Stan stref powietrznych na dzień 2024-1-25

Strefy aktywowane 2024-1-25*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212024-01-25 06:30:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD212024-01-25 06:30:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
DEPD262024-01-25 07:00:00Z - 2024-01-25 14:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD272024-01-25 07:00:00Z - 2024-01-25 21:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
MRTEPMRT1282024-01-25 12:30:00Z - 2024-01-25 19:00:00Z GND-A012FLMI2 MI24ACTIVATED
REPR1612024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0039/23ACTIVATED
REPR2002024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0285/23ACTIVATED
TRAEPTR1102024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-A044FLRPA/WACTIVATED
TRAEPTR181B2024-01-25 07:30:00Z - 2024-01-25 23:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR24A2024-01-25 12:00:00Z - 2024-01-25 19:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR48C2024-01-25 12:30:00Z - 2024-01-25 19:00:00Z GND-A009FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR70A2024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TSAEPTS2A2024-01-25 12:30:00Z - 2024-01-25 16:00:00Z F115-F285FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS2B2024-01-25 13:00:00Z - 2024-01-25 16:00:00Z A035-F455FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS2C2024-01-25 13:00:00Z - 2024-01-25 16:00:00Z F115-F455FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS2D2024-01-25 12:30:00Z - 2024-01-25 16:00:00Z A035-F345FLF16/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD242024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z GND-F345FLNonePLANNED
REPR1612024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0039/23PLANNED
REPR2002024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0285/23PLANNED
TRAEPTR1102024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2024-01-25 16:30:00Z - 2024-01-25 17:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-01-25 17:00:00Z - 2024-01-25 20:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-01-25 12:30:00Z - 2024-01-25 13:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-01-25 05:30:00Z - 2024-01-25 05:50:00Z F155-F165FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-01-25 12:30:00Z - 2024-01-25 13:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-01-25 13:00:00Z - 2024-01-25 16:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-01-25 13:30:00Z - 2024-01-25 14:15:00Z F155-F165FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-01-25 16:30:00Z - 2024-01-25 17:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-01-25 12:30:00Z - 2024-01-25 16:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-01-25 17:00:00Z - 2024-01-25 20:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-01-25 13:00:00Z - 2024-01-25 16:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-01-25 17:00:00Z - 2024-01-25 20:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-01-25 12:30:00Z - 2024-01-25 13:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-01-25 13:00:00Z - 2024-01-25 16:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-01-25 16:30:00Z - 2024-01-25 17:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-01-25 17:00:00Z - 2024-01-25 20:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-01-25 12:30:00Z - 2024-01-25 16:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR120B2024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR23A2024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23A2024-01-25 07:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-01-25 07:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR252024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-25 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-01-25 07:00:00Z - 2024-01-25 15:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4792024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP08/24/WPLANNED
TRAEPTR4792024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP08/24/WPLANNED
TRAEPTR4902024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7291/23 PLANNED
TRAEPTR4902024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7291/23 PLANNED
TRAEPTR4912024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7291/23 PLANNED
TRAEPTR4912024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7291/23 PLANNED
TRAEPTR4942024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7292/23PLANNED
TRAEPTR4942024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7292/23PLANNED
TRAEPTR70A2024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR792024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z F195-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR792024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z F195-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR952024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS262024-01-25 06:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS3E2024-01-25 14:25:00Z - 2024-01-25 16:00:00Z F135-F245FLTANGOPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS