Stan stref powietrznych na dzień 2023-3-29

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2023-3-29*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPKA2023-09-29 07:00:00Z - 2023-09-29 14:00:00Z GND-A055FLM28ACTIVATED
ATZATZ EPZA2023-09-29 10:00:00Z - 2023-09-29 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD272023-09-29 06:00:00Z - 2023-09-29 18:00:00Z GND-F085FLD6085/23ACTIVATED
MRTEPMRT992023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 13:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
ADHOCEPR2632023-09-29 06:00:00Z - 2023-09-29 11:00:00Z GND-A040FLNOT.D6006/23ACTIVATED
TRAEPTR11A2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 10:00:00Z F135-F245FLORZEL23PLANNED
TRAEPTR11B2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 09:00:00Z GND-F245FLORZEL23PLANNED
TRAEPTR11C2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 10:00:00Z F095-F245FLORZEL23/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 09:00:00Z F095-F245FLORZEL23PLANNED
TRAEPTR1352023-09-29 07:00:00Z - 2023-09-29 22:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR181B2023-09-29 07:30:00Z - 2023-09-29 13:30:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40ACTIVATED
TRAEPTR182A2023-09-29 07:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR23F2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 13:00:00Z A055-F145FLMI8PLANNED
TRAEPTR252023-09-29 06:00:00Z - 2023-09-29 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-09-29 07:00:00Z - 2023-09-29 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-09-29 07:00:00Z - 2023-09-29 19:00:00Z A035-A055FLGLD PJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR26B2023-09-29 10:00:00Z - 2023-09-29 14:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR292023-09-29 10:00:00Z - 2023-09-29 20:00:00Z A055-F155FLPJE/WPLANNED
TSAEPTS10A2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 13:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 13:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS1C2023-09-29 09:00:00Z - 2023-09-29 10:30:00Z F095-F285FLNOT.D5698/23/WPLANNED
TSAEPTS3A2023-09-29 09:30:00Z - 2023-09-29 12:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2023-09-29 13:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-29 09:30:00Z - 2023-09-29 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-29 10:00:00Z - 2023-09-29 12:00:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-29 13:30:00Z - 2023-09-29 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-29 14:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2023-09-29 14:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-09-29 10:00:00Z - 2023-09-29 12:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-09-29 13:30:00Z - 2023-09-29 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-09-29 14:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-09-29 09:30:00Z - 2023-09-29 12:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-09-29 13:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-09-29 09:30:00Z - 2023-09-29 12:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2023-09-29 13:30:00Z - 2023-09-29 15:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
ADHOCEPTS529A2023-09-29 08:00:00Z - 2023-09-29 10:00:00Z F245-F285FLNOT.D5563/23/ORZEL23/WPLANNED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
MRTEPMRT0502023-03-29 08:00:00Z - 2023-03-29 11:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0542023-03-29 12:00:00Z - 2023-03-29 17:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0602023-03-29 12:00:00Z - 2023-03-29 17:30:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
ADHOCEPR1422023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z GND-A019FLNOT.G0264/23PLANNED
REPR1482023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E0763/23PLANNED
ADHOCEPR1512023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z GND-A045FLNOT.G0267/23PLANNED
ADHOCEPR1522023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z GND-A045FLNOT.D1655/23PLANNED
REPR2762023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D1346/23PLANNED
TRAEPTR1102023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR11A2023-03-29 07:00:00Z - 2023-03-29 08:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-03-29 08:00:00Z - 2023-03-29 11:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-03-29 11:00:00Z - 2023-03-29 12:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-03-29 12:00:00Z - 2023-03-29 15:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-03-29 07:00:00Z - 2023-03-29 08:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-03-29 08:00:00Z - 2023-03-29 09:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-03-29 09:00:00Z - 2023-03-29 11:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-03-29 11:00:00Z - 2023-03-29 12:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-03-29 12:00:00Z - 2023-03-29 15:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-03-29 07:00:00Z - 2023-03-29 08:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-03-29 08:00:00Z - 2023-03-29 11:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-03-29 11:00:00Z - 2023-03-29 12:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-03-29 12:00:00Z - 2023-03-29 15:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-03-29 07:00:00Z - 2023-03-29 08:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-03-29 08:00:00Z - 2023-03-29 11:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-03-29 11:00:00Z - 2023-03-29 12:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-03-29 12:00:00Z - 2023-03-29 15:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR120B2023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR23A2023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-29 21:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-29 21:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-29 10:00:00Z A035-F135FLMI8PLANNED
TRAEPTR23F2023-03-29 10:00:00Z - 2023-03-29 20:30:00Z A035-F195FLPJEPLANNED
TRAEPTR24A2023-03-29 07:00:00Z - 2023-03-29 14:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252023-03-29 04:00:00Z - 2023-03-29 06:00:00Z GND-A050FLC172/CLNPLANNED
TRAEPTR252023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-29 20:00:00Z GND-A050FLC172/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-03-29 07:00:00Z - 2023-03-29 14:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4702023-03-29 08:00:00Z - 2023-03-29 12:00:00Z GND-F095FLNOT.D1459/23PLANNED
TRAEPTR4702023-03-29 14:00:00Z - 2023-03-29 20:00:00Z GND-F095FLNOT.D1459/23PLANNED
TRAEPTR4712023-03-29 08:00:00Z - 2023-03-29 12:00:00Z GND-F095FLNOT.D1460/23PLANNED
TRAEPTR4712023-03-29 14:00:00Z - 2023-03-29 20:00:00Z GND-F095FLNOT.D1460/23PLANNED
TRAEPTR4722023-03-29 08:00:00Z - 2023-03-29 12:00:00Z GND-F095FLNOT.D1461/23PLANNED
TRAEPTR4722023-03-29 14:00:00Z - 2023-03-29 20:00:00Z GND-F095FLNOT.D1461/23PLANNED
TRAEPTR4792023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z F455-F660FLOATC/NOT.D1355/23PLANNED
TRAEPTR48C2023-03-29 14:30:00Z - 2023-03-29 21:00:00Z GND-A009FLMI2PLANNED
TRAEPTR4902023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4912023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4942023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1359/23PLANNED
TRAEPTR70A2023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TSAEPTS10A2023-03-29 12:00:00Z - 2023-03-29 19:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-03-29 12:00:00Z - 2023-03-29 19:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS262023-03-29 06:00:00Z - 2023-03-30 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS