2023-05-30 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1359/23PLANNED
TRAEPTR4942023-05-29 06:00:00Z - 2023-05-30 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1359/23/WPLANNED
TSAEPTS10A2023-05-29 08:00:00Z - 2023-05-29 15:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-05-29 08:00:00Z - 2023-05-29 15:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS3B2023-05-29 07:30:00Z - 2023-05-29 16:00:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-05-29 07:30:00Z - 2023-05-29 16:00:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-05-29 07:30:00Z - 2023-05-29 16:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS